Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju Abort

»Varje blödande kvinna är misstänkt«

Ottar träffar aborträttsaktivisten Sara García från El Salvador där abort klassas som mord. Hon arbetar för att lagförslaget som skulle ge rätt till abort i vissa situationer ska gå igenom.

När lagförslaget om att införa undantag från abortförbudet lades fram i El Salvador i oktober var aborträttsaktivisten Sara García på blixtvisit i Sverige. Under en vecka besökte hon människorättsorganisationer för att berätta om situationen i El Salvador och knyta kontakter. Omvärldens solidaritet är viktig. Hon säger att alla brev som skickats till domstolarna från hela världen har spelat en viktig roll i de fall då de lyckats få kvinnor friade från fängelsestraff.

Sara García är 30 år och medgrundare av organisationen Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto (Medborgare för avkriminalisering av abort). De ger stöd och juridisk hjälp till kvinnor som har dömts till fängelse för att ha genomgått en abort, eller fått missfall och ändå blivit anklagade för att ha gjort abort. De arbetar också för att påverka attityder kring abortfrågan.

»Det är en fråga som skär igenom din kropp och går in i huden, att det finns lagar som sätter sig över att det mest egna. Din kropp och din livmoder.«

Sara García blev engagerad i abortfrågan genom kampanjen »Solidaritet med Karina«. Karina var den första kvinna vars fall uppmärksammades. Hon dömdes till 30 års fängelse för mord efter ett missfall och blev till slut frigiven efter sju och ett halvt år.

– Det var något som hade kunnat hända vem som helst av oss. Det är en fråga som skär igenom din kropp och går in i huden, att det finns lagar som sätter sig över det mest egna. Din kropp och din livmoder. Det är ett territorium som inte borde kränkas av en sexistisk och patriarkal lag, säger Sara García.

Hon berättar om ett fall då en vagina blev en brottsplats.

– Det var ett fall som vi hjälpte till med då en kvinna ville göra abort och hade stoppat upp tabletter i sin vagina. Polisen kom och tog ut tabletterna och stoppade dem i påsar som bevismaterial. Det är en invasion av ditt territorium.

»Folk är väldigt troende. Men det betyder inte att en person inte kan stödja en rättvis verklighet.«

Nu har det gått en månad sedan lagförslaget lades fram av vänsterpartiet FMLN. De har suttit i regeringen sedan fredsförhandlingarna avslutades men har enligt Sara García inte fört en konsekvent progressiv politik.

– Den sociala medvetenheten i partiet är stor. De kommer från en rörelse som slogs mot sociala orättvisor. Men när det kommer till kvinnors rättigheter finns det en tendens hos vänstern i regionen att skjuta de frågorna åt sidan.

Den lagstiftande församlingen ska höra vittnesmål från juridiska experter och sociala organisationer, debattera, och så småningom ta ett beslut. I nuläget går det inte att säga när beslutet kommer att tas, eller om lagen kommer att gå igenom. Sara García berättar att de feministiska organisationerna trycker på för att det inte ska ta för lång tid.

– Vi är ett konservativt land sett till att cirka 80 procent av befolkningen tillhör katolska eller evangeliska kyrkan. Folk är väldigt troende. Men det betyder inte att en person inte kan stödja en rättvis verklighet. Jag tror att vi är i en process där vi går från en värdekonservativ syn till en mer människorättsbaserad syn, säger Sara García.

»Till och med yttrandefriheten skadas av abortlagen.«

Abortdebatten i El Salvador är extremt polariserad. Innan totalförbudet infördes 1998 fanns det tre undantag: Våldtäkt, fosterskador och risk för kvinnans hälsa. 1999 lades det till i grundlagen att livet är skyddat från befruktningen. Abortmotståndarna likställer abort med mord och menar att det inte i något fall går att rättfärdiga.

Det finns också en paragraf i lagen som kriminaliserar »den som tillhandahåller medlen« för att genomföra en abort. Enligt Sara García är paragrafen tvetydig och kan tolkas som att det är olagligt att ens sprida information om abort.

– Just nu håller vi på att förbereda en kampanj som kommer att visas i en del medier, men de stora medierna tar inte emot våra budskap ens om vi betalar eftersom de går emot lagarna. Så till och med yttrandefriheten skadas av abortlagen, säger Sara García.

De nationella medierna är dessutom till stor del privatägda och förmedlar en övervägande värdekonservativ agenda.

Den allmänna opinionen förändras i takt med att konsekvenserna av lagen blir synliga, menar Sara García. Hon säger att det finns en bred opinion för abort i de fall då kvinnans hälsa är i fara.

– Tidigare var kampen mer centrerad till feministiska grupper, men nu är det också folk som jobbar i sjukvården, ungdomar, syndikalister, folk från hbtq-organisationer, från andra sociala rörelser, från landsbygden. Alla möjliga är med och kämpar för det här. Och det är en indikator på att det börjar bli en central fråga, säger Sara García.

» Det har varit fall där kvinnor som har sökt vård har blött väldigt mycket, svimmat, och vaknat upp med handbojor i sjukhussängen«

Många kvinnor och barn har drabbats av kriminaliseringen. Manuela, som dog i fängelse, anklagades för att ha gjort en abort, men det visade sig att hon hade lymfkörtelcancer. Just nu uppskattas 26 kvinnor vara fängslade på grund av abortförbudet.

– Det har varit fall där kvinnor som har sökt vård har blött väldigt mycket, svimmat, och vaknat upp med handbojor i sjukhussängen. Principen om att man är oskyldig tills motsatsen bevisats har gått förlorad. Varje blödande kvinna är misstänkt, säger Sara García.

Kvinnor som drabbas av utomkvedshavandeskap måste vänta tills fostrets hjärta slutar slå innan det får tas bort, vilket ofta leder till att äggledarna spricker. 2015 födde 1444 flickor mellan 10 och 14 år barn.

– Trots den här verkligheten lade en kongressledamot fram ett förslag om att höja straffet till 50 års fängelse. Förutom att det är människorättsvidrigt, står det helt i motsats till den verklighet vi lever i. Det grundar sig inte i kvinnors verklighet utan i konservatism och kvinnohat, säger Sara García.

Det är också en klassfråga, säger Sara García. Inte en enda kvinna har anmälts i den privata vården.

– Det finns en grupp av salvadorianer som har råd att betala för den vård de vill ha och aldrig åker fast. I alla fall där kvinnor blivit dömda har det varit kvinnor som uppsökt den allmänna sjukvården. Istället för att få vård har de mötts av misstankar och blivit anmälda.

»Den feministiska kraften och solidariteten ger styrka «

Förutom sitt arbete i Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto gör Sara García feministisk radio, »radio de todas«. Det finns stunder då hon känner sig utmattad.

– Det är tröttande att det går så långsamt. Verkligheten och faktan är framför ögonen, men alla beslut måste gå igenom en hierarkisk politisk process, analyseras och vägas mellan politiska vinster och förluster, och det leder ingenstans.

Varifrån får du styrka att fortsätta?

– Det är en stor orättvisa, och det ger mig styrka att fortsätta. Alla konsekvenser som följer av att ha en så kroppsligt invasiv lagstiftning, det är vidrigt. Att se det som en historisk process. Det är också inspirerande att se att det går framåt i till exempel Chile, och det som hände nu i Polen. Det är otroligt inspirerande att se att vi kan få ett helt land att stanna. Den feministiska kraften och solidariteten ger styrka, säger Sara García.

Natalie Högström är praktikant på Ottar


Läs mer

Lagstrid om abort i El Salvador

Fler artiklar

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.