Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Artiklar Abort

Vad vet du om abort?

När abortmotståndarna Ja till livet tågar genom Stockholm 1994 väntar motdemonstranter från RFSU Stockholm på Sergels torg. Foto: Joakim Johansson, RFSU.

Hur går en medicinsk abort till, och vilken vecka är det egentligen som gäller? Ottar ger dig svar på 15 frågor om abort.

Hur många gör abort i Sverige?

– I Sverige utförs mellan 35 000 och 38 000 aborter årligen. Sedan 1975 då vi fick fri abort har siffran legat mellan 30 000 och 38 000. Idag är ungefär 83 procent av alla aborter medicinska.

När är abort lagligt?

– Gränsen för fri abort (utan särskilda skäl) går vid vecka 18. Efter det krävs »synnerliga skäl« och beslut tas av Socialstyrelsens rättsliga råd. Den definitiva gränsen går vid livsduglighet och flyttas i takt med medicinska framsteg, i dag går den vid vecka 22.

Hur går en abort till?

– Du bokar först tid på en abortmottagning och får möjlighet att tala med en kurator. Sedan görs en undersökning för att fastställa graviditetslängd och ett klamydiaprov tas.

* Tidig medicinsk abort?

– Fram till vecka 9 är en medicinsk abort med hjälp av tabletter tillåtet. Först får du ett läkemedel som gör att graviditeten avstannar. Två dagar senare får du ett läkemedel som sätter igång livmodersamman­ dragningar. Fostret stöts därefter ut ur kroppen. En medicinsk abort tar i normalfall mellan fyra och sex timmar.

*Kirurgisk abort?

– Mellan vecka 7 och 12 kan du göra kirurgisk abort som innebär att en vakuumsug förs in i livmodern och graviditeten sugs ut tillsammans med moderkakan.

* Sen medicinsk abort?

– Mellan vecka 13 och 18 görs aborten i två steg, enligt samma princip som tidig medicinsk abort. Det kan ta mellan sex timmar och två dygn. Så går det till även efter vecka 18 men då får abort endast göras vid så kallade »synnerliga skäl« .

Finns det någon fara med att göra abort?

– Vid ett återbesök har tre till fyra procent rester av moderkakan kvar och då krävs en så kallad skrapning. Den vanligaste komplikationen är annars infektion i livmodern, någonting som är mindre vanligt vid medicinsk abort än vid kirurgisk. Risken att inte kunna få barn i framtiden efter abort är en på tusen.

Abortdemonstranter i San Fransisco 2013.
Abortdemonstranter i San Fransisco 2013. Foto: Steenaire

Vad kostar en abort i Sverige?

– Som ett vanligt läkarbesök för en svensk medborgare. Är du utländsk medborgare kan en abort kosta upp emot 8 000 kronor.

Hur fungerar ett dagen-efter-piller?

– Akut p­-piller innehåller en dos av gulkroppshor­mon som skjuter upp eller förhindrar ägglossningen. Akut p-­piller kan tas inom tre dagar efter samlaget.

Vad är menstrual regulation?

– Menstrual regulation är en abortmetod i länder där abort är förbjudet eller tabubelagt. Läkaren suger ut fostret med en vakuumpump utan att göra ett gravi­ditetstest innan. Detta för att det hela ska ses som en »reglering av menstruationen« snarare än en abort.

Vad säger den så kallade Pekingförordningen om abort?

– Pekingförordningen, som formulerades på FN:s fjärde kvinnokonferens 1995, säger bland annat att kvinnor som nekas rätten till abort nekas rätten till sexuell och reproduktiv hälsa, att kvinnor som tvingas genomföra osäkra aborter nekas rätten till liv, att kvinnor som tvingas genomgå aborter mot sin vilja nekas rätten att inte utsättas för grym och förnedrande behandling och att kvinnor som inte får bestämma själva huruvida de ska bli föräldrar nekas rätten till privatliv.

Har utländska medborgare rätt till abort i Sverige?

– Sedan 2008 har utländska medborgare rätt att utan särskilt tillstånd göra abort i Sverige, kostnaden står dock deras hemland för vilket i praktiken betyder att många måste betala för sina aborter själva.

Hur många sena aborter (efter vecka 18) görs i Sverige?

– Ungefär 400 per år, alltså en procent av alla aborter. 80 procent av alla aborter görs i dag under de första nio veckorna.

Vad innebär en samvetsklausul?

– En samvetsklausul innebär att till exempel en barnmorska kan vägra att utföra en abort för att det strider mot en personlig övertygelse.

I hur många av världens länder saknas möjlig- heten att göra abort på egen begäran?

– I ungefär 80 procent av världens länder.

Vad säger FN:s milleniemål som ska vara uppnådda 2015 om abort?

– Att mödradödligheten jämfört med år 2000 ska ha gått ner med 75 procent, hittills har den bara gått ner med 45 procent. Osäkra aborter står för cirka 13 procent av mödradödligheten.

Hur många osäkra aborter görs det i världen?

– 2008 gjordes 21,6 miljoner osäkra aborter enligt WHO. Minst 47 000 personer dog av osäkra aborter.

Var är problemet med osäkra aborter störst?

– I Afrika där 470 av 100 000 osäkra aborter leder till döden.

Hugo Ewald


Läs mer

Samvetsfrihetens farliga gränslöshet ur Ottar #4 2014 ABORTKAMP

#Abort40 Kampanj för att hylla att Averiges abortlag blir 40 år 1 januari 2015.

RFSU:s kit om aborträtten går att ladda ner som PDF här.

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.