Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Ledare Abort

Historien upprepar sig kring abortförbud i Polen

En våldtagen tonåring, någon som bär på ett döende foster eller själv är svårt sjuk. Det är de som ska tvingas fullfölja graviditeter, enligt det nya förslaget om totalförbud av abort i Polen. Historien upprepar sig när kyrkan och politikerna gör gemensam sak utan folkligt stöd.

Det är ett förslag som låter nästan för absurt för att vara på riktigt. Totalförbud av aborter i Polen. I EU. I dag. Men sedan i torsdags är det fullaste allvar.

Polen ligger redan nu farligt nära ett totalförbud – i praktiken. I teorin ges det visserligen undantag vid våldtäkt, svåra fosterskador, allvarliga hot mot den gravidas hälsa. I verkligheten får människor stånga sig blodiga för att hitta en läkare som vill göra en abort även under de omständigheterna. Många läkare hänvisar till samvetsklausulen, möjligheten att säga nej om det strider mot en personlig övertygelse, oavsett var de själva står. Det sociala trycket är hårt.

I ett land med 38 miljoner invånare görs det färre än 2 000 aborter per år. De som sker utanför systemet, utomlands eller illegalt är desto fler – omkring 150 000 per år, enligt kvinno- och familjeplaneringsorganisationer i Polen som grundar sina beräkningar på födelsedata, användning av preventivmedel, jämförelser över tid samt med andra länder.

»Om det skulle ändras står plötsligt över 100 000 oönskat gravida varje år inför ett potentiellt fängelsestraff.«

Men förslaget om totalförbud som tog sig förbi en första instans i torsdags och som nu ska beredas för omröstning i parlamentet kan få långt större betydelse än att sätta stopp för de få legala aborter som utförs. I det finns nämligen en möjlig kriminalisering av den som gör en illegal abort – den som är gravid.

I dag kan endast den som utför en illegal abort (ofta en läkare) och eventuella medhjälpare (kanske annan vårdpersonal) lagföras. Inte kvinnan. Aldrig kvinnan. Om det skulle ändras står plötsligt över 100 000 oönskat gravida varje år inför ett potentiellt fängelsestraff. I värsta fall, med kreativa lagstiftare, går det att inkludera de återstående – de som åker utomlands för att göra abort.

»Även om det är försvinnande få legala aborter som utförs i Polen i dag så ligger det sannolikt en exceptionellt plågsam situation bakom var och en av de aborterna.«

Även om det är försvinnande få legala aborter som utförs i Polen i dag så ligger det sannolikt en exceptionellt plågsam situation bakom var och en av de aborterna. Eftersom det är först då du kan kvala in. En våldtagen tonåring, någon som bär på ett döende foster eller själv är svårt sjuk. Det är de som ska tvingas fullfölja graviditeter, enligt det nya förslaget.

Historien upprepar sig. När Polen gick från fri abort till dagens stränga abortlag 1993 var det inget annat än en form av återbetalning till Katolska kyrkan för stödet som fackföreningen Solidaritet och senare presidenten Lech Walesa fick under kampen mot kommunistdiktaturen. Det polska folket stod inte bakom skärpningen då och gör det inte heller nu.

»I dag visar undersökningar att 74 procent är emot förslaget om ett totalförbud i Polen.«

I början av 1990-talet visade undersökningar att 65 procent var emot den stränga abortlagen. I dag visar undersökningar att 74 procent är emot förslaget om ett totalförbud i Polen.

Återigen är det katolska kyrkan som tar rodret i det demokratiska (?) Polen. Regeringspartiet Lag och Rättvisa kombinerar sin religiösa prägel med en starkt nationalistisk identitet. I linje med ett återkommande resonemang bland Europas nationalistiska och högerpopulistiska partier och grupper blir abort ett brott mot nationen och mot den heterosexuella kärnfamiljen som håller nationen ihop.

De som protesterar mot förbudet representerar en majoritet och de tycks starkare än någonsin (följ dem under #CzarnyProtest). Men frågan är om de förmår överrösta dånet från de nationalistiska kyrkklockorna.

Anna Dahlqvist är en av Ottars chefredaktör och författare till I det tysta – resor på Europas abortmarknad (Bokförlaget Atlas 2012).


Läs mer

Polen vill kriminalisera abort (Feministiskt perspektiv)

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.