Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Ledare Abort

Abortkampen har vaknat!

Konservativa krafter världen över har satt den eviga debatten om rätten till abort på dagordningen igen. Ottars chefredaktör om en fråga som återuppväckts i den sexualpolitiska debatten.

Striden om rätten till abort står högt på agendan i den politiska debatten just nu. Abortfrågan – som handlar om liv och död, om rättigheter och lagar, om hälsovård, men framförallt är en väldigt vanlig händelse i många människors liv – är egentligen gammal som gatan. Elise Ottesen-Jensen drev frågan redan för hundra år sedan i Sverige, lagen om fri abort blev dock verklighet först 1975.

»I takt med att konservativa krafter vinner ökad makt på flera håll i världen så har förslagen om att inskränka abort rätten fullkomligen haglat den senaste tiden.«

På 1990-talet antogs banbrytande internationella överenskommelser, på FN:s kvinnokonferens i Peking och på en stor befolkningskonferens i Kairo gick världens progressiva krafter samman och erkände för första gången att det är en mänsklig rättighet att kunna bestämma över sin reproduktion.

Under 00-talet politiserades abortfrågan än mer, och konservativa krafter började mobilisera ett motstånd, som en reaktion på framstegen som gjorts. Kvinnors kroppar blev ett slagfält för den globala storpolitiken, och abort sexualpolitikens stora symbolfråga.

I takt med att konservativa krafter vinner ökad makt på flera håll i världen så har förslagen om att inskränka abort rätten fullkomligen haglat den senaste tiden.

2011 skrev vi i Ottar: »Det senaste decenniet har vi sett många exempel på hur abort blivit storpolitik utan att beslutsfattare lyssnar till dem som berörs. Det finns alltför lite global solidaritet i frågan«.

Makthavarna lyssnar för det mesta inte nu heller, ta exemplet i den amerikanska delstaten Alabama, där 25 vita republikanska män i maj röstade igenom USA:s hårdaste abortlag, utan undantag för incest eller våldtäkt, och där den som utför en abort kan få livstids fängelse.

»I svenska medier granskas hur politiker röstat kring abort, skrivs opinionstexter, och rapporteras ingående och kunnigt om lagändringar runtom i världen. Världen har vaknat i abortfrågan.«

Men engagemanget för rätten till abort – solidariteten – har absolut ökat. Ett inlägg på RFSU:s Facebooksida med en bild av den symboliska klädgalgen och texten »Aldrig mer« har delats över 10 000 gånger.

Vi har sett folkliga resningar till stöd för aborträtten i Polen, Argentina, Irland och USA. Svenska medier granskar hur politiker röstat kring abort, skriver opinionstexter på löpande band, och rapporterar ingående och kunnigt om lagändringar runtom i världen. Världen har vaknat i abortfrågan.

Carolina Hemlin

Ottars chefredaktör

Läs Ottars temanummer ABORTKAMP från 2014

Fler artiklar

Reportage Abort

Rökbomben – attacken mot Ottar

I ecember 2014 attackeras Ottars releaseevent med en rökbomb. Carolina Hemlin och Anna Dahlqvist återvänder till söndagen för åtta år

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.