Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Illustration av hur östrogen skyddar mot covid.
Illustration: Ella Jax.
Nyheter Kroppen

Ger östrogen skydd mot covid-19?

Män drabbas hårdare av covid-19. Kan det vara hormonrelaterade faktorer som skyddar kvinnor?

Det har länge varit känt att män betydligt oftare blir svårt sjuka och dör i covid-19 än kvinnor. Skillnaderna kan inte förklaras bara med skillnader i livsstil.
Flera studier har försökt utröna om kvinnliga könshormoner som östrogen och progesteron kan ha en skyddande effekt, utan att hitta något entydigt svar.

Men nu tar svenska forskare ett jättegrepp på alla hormonrelaterade faktorer och deras påverkan på sjukdomsförloppet i ett forskningsprojekt som omfattar en stor del av Sveriges befolkning. Om du använder exempelvis p-piller, östrogenplåster eller testosteronblockerare bidrar dina data just nu till jakten på en lösning.

– Ingen har tittat på det här, så det är väldigt viktigt att vi gör det, säger Helena Kopp Kallner, överläkare och docent i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet som leder projektet tillsammans med kolleger från KI och Uppsala Universitet.

– Det har spekulerats mycket i könshormoner därför att vi ser att karlarna blir mycket sjukare. Vad har kvinnor som karlar inte har? Östrogen. Men män som är överviktiga omvandlar en stor del av sitt testosteron till östrogen – kan östrogen vara skadligt för män, men skyddande hos kvinnor? Det handlar inte bara om könshormonernas vara eller icke vara, utan hur man reagerar på dem, säger Helena Kopp Kallner.

I april fick forskarteamet ut all (anonym) hälsodata om alla svenskar som tar något läkemedel som påverkar könshormonerna från bland andra patientregistret, läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret.

Nu ska de jämföra skillnader i hur sjukdomen drabbar kvinnor i klimakteriet som tar och inte tar östrogentillskott, män som tar och inte tar testosteronblockerare mot prostatacancer, kvinnor som använder och inte använder hormonella preventivmedel, och som är i samma ålder och hälsosituation i övrigt.

– Vi ska också titta på de som får könskorrigerande läkemedel, där man kan säga att man rent hormonellt gör om individen från biologisk man till kvinna, eller tvärtom. De är inte så jättemånga, men i och med att skillnaderna i risken för covid-19 är så tydliga mellan män och kvinnor kanske vi även kan se dem i den gruppen.

Hittills finns väldigt lite kunskap om covid-19 och personer utanför den klassiska indelningen av kön.

»En så här omfattande och komplex studie kan i stort sett bara göras i Sverige. Få länder i världen har nämligen så bra registerdata.«

Helena Kopp Kallner, överläkare och docent.

De första resultaten väntas i höst. Nästa steg blir att försöka utveckla behandling för att förebygga eller lindra sjukdomen.

– Det kan inte vara så enkelt som att ge östrogen eller progesteron, smack på. Då skulle vi se en jätteskillnad före och efter klimakteriet, och det gör vi inte. Kanske är det en sänkning av hormonnivåer som behövs? Man vet inte. Så det får vi titta på.

En så här omfattande och komplex studie kan i stort sett bara göras i Sverige. Få länder i världen har nämligen så bra registerdata.

– De som liknar oss, Danmark, Norge och Finland, har mycket färre covid-fall. Sveriges position är unik i och med att vi har en större befolkning, och tyvärr större spridning av covid-19, säger Helena Kopp Kallner.

Kinga Sandén är frilansjournalist

Fler artiklar