Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Illustrationer: Emma Hanqvist
Artiklar Sex & hälsa

Fem myter om unga och sex

De är för unga för sex, tar för stora risker – och killar är porrskadade. Det finns en hel del (miss)uppfattningar om tonåringars sexualitet out there. Ottar reder ut myter och sanningar!

Den konservativa vågen som drar genom samhället och i synnerhet bland unga, sägs påverka synen på tonåringars sexualitet. Debatten om unga och sex fokuserar oftare på riskerna än på det friska. Men vad av det som sägs är egentligen sant och vad är falskt? Med hjälp av Siri Lindqvist, sexolog och barnmorska med erfarenhet från ungdomsmottagning samt Hans Olsson och Kalle Röcklinger, sakkunniga i sexualundervisning på RFSU, reder Ottar ut fem föreställningar om unga och sex!

▶ Myt 1: Tonårskillar är porrskadade

Skillnaderna mellan flickors och pojkars konsumtion av pornografi är markant. Det framkommer i Barnombudsmannens kartläggning av forskning om pornografins inverkan på barn och unga från 2021. De som inte identifierar sig som vare sig pojke eller flicka verkar enligt rapportförfattarna ligga mitt emellan.

Många tittar inte alls på pornografi. 73 procent av flickor och 44 procent av pojkar i åldern 13-18 år uppger att de inte har sett på pornografi det senaste året (Statens Medieråd, 2019).

Av de som tittar mest är nästan samtliga pojkar. 20 procent av pojkarna i åldern 13-16 år säger sig titta på pornografi varje dag eller nästan varje dag, och det är en andel som ökat mellan 2012 och 2019. Det finns ett samband mellan pornografikonsumtion och beteenderelaterade problem som sexuellt våld, och detta samband är starkare bland pojkar. Men, och det är ett stort men, det går inte att säga vad som är orsak och verkan.

Kalle Röcklinger, sakkunnig om sexualundervisning på RFSU:

– Forskningen är väldigt tydlig med att man måste skilja på samband och orsakssamband. I fråga om pornografikonsumtion och sexuellt våldsutlevande – för pojkar, respektive sexuell utsatthet – för flickor, går det inte att säga vad som beror av vad. Det är komplexa processer. Men att porr skulle förleda i övrigt superreko killar är en grov förenkling. Hans Olsson, också sakkunnig i sexualundervisning på RFSU, fyller i:

– Bilden att 13-14-åriga killar skulle leva i ett vakuum där de inte har föräldrar, lärare eller kompisar som aldrig pratat med dem om sådant som respekt, kärlek och relationer – utan där de får sin enda sexualundervisning från porr – är en föreställning som riskerar att reproducera en könsstereotyp bild, som i sin tur kan påverka hur unga killar bemöts.

Siri Lindqvist, sexolog och barnmorska med erfarenhet från ungdomsmottagning:

Kalle Röcklinger

– Fler unga män har kommit till ungdomsmottagningen senare tid med tron att de skulle vara porrskadade då de hört begreppet spridas i media och blivit oroliga. De ungdomar jag har mött sedan debatten drog i gång har alla haft en oproblematisk porrkonsumtion och onani. Det är oroväckande hur onani som är hälsosamt, blir ifrågasatt av samhället. 

▶ Myt 2: Tonåringar ligger för tidigt – eller väntar för länge

De senaste åren har en sexnegativ trend rapporterats bland unga i USA, Storbritannien och Japan. I Japan är det allt fler som inte har haft samlag vid 30 års ålder. I Sverige har det diskuterats vad uppmärksamheten kring sexuella övergrepp, inte minst i och med metoo-rörelsen, inneburit för tonåringars sexuella process. »Det finns en ökad kulturell medvetenhet om övergrepp och trauma – och deras långtgående effekter på psyket – som för mycket gott med sig men som också kan tänkas bidra till att unga till varje pris vill skydda sig själva från att utforska erfarenheter som innefattar en risk för skador«, skrev författaren Isabelle Ståhl i Dagens Nyheter våren 2022.

På andra håll lever istället en föreställning om att den sexuella debuten sker allt tidigare och att tonåringar har många, som i för många, sexpartners.

Men hur ser det egentligen ut i Sverige? Jo. Åldern för sexuell debut ligger sedan drygt 50 år stabilt strax över 16 år (lite tidigare för tjejer och lite senare för killar). Av dem som hade sexdebuterat under gymnasiets tredje år hade 80 procent haft sex med 1 till 5 partners, enligt rapporten Unga, sex och internet efter #metoo (Stiftelsen Allmänna barnhuset, 2021).

»Det finns en föreställning om att unga har mer sex än vad de har, framför allt att de har fler partners.«

Hans Olsson

Hans Olsson:

– Jag upplever att det finns en föreställning att unga har mer sex än vad de har, framför allt att de har fler partners.

Siri Lindqvist:

– Det existerar en annan dejtingkultur med fler sexpartners för en viss grupp, men det gäller framför allt unga vuxna. Isabelle Ståhls resonemang har jag aldrig hört framföras av en ungdom.

Hans Olsson

▶ Myt 3: Tjejer tror att de måste ställa upp på sex

Kvinnor i alla åldrar drabbas i betydligt högre grad än män av sexuella trakasserier och våld och 63 procent av kvinnorna, mot 34 procent av männen, uppger att de har gått med på att ha sex trots att de egentligen inte ville, noterar Folkhälsomyndigheten i den stora befolkningsundersökningen Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige (2019).

