Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Illustration Josefin Herolf
Artiklar Abort

Den sista abortstriden

Aborträtten i USA är med största säkerhet snart ett avslutat historiskt kapitel, och med det 50 år av rätten till sin egen kropp. Den viktiga domen Roe mot Wade från 1973 förväntas falla inom kort. Hur kan detta hända?

I USA pågår vad som kanske är den sista striden om nationellt legal abort. Om inget dramatiskt sker med sammansättningen av högsta domstolen så har abortmotståndet landets yttersta legala makt på sin sida. Men vad står på spel när Roe mot Wade kanske besegras? Och vad händer efteråt?

Så inleddes den första versionen av denna text, i början av maj. Men innan detta nummer skickades till tryck blev hotet verklighet. Allt tyder nu på att Roe mot Wade är historia. Hur gick det till?

Det hör verkligen inte till vanligheterna att ett av USA:s högsta domstols utkast till betänkande läcker ut innan domen förkunnats. Det betänkande i fallet Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization som domaren Samuel Alito skrivit, och som den 2 maj i år publicerades av nyhetssajten Politico, får konsekvenser för USA:s högsta domstols kanske mest namnkunniga fall, Roe mot Wade, vars prejudikat från 1973 upprätthåller rätten till abort i landet.

»Domaren Samuel Alito menar i det läckta dokumentet att »Roe var ohyggligt fel redan från början«.

Samuel Alito menar i det läckta dokumentet att »Roe var ohyggligt fel redan från början« och bekräftar därmed det som aborträttsaktivister oroat sig för allt sedan den progressive domaren Ruth Bader Ginsburg dog i slutet av Donald Trumps regeringsperiod, nämligen att den lagliga rätten till abort i USA, som funnits i 50 år, snart är ett minne blott.

Den legala abortens historia i USA startar 1967, när Colorado blir först i landet med att godkänna abort för kvinnor som utsatts för våldtäkt eller incest, eller där en födsel riskerade att ge bestående men. Kalifornien, North Carolina och Oregon följde efter, och 1970 börjar Hawaii som första stat erbjuda abort vid förfrågan. Nu börjar det röra sig runt om i landet, och flera stater förändrar sin syn på och sina regler runt abort. Men det är med Roe mot Wade-fallet i högsta domstolen som abort de facto legaliseras i USA.

Bild Josefin Herolf

»På 1990-talet drar en våg av antiabort-terrorism över USA, med sprängda och uppbrända abortkliniker, tiotals mord på läkare och klinikpersonal.«

Roe mot Wade träder i kraft 1973 (se faktaruta). Abortmotståndet tar fart omedelbart, och 1975 hålls den första ockupationen av en abortklinik i USA. Under åren kommer abortmotståndet att ta sig allt mer fysiska uttryck – med konfrontationer med patienter och sjukhuspersonal, och framåt 1990-talet drar en våg av antiabort-terrorism över USA, med sprängda och uppbrända abortkliniker, tiotals mord på läkare och klinikpersonal.

Eskorter till abortsökande för att de skulle kunna komma in på kliniken utan att utsättas för våld och hot blev vardag, och säkerhetsvakter kopplades till abortkliniker.

Det senaste dödliga våldsdådet utfört av rörelsen mot abort skedde 2015, då en Planned Parenthoodklinik i Colorado besköts, med tre dödsoffer och flera skadade som följd.

Bodies on the Line: At the Front Lines of the Fight to Protect Abortion in America

Lauren Rankin skriver fram denna brutala historia i sin nyutkomna bok Bodies on the Line: At the Front Lines of the Fight to Protect Abortion in America, genom klinikeskorternas perspektiv. Klinikeskorterna är sedan årtionden tillbaka ett nödvändigt ont på abortmottagningar över hela landet, då aggressiva motståndare slår läger utanför klinikerna och trakasserar patienter som försöker ta sig in.

Kim Gibson är styrelseordförande i We Engage, en organisation som arbetar för »abort-positiv förändring i samhället i stort, men utanför abortklinikerna i synnerhet. Nu står allt på spel.

– Vi ser inget scenario i vilket Roe mot Wade klarar sig i högsta domstolen. Det fanns ingen anledning för högsta domstolen att ta sig an det här fallet (Dobbs v. Jackson Womens Health Organization, red. anm.) de lägre instanserna hade redan klargjort att det var okonstitutionellt, så vi tror inte att det finns något fönster för »Roes« överlevnad, säger hon.

