Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Sex & hälsa

EU:s bistånd till sexuell hälsa ökar – men bara på papperet

163, 5 miljoner euro av EU:s biståndsbudget som antogs av parlamentet i veckan, kan gå till mödrahälsa, familjeplanering och sexualupplysning. Men i praktiken hamnar pengarna sällan där.

163,5 miljoner euro (cirka 976 000 000 kronor) av EU:s biståndspengar ska gå till den kategori där bland annat sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) ingår. Det står klart när Europaparlamentet i veckan klubbade EU:s gemensamma budget för 2016. Den hade då redan antagits i Ministerrådet.

I förhandlingarna mellan rådet och parlamentet ökade anslagen med två miljoner euro jämfört med kommissionens ursprungsförslag. Men parlamentet ville höja siffran till fyra miljoner euro.

EU-ledamoten Anna Maria Corazza Bildt (M) säger att SRHR ska »finansieras ordentligt« men att man får ha viss förståelse för EU-budgetens ramar.

– Vi har en långsiktig budget som redan tänjer på gränserna. Budgeten är ett resultat av förhandling mellan parlamentet och rådet och det är därför naturligt att det hamnar någonstans mellan de olika förhandlingsbuden. Två miljoner euro mer till SRHR är därför positivt med tanke på att man skurit ner ordentligt i budgeten.

»Inte några pengar har alltså gått direkt till SRHR sedan 2014 och det är fortfarande osäkert om kommissionen väljer att lägga en del av årets pott här.«

Men även om budgetlinjen höjs betyder det inte att pengarna automatiskt kommer gå till SRHR. Det är bara ett av tre hälsorelaterade delmål som ingår under budgetlinjen och istället kan det till exempel bli en satsning på kampen mot tuberkulos. Hittills är SRHR det enda som inte finansierats alls inom den gällande fleråriga budgetramen för 2014-2020.

– Inte några pengar har alltså gått direkt till SRHR sedan 2014 och det är fortfarande osäkert om kommissionen väljer att lägga en del av årets pott här, förklarar Eef Wuyts från International Planned Parenthood Federation (IPPF), en internationell SRHR-organisation där bland andra RFSU ingår.

– Vi har hört att SRHR kommer betjänas först 2017. Då kommer det ha gått tre år sedan SRHR sist finansierades och vi är rädda för att pengarna inte kommer räcka.

»SRHR ’vinner’ aldrig om det måste tävla med jordbruksstöd eller infrastrukturprojekt. Därför är det väldigt viktigt att kommissionen öronmärker pengarna.«

I praktiken kan utvecklingsländer välja att lägga en del av det övriga biståndet de får på SRHR, men det gör de inte, säger Eef Wuyts.

– SRHR vinner aldrig om det måste tävla med jordbruksstöd eller infrastrukturprojekt. Därför är det väldigt viktigt att kommissionen öronmärker pengarna.

Att budgetlinjen höjs kan ses som ett tecken på att parlamentets abortmotståndare inte lyckas få något större inflytande. I september stormade 19 EU-ledamöter IPPF:s presentation av en studie om tillgången till preventivmedel i olika EU-länder. Parlamentarikerna skrek till deltagarna att de dödade barn och sålde lik. De skrev även brev till sina kollegor där de framförde anklagelser mot IPPF:s kontor i USA och krävde att man stängde ute SRHR-organisationen från parlamentet.

Mötet som stormades organiserades av nätverket All of Us, där vänsterpartisten och EU-ledamoten Malin Björk (V) varit drivande, och hon anmälde händelsen till parlamentets ledning. Även Anna Maria Corazza Bildt närvarade och talade å konsevativa EPP-gruppens vägnar, där många av abortmotståndarna sitter tillsammans med svenska moderater och kristdemokrater.

– Det finns röster som motverkar SRHR, vilket är bekymmersamt. Tack och lov är deras möjlighet att påverka besluten väldigt begränsad, kommenterar Anna Maria Corazza Bildt.

»Civilsamhället, politiker och andra beslutsfattare måste stå enade mot denna trend och se till att EU lägger krutet på att rädda mödrars och barns liv.«

Inte heller kommissionen tog intryck av påtryckningar som riktades mot dem och uttryckte sitt stöd till IPPF och deras »livräddande« tjänster.

– Anti-abortgrupperna har blivit mer högljudda sedan det senaste parlamentsvalet utvidgade deras led. Den växande konservativa rösten blir allt mer självsäker och jobbar hårt för att blockera progressiv politik, särskilt när det gäller jämställdhet, hbt-personers rättigheter och SRHR. Men hittills har de lyckligtvis misslyckats med att få inflytande, mestadels tack vare det stora befintliga stödet för SRHR, säger Cecile Vernant från tyska SRHR-organisationen Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung.

– Civilsamhället, politiker och andra beslutsfattare måste stå enade mot denna trend och se till att EU lägger krutet på att rädda mödrars och barns liv och på att ge alla möjligheter att styra över sina liv, manar Cecile Vernant.

IPPF:s brysselkontor uppger att de inte får stöd från EU för att utföra SRHR-tjänster i utvecklingsländer.

– Det är väldigt svårt att få komma ifråga, projektutlysningarna är få och konkurrensen är stenhård, säger Eef Wuyts.

Den största delen av pengarna går istället direkt till biståndsländers hälsobudgetar, med målet att stärka tillgången till grundläggande hälsotjänster där familjeplanering och mödrahälsa ingår. Även internationella organisationer såsom FN:s befolkningsfond UNFPA, samt internationella allianser såsom Global Fund to Fight Aids, TB, and Malaria (GFATM) och Global Vaccine Alliance (GAVI) får en del av budgeten.

Abortvård kan finansieras endast i de länder där abort är tillåtet.

Aleksandra Eriksson är frilansjournalist i Bryssel.


Läs mer

EU-valet – Nationalisterna blir fler

Fri abort en stridsfråga för EU trots allt

Resolution om SRHR nedröstad

Inget sex i EU:s policy för bistånd

Fler artiklar