Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis Abort

Bistånd i fokus på SRHR-möte

Ann Svensén, policychef på RFSU.

Tre frågor till…
… Ann Svensén, policychef på RFSU och ordförande i EuroNGO, som 13-14 oktober håller sin årliga konferens. I år står den polska organisationen Federa värd i Warszawa.

Vad ska ni diskutera?

– Syftet med mötet är att lyfta fram frågor kring bistånd och global policy relaterat till sexuella och reproduktiva rättigheter. Vi kommer att titta på hur tillståndet ser ut globalt och vilka omedelbara hot som biståndet står inför, bland annat med tanke på finanskrisen. Det är viktigt att nämna att EuroNGO samarbetar med aktivister från många länder i Syd , och de kommer att finnas med på konferensen. Däremot kommer vi inte att ta upp interna frågor som rör Europa.

Konferensen hålls i Warszawa, kommer inte aborträtten i Polen att tas upp alls?

– Jo, mötet kommer att göra ett gemensamt uttalande till stöd för aborträtten i Polen, folk är ju självklart intresserade av hur situationen ser ut och utvecklas där. Dessutom kommer det att vara ett pass som tar upp motståndet mot sexuella och reproduktiva rättigheter mer generellt.

Inför konferensen talas om att ”put SRHR on the right track” – hur menar ni?

– Sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa, SRHR, är ett väldigt brett och svårgripbart begrepp. Det är många som tycker att rättighetsperspektivet behöver förstärkas när det gäller SRHR och frågan är hur vi kan göra det konkret och på vilka arenor vi kan driva frågorna mest effektivt.

Text: Kristina Lindquist

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.