»Ett halvt sekel av aborträttigheter har utplånats under de första fyra månaderna av 2022, under vilken hela 536 lagförslag för att begränsa rätten till abort lagts fram, i 42 olika delstater.«

Lagen, vars betänkande det gäller, går bortom vad Roe mot Wade reglerar genom att förbjuda abort från 15:e veckan, och utan att tillföra något som utmanar det resonemang som dagens praxis för aborträtten bygger på. Vi mejlas bara några timmar innan domare Alitos betänkande läcker till allmänheten den 2 maj, som kommer att utgöra den troliga dödsstöten för Roe mot Wade. Domstolen har rasat över att utkastet läckte, men ordförande John Roberts har bekräftat att dokumentet är autentiskt och om inget förändras innan domen förkunnas i sommar så är det en ny verklighet Gibson och hennes
aktivistkamrater lever i.

Nyhetssajten Mother Jones skrev i slutet av april att ett halvt sekel av aborträttigheter har utplånats under de första fyra månaderna av 2022, under vilken hela 536 lagförslag för att begränsa rätten till abort lagts fram, i 42 olika delstater. Åtta stater har redan förbud som nu väntas träda i kraft, och som mer eller mindre häver rätten till abort.

I Oklahoma förbjuds utförandet av abort helt, i South Dakota förbjuds abortmediciner, i Idaho och Texas förbjuds abort från sex veckor, och i Kentucky och Mississippi förbjuds aborter efter 15:e veckan. I förslaget som ligger i Oklahoma är det personen som utför aborten som riskerar tio års fängelse, och knappt en miljon i böter, och det finns inget undantag för offer för våldtäkt eller incest.

Kim Gibson, We Engage

»Gravida människor har alltid och kommer alltid att söka aborter. Abort har en lika lång historia som graviditet.«

– Gravida människor har alltid och kommer alltid att söka aborter. Abort har en lika lång historia som graviditet. Medicinska aborter kommer att göra »efter-Roe«-utrymmet lite säkrare än det som fanns innan, men i slutändan är det fullständiga aborträttigheter
med god tillgång som räddar liv, menar Kim Gibson.

Att göra det krångligt, dyrt och förnedrande att söka abort är en gammal strategi i den amerikanska antiabortrörelsen. De kallas TRAP-lagar, som står för Targeted Restrictions on Abortion Providers, och det är lagar utformade för att genom byråkrati stänga ner abortkliniker.

I till exempel Kentucky krävs en läkarundersökning med ett transvaginalt ultraljud, där läkaren beskriver fostret i ingående detalj samt spelar upp ljud på fostrets hjärtslag, innan man kan söka en abort. Och i det prejudicerande fallet Casey v. Planned Parenthood som 1992 försvagade rätten till abort i USA genom att ge stater större friheter att tolka vad som är ett livskraftigt foster, blev en av effekterna att staten Pennsylvania tilläts att distribuera antiabortbroschyrer till dem som söker abort.

Washington, 3 maj 2022. Demonstranter för och emot aborträtten möts utanför Högsta Domstolen. Foto Jabin Botsford, Getty Images

»Att göra det krångligt, dyrt och förnedrande att söka abort är en gammal strategi i den amerikanska antiabortrörelsen. De kallas TRAP-lagar.«

Men TRAP-lagarna var en strategi i Roe mot Wade-USA, och kommer antagligen snart inte behövas längre. Texas abortlag, som har visat vägen framåt för delstater som är mot abort, ger medborgare möjligheten att stämma vem som helst som sägs ha underlättat en abort med en utlovad belöning på 100 000 kronor, och det är Texas lag som ligger till grund för Idahos lag – och ett antal andra lagförslag runt om i USA.

Idahos lag ger endast familjemedlemmar rätten att stämma abortören, men i fall av våldtäkt räknas även gärningsmannens familj till dem som har den rätten. Missouri täppte till ett dylikt hål i sin lagstiftning och förändrade även språket i ett lagförslag som hade förbjudit abort även vid utomkvedshavandeskap.

Lagtexten nämner inte längre extrauterina graviditeter, men Wes Rogers som är
ledamot för Demokraterna i Missouris representanthus, menar att lagen fortfarande skulle kunna komma att användas till exempel mot en vän till en person med utomkvedshavandeskap, som beställer abortpiller till denna.

Chockerande nog är detta möjligtvis endast början: Republikaner i Louisiana har redan tagit fram ett lagförslag för att åtala aborter som mord, och 25 andra stater väntas förbjuda abort när Roe mot Wade försvinner i sommar.

Lauren Rankin skriver om Mississippi, ett exempel på hur det kunnat se ut i stater som är fientliga mot abort. Det finns en abortklinik (The Pink House) kvar och delstaten har en negativ syn på abort (i en opinionsundersökning utförd av Pew Research Center svarade endast 36 procent att abort ska vara lagligt i alla eller de flesta fallen), men trots att delstaten har försvårat Pink Houses arbete med olika TRAP-lagar, fortsätter antalet aborter att öka i Mississippi.

