Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Fri abort en stridsfråga i EU – trots allt

Parlamentariker i EU buar och skriker när abort och sexualupplysning ska diskuteras. Det är känsliga frågor, som inte sällan ligger utanför unionens räckvidd – ändå tycks sexualpolitiken få allt mer utrymme.
Ottar har tittat närmare på frågorna som delar EU.

Det har gått tio år sedan Europaparlamentet vägrade godkänna italienaren Rocco Buttiglione som kommissionär efter att han sagt att homosexualitet är en synd och att en gift kvinnas uppgift är att föda barn.

– Det som hände då visar på vikten av dessa frågor, oavsett den legala kompetensen, säger Sofia Strid som är genusforskare vid Örebro universitet.

Mycket av det som ryms inom sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa (SRHR) hamnar utanför EU:s legala kompetens, enligt den så kallade subsidaritetsprincipen. EU kan inte kan stifta lagar om abort, sex- och samlevnadsundervisning eller samkönade äktenskap. Samtidigt säger flera parlamentariker som Ottar har talat med att just aborträtten är en viktig fråga i Europaparlamentet. Sofia Strid, vars forskningsområde är kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU, håller med.

– Rätten till fri abort har varit, och är fortfarande, en stridsfråga i Europa och inom EU. Vi ser allianser mellan konservativa grupperingar och religiösa krafter som försöker inskränka kvinnors rätt till sina kroppar runtom i Europa.

»EU kan inte kan stifta lagar om abort eller samkönade äktenskap. Samtidigt säger flera parlamentariker att just aborträtten är en viktig fråga i parlamentet.«

Det som händer i Europas stater avspeglas i Europaparlamentet, oavsett om det är möjlig att stifta lagar i Bryssel eller inte. I den rapport om SRHR (Estrelarapporten) som presenterades i parlamentet i höstas formuleras en oro kring det växande hotet mot kvinnans rätt till sin kropp. Målet med rapporten var att sätta press på medlemsländerna, enligt utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet som låg bakom den. Rapporten försvann från dagordningen efter burop och hånfulla skrik – med några få rösters marginal.

Trots det bakslaget beskriver Sofia Strid möjligheter till en positiv utveckling i Europaparlamentet – där sexualpolitiken får ett ökat utrymme. Aborträtt, sexuellt våld och hbt-rättigheter engagerar alltfler parlamentariker. Det kommer fler rapporter som berör sådana områden, enligt Sofia Strid.

»Aborträtt, sexuellt våld och hbt-rättigheter engagerar alltfler parlamentariker. Det kommer fler rapporter som berör sådana områden.«

Sofia Strid ser också tecken på en statushöjning.

– Det märks inte minst genom att Europaparlamentet kopplar de här frågorna till den finansiella krisen.

En sådan koppling fanns i Estrelarapporten, om hur den ekonomiska krisen leder till nedskärningar inom vården som i sin tur är ett hot mot sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa. Att knyta an till ett område där EU har legal kompetens kan vara ett effektivt sätt att öka möjligheterna till påverkan på längre sikt.

– Våld mot kvinnor har kopplats ihop med hälsoområdet där EU har legal kompetens. Det betyder att EU kan agera, bland annat genom att finansiera olika europeiska projekt mot könsbaserat våld, säger Sofia Strid.

Text: Anna Dahlqvist

Läs de andra artiklarna i Ottars EU-granskning inför valet 25/5.

Med kluven tunga i parlamentet (8/5)

Nationalisterna blir fler (16/5)


Läs mer

Var står Lars Adaktusson (KD) i abortfrågan? Och varför röstade Gunnar Hökmark (M) emot en viktig rapport om SRHR? Läs första delen i Ottars artikelserie inför EU-valet!

​Torsdag 15/5 fortsätter serien med en artikel om hotet från EU:s högerextrema partier.

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.