Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju Abort

”IPPF måste bli pionjärer igen”

Hbt-rättigheter och aborträtt. Det är de enskilt mest infekterade frågorna som IPPF:s Afrikakontor har att hantera just nu. Och en del av lösningen är en helt ny syn på sex, menar Olufunmilayo Balogun-Alexander, som är på besök i Sverige.

Begreppet ”family planning”, används ofta när sexuella och reproduktiva rättigheter diskuteras. Funmi Balogun, som hon förkortar sitt namn, är inte helt nöjd med ordvalet.

– “Familjeplanering” appellerar inte till unga. Och det sätter allt fokus på reproduktion, fast sexuella och reproduktiva rättigheter är så mycket mer.

Funmi Balogun vill etablera en ny syn på sex och sexualitet.

– Vi måste fokusera på njutningen! Mycket sex är bara till för njutning och har ingenting med familjeplanering att göra. Sådant sex måste börja betraktas som lika viktigt.

IPPF Afrikaregionen är som Funmi Balogun säger ”pro choice”, för rätten att välja abort, oavsett anledning. Men mycket finns kvar att göra för att lagliga, säkra aborter ska bli tillgängliga för alla och tiotusentals kvinnor dör av osäkra aborter varje år.

– I stort sett alla afrikanska länder har lagar som tillåter abort i vissa fall, till exempel när kvinnans liv är i fara eller efter en våldtäkt. Det här är en öppning att arbeta utifrån – uppenbarligen ses kvinnans liv ändå som viktigare än fostrets.

Många tror, efter att ha lyssnat till vad som till exempel sägs i kyrkan, att aborter är helt olagliga, berättar Funmi Balogun. Därför handlar mycket av IPPF:s arbete om information, bland annat till sjukvårdspersonal.

Vi måste fokusera på njutningen! Mycket sex är bara till för njutning och har ingenting med familjeplanering att göra. Sådant sex måste börja betraktas som lika viktigt.

Okunskap om hbt-rättigheter

Arbetet för hbt-personers rättigheter börjar även det med information om hur de lagar som finns faktiskt ser ut.

– Hbt-personer är inte förbjudna i något land, vilket man ofta tror. I de här länderna är det själva handlingen som inte är tillåten, aldrig personen. Vi får börja i den änden när vi arbetar: Hbt-personer är människor och har därför rätt till allt vad det står i deras länders konstitution om rättigheter. Detta måste vi berätta för folk.

Ofta är det svårt att driva program med ett sådant fokus eftersom folk tror att homosexualitet är olagligt, säger Funmi Balogun. Hon berättar om ett av organisationens pilotprojekt i Kamerun som ska garantera unga hbt-personers tillgång till vård på lika villkor. En verksamhet av detta slag är helt laglig, fick de först övertyga kliniken om.

Gradvisa förändringar

Först på sikt går det att förändra staters lagstiftning, säger Funmi Balogun. Tills dess handlar det om att arbeta inom de ramar som finns, med lagar som ofta är mer tillåtande än praktiken av dem. Även internt i IPPF Afrikaregionen finns det arbete kvar. Abort och hbt-rättigheter är kontroversiellt för många anställda. Men organisationen förändras.

– Frågan om familjeplanering var radikal när den lanserades. Nu måste vi driva abortfrågan och frågor om hbt-personers rättigheter. IPPF måste bli pionjärer igen.

Text och bild: Sara Borsiin


Läs mer

Information från RFSU om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Mer om RFSU:s internationella arbete här.

Läs en intervju med Gill Greer, ordförande för IPPF 2006 – 2011

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.