Delstaten ligger tredje sist i landet när det gäller vård, ligger över det nationella genomsnittet i att dö i barnsäng, och den siffran är tre gånger högre för svarta kvinnor jämfört med vita. Rasifierade kvinnor utgör majoriteten av de som gör abort, och det gör även låginkomsttagare. Den genomsnittliga personen som söker abort på the Pink House gör det trots geografiska, ekonomiska och byråkratiska hinder, och trots stigmatiserande och skuldbeläggande.

»Förbuden och begränsningarna runt abort drabbar rasifierade och låginkomsttagare hårdast.«

Ändå ökar aborterna där till skillnad från resten av landet där de minskar. Alla delstater som ligger i topp för spädbarnsdödlighet är också delstater som väntas förbjuda abort efter Roe v Wade.

Förbuden och begränsningarna runt abort drabbar rasifierade och låginkomsttagare hårdast. En av effekterna av det så kallade Hyde-tillägget som klubbades igenom 1980 och som hindrar federala medel att användas till abort, är att låginkomsttagare som försäkras genom det statliga sjukvårdsförsäkringsprogrammet Medicaid inte kan få ersättning för abort. Samtidigt drabbas fattiga kvinnor fem gånger oftare av oplanerade
graviditeter och gör abort fem gånger oftare, enligt en undersökning från 2013, vilket i sin tur ofta beror på avsaknad av sjukförsäkring och tillgång till sjukvård.

2019 infördes abortförbud som gick bortom vad Roe mot Wade tillåter i nio olika delstater. Ingen av lagarna trädde dock i kraft, och det var heller aldrig tanken. Istället var meningen att se vad som skulle hända om målen nådde högsta domstolen, som de gjort nu. Det högsta målet för de konservativa var ett upphävt Roe mot Wade. Anledningen till att detta skedde just 2019 var på grund av att domaren Brett Kavanaugh tillträtt högsta domstolen 2018, och med honom fick den en konservativ majoritet. Med Donalds Trumps nominering av konservativa Amy Coney Barrett att fylla den stol som Ruth Bader Ginsburg suttit på, så utvidgades den majoriteten. Amy Coney Barrett är en profilerad abortmotståndare, och även om president Biden sedan dess fått utse ytterligare en domare, Ketanji Brown, lutar högsta domstolen nu åt höger, och till abortmotståndarnas fördel.

I den första versionen av den här texten skrev jag: I december förra året prövade högsta domstolen fallet Dobbs v. Jackson Women’s Health och enligt sakkunniga lutar det åt att de sex konservativa domarna kommer att döma åt Mississippis fördel. Lagen som prövas förbjuder all abort från 15 veckor och framåt, utan undantag för våldtäkt eller incest. Med tusen små skärsår har rätten till abort i USA gått från given till med förbehåll och nu är den kanske på väg mot obefintlig. Det högsta priset var alltid ett upphävt Roe mot Wade.

Bara någon vecka senare är detta verkligheten i USA, och Roe mot Wade är med största säkerhet snart ett avslutat kapitel. De som motsätter sig abort i USA höjer nu siktet, och börjar arbetet för ett förbud över hela landet. Samtidigt pekar mycket på att andra domslut, som bygger på rätten till det privata, kommer att omprövas. Bland dem hittar vi sådant som giftermål mellan personer av olika etniciteter, lagar mot sodomi, och rätten till samkönade äktenskap.

»De som motsätter sig abort i USA höjer nu siktet, och börjar arbetet för ett förbud över hela landet.«

Det amerikanska folket valde en demokratisk president, men med högsta domstolens nuvarande sammansättning blir den politiska verkligheten konservativ. Hur länge den situationen kommer att hålla återstår att se.

Kim Gibson från We Engage refererar till Joe Bidens valplattform när hon beskriver hur den gamla kampen fortsätter i den nya verkligheten.

– Var högljudd och synlig i kampen för rätten till abort, rätten till kroppslig autonomi, rätten till självbestämmande. Var på plats. Informera dig om verkligheten runt tillgång till abort i det här landet. Säg ordet abort, och gå inte på de falska narrativen om skam och stigma som antiabortrörelsen har försökt sälja in i årtionden.

– Efter högsta domstolens betänkande i Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization måste vi »build back better«.


Tomas Hemstad är frilansjournalist bosatt i San Francisco.

Illustrationer Josefin Herolf


Läs mer om USA och aborträtten i Ottar:

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.