Men det framkommer också att kvinnor känner sig friare att ta initiativ till och att säga nej till sex än vad män gör. I synnerhet bland yngre, i åldern 16-29, uppgav kvinnor i högre grad än män att de kan kommunicera vad de vill sexuellt.

Så hur ser det ut för tonåringar, mer specifikt?

Hans Olsson:

– Upplysningen har under många år framhållit att man bara ska göra det man själv vill och har rätt att avbryta när som helst, och det har framför allt varit riktat till tjejer. Det budskapet kan man nog konstatera har gått fram. Dessutom har vi fått en ny sexualbrottslagstiftning som bygger frivillig delaktighet, vilket stärkt denna diskussion.

Kalle Röcklinger

Siri Lindqvist

 – En studie som RFSU har låtit göra visar att gruppen som uttryckligen ber om samtycke genom att fråga i sexuella sammanhang har ökat från 25 procent till 33 procent, bara mellan 2020 och 2021. De som söker samtycke med hjälp av kroppsspråk har ökat från 33 till 46 procent.

– När man pratar om unga tjejer, inklusive transtjejer och ickebinära är det viktigt att komma ihåg att det här är grupper där många uppger att de har blivit utsatta för sexuellt våld. Men det kan samtidigt vara så att man också har goda upplevelser av sex. Att bara lyfta fram en av erfarenheterna blir att bara visa halva bilden.

Siri Lindqvist:

– I cishetero-relationer finns absolut maskulinitetsnormer som gör det svårt för killar att säga nej till sex då samhället producerar en bild av att killar alltid ska vilja och kunna ha sex. På ett sätt kan det finnas ett större utrymme för tjejer att tacka nej till sex. Men, jag ser ofta hur femininitetsnormer kring att behaga och ha sex mer för andras än sin egen njutnings skull leder till problematik hos unga, som till exempel vulvasmärta.

▶ Myt 4: Unga under 15 får inte ha sex

Efter ett skolbesök av RFSU i Alunda utanför Uppsala hösten 2022 rasade en förälder, även aktiv som KD-politiker, mot att eleverna som var 13 år fick kondomer. »Varför tar man in en organisation i våra kommunala skolor som uppmuntrar till lagbrott?«, frågade Ingrid Rangnar i Upsala Nya Tidning. Hen menade att det är olagligt för personer under 15 år att ha sex.

Det är det inte.

Det är däremot olagligt för personer över 15 att ha sex med någon under 15 år – om det inte är så att personerna befinner sig nära i ålder och mognadsgrad, då är inte heller det förbjudet.

Kalle Röcklinger:

– För det första har unga under 15 rätt att ha sex. Att påstå något annat skapar onödig oro. Däremot är det så att den som är över 15 inte får ha sex med den som är under 15.

– Alla barn och unga har rätt till information om kroppen. Att du får en kondom säger inget om vad du ska göra med den. De flesta kondomer som RFSU delar ut hamnar i en papperskorg på toaletten med vatten i. Det är bra. Ju vanare du är vid att handha en kondom, desto större sannolikhet att du kommer ta fram en om den skulle behövas.

Siri Lindqvist:

– Min erfarenhet är att ungdomar tyvärr sällan avbryter sig innan sex om kondom inte finns tillhanda, så nummer ett för säkrare sex är att kondomen finns. När det gäller hormonella preventivmedel finns dessutom fler orsaker till användning än som skydd mot graviditet, många unga använder det mot stark mensvärk till exempel.

Hans Olsson:

– Vi vet att om man får information om kropp och rättigheter debuterar man ofta senare än om man inte fått det, och använder oftare preventivmedel. Tonåringar är faktiskt de som är bäst på att använda preventivmedel i hela befolkningen.

▶ Myt 5: Sex på nätet är livsfarligt

I debatten lyfts ofta farorna med det digitala livet – skickande av nakenbilder, hämndporr, grooming. På många skolor finns så kallade porrfilter, som filtrerar bort oönskat innehåll – men som också utesluter mycket annat innehåll också än just pornografi. Men det finns mer upplyftande och säkrare saker med nätet också.

Hans Olsson:

– Sex på nätet är säkert på många sätt. Man får inte sexuellt överförbara sjukdomar, blir inte oönskat gravid och man kan pröva sina tankar och lättare stänga av om något inte känns bra, än om man befinner sig i ett fysiskt möte med någon. Man kan kärlekschatta och sexchatta, testa läggningar och identiteter och begär. Vill man sedan träffas har man kanske hunnit diskutera vad man vill göra.

Siri Lindqvist:

– Ungdomar har långt bättre koll på faror än vad vuxna har på internet. Samtidigt kan konsekvenstänkandet ibland vara vad det är hos ungdomar. Men då är internet i många fall ändå en säkrare arena ur flera aspekter. Unga har dessutom en ökad medvetenhet om att många handlingar är olagliga, så som till exempel hämndporr.

Kalle Röcklinger:

– Nätet är en extra viktig mötesplats för de som tillhör en minoritet, som hbtqi-unga. Min erfarenhet är också att unga ofta har strategier för att hantera riskerna. Jag träffade några 14-åringar som berättade att om de skickar bilder som de är rädda ska spridas vidare, lägger de till en emoji på bilden, olika för varje person som får den. Då vet de vem som spritt den, om det skulle ske. 

Jenny Damberg är frilansjournalist.


PRENUMERERA OCH FÅ EN PREMIE HÄR!

Fler artiklar

Intervju Sex & hälsa

Världens knepigaste samtal?

Nathalie Simonsson aktuell med boken Världens viktigaste samtal — en handbok till föräldrar om tonåringar och sex.