Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Ny hemsida hjälper EU-medborgare göra abort i Sverige

Aborträtten är på många platser i Europa hotad eller begränsad enligt lag. Även i Sverige har diskussionen om samvetsfrihet blossat upp. Därför startades initiativet Abortion in Sweden, vars nystartade webbsida ger upplysning till människor som vill resa till Sverige för att göra abort.

Sajten Abortion in Sweden som lanserades den 22 november innehåller bland annat förklaringar till hur Sveriges abortlagstiftning fungerar, kontaktuppgifter till platser att besöka och hjälp till människor som vill resa till Sverige för att genomföra abort.

– Sedan 2008 är det lagligt för de som bor i andra länder att komma till Sverige och göra abort men vi upplevde att det är för få som vet om det och det finns ingen tillgänglig information. I ett Europa med konservativa strömningar där aborträtten är i fara tänkte vi att det är dags att försöka göra någonting åt det. Bristen på information får inte vara ett hinder för att man ska kunna utnyttja sina lagliga rättigheter. Rätten till sin egen kropp är hotad runt om i Europa och det är det vi kämpar för – allas rätt till sin egen kropp. Allas rätt till att göra abort, säger Amanda Möllenhoff som är en av initiativtagarna till projektet.

Vad har ni fått för reaktioner hittills?
– Vi har märkt av ett stort och brett stöd till vårt projekt. Det är många som vill hjälpa till med att översätta och sprida våra texter. På lanseringen var det fullsatt i salen. Det är hundratals människor som följer oss via vår Facebook-sida. Många har hört av sig angående tygpåsarna som vi gav bort i samband med lanseringen och undrat om vi har fler för att de har vänner som också vill bära dom. Det speglar verkligen hur starkt stödet är för aborträtten.

»I nuläget finns texterna på svenska, engelska, polska och maltesiska. Vi vill ha den översatt på fler språk som till exempel spanska och italienska.«

Kommer ni att hjälpa människor med finansiering för sina aborter?
– Vi vann Make Equals tävling och en budget på 20 000 kr. För det har vi kunnat göra våra idéer till verklighet, sprida information och tillgängliggöra aborträtten i Sverige för de som bor i länder där den inte existerar eller är starkt begränsad. Vi har inte de pengar som krävs för att kunna hjälpa till med finansiering av aborter, det vi kan göra är att organisera oss för internationell solidaritet och för subventioner i kostnaderna för de som vill göra en abort i Sverige.

Ni har ju redan flera språk tillgängliga på hemsidan, kommer fler språk att komma? Kommer ni på något sätt ta projektet vidare?
– Den 22 november lanserades vår hemsida som består av fakta om lagstiftning och frågor och svar om hur en abort går till i Sverige. I nuläget finns texterna på svenska, engelska, polska och maltesiska. Det är tänkt att sidan ska uppdateras, vi vill ha den översatt på fler språk som till exempel spanska och italienska, lägga upp exempel på hur mycket det kostar i de olika landstingen att göra abort, vilka vägar som är bäst att ta till de olika städerna och tips på andra organisationer som kan hjälpa till. Det här är ett pågående arbete, hemsidan kommer alltid kunna bli mer tillgänglig.

Varför är aborträtten viktig för dig?
– Idag tvingas gravida till farliga illegala aborter på grund av att det inte finns någon rätt till legal abort i det land de bor i. Det borde vara en självklarhet att du har makten över din egen kropp, men så ser det inte ut idag, därför är kampen om allas rätt till abort viktig för mig.

Hugo Ewald

Du hittar webbsidan på abortioninsweden.org


Läs mer

»Nu ska utländska kvinnor få kunskap om abort i Sverige«

»Samvetsfrihetens farliga gränslöshet«

Fler artiklar

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.