Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

»Muslimsk feminism måste lyftas«

Journalisten Sarah Delshad vill i nya boken Muslimsk feminist? Javisst! slå hål på myter och ge en mer realistisk bild av muslimska kvinnor, där de själva sätter agendan för sin berättelse och sin historia.

— Det finns en ingrodd föreställning om den muslimska kvinnan som inte kapabel att ta egna beslut eller äga sitt liv. Ett offer för patriarkala strukturer där det står en man och styr. När jag var ung saknade jag en peppande handbok för muslimska tjejer. Men min bok riktar sig även till icke-muslimer som vill förstå den verklighet som muslimska kvinnor lever i.

Muslimsk feminist? Javisst! Ges ut av Romanus & Selling i mars 2023.

Du kämpar för den muslimska kvinnans rättigheter. Görs inte det i Sverige idag?

— Generellt sett har feminismen varit exkluderande.
Oftast refererar vi till den vita intellektuella feminismen.
Det är få som citerar en muslimsk feminist som Fatima
Mernissi. Jag vill bredda dialogen och inkludera även den
muslimska feminismen.

Hur kan negativ social kontroll av kvinnor se ut?

— Negativ social kontroll beror på strukturer inom religioner men även utanför religioner. Det är ett för tryck av kvinnor som tar sig i uttryck på många olika vis. Kontrollen kan komma från muslimska män men även från majoritetssamhället som problematiserar slöjbärande kvinnor och pratar nedlåtande om dem.

Du har sagt att det har varit en smärtsam process att skriva boken, på vilket sätt?

— Det jag skriver om ligger nära mitt hjärta. Vissa polletter har trillat ner i arbetet med boken. Jag har förstått vissa saker hos mig själv som jag inte förstått tidigare. Det är lättare att skriva om ett ämne som inte ligger nära en själv för då kan man distansera sig. Men jag har fått gräva inåt och det har varit smärtsamt.

Så, går det att vara muslim och feminist?

— Absolut! Det finns många muslimska tjejer och kvinnor i Sverige som får sin tro och definition av feminism att gå ihop utan någon inre konflikt. Muslimsk feminism är inte bara ett akademiskt begrepp, utan något konkret som måste lyftas. Det handlar om ren folkbildning.


Text Soledad Cartagena

Fler artiklar

Intervju HBTQI

Vem är rädd för genus?

Anna-Maria Sörberg träffar världens mest kända genusteoretiker Judith Butler och pratar om nya boken och framtiden.

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.