Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Kroppen

Ny lag mot »oskuldsoperationer«

Den nya lagen ska börja gälla från 1 juli i år. Bild: Istock

Nu kommer en ny lag, som ska sätta stopp för oskuldsoperationer på privata skönhetskliniker. Och läkare som utför ingreppen ska kunna förlora sina legitimationer.

I slutet på januari avslöjade Ottar att en klinik i Stockholm utför oskuldsoperationer, för att »reparera mödomshinnan« och åstadkomma en blödning på bröllopsnatten. Granskningen väckte stor uppmärksamhet i andra nyhetsmedier, på ledar- och debattsidor. I riksdagen har regeringen pressats med frågor.

»Det är förkastligt och djupt oetiskt att bedriva verksamhet som bekräftar hedersnormer.«

Lena Hallengren, Socialminister.

Nu kommer en ny lag, som ska sätta stopp för oskuldsoperationerna. Socialminister Lena Hallengren (S) hoppas att den ska täppa till en lucka och få stopp på ingreppen även på privatklinikerna. Den nya lagen ska börja gälla från 1 juli i år. Den innebär en kraftig skärpning av bestämmelserna genom att läkare som utför intimkirurgi och inte lever upp till patientsäkerhetslagens krav på vetenskap och beprövad erfarenhet riskerar att få sin yrkeslegitimation återkallad.

Lagen kom till för att stärka patientskyddet när det gäller all verksamhet på skönhetsklinikerna. Den har förberetts länge, men nu ser regeringen möjlighet att tillämpa den på oskuldsoperationer. Socialministern menar att den »är en viktig signal till de kliniker som utför ovetenskapliga behandlingar och som skor sig på unga flickors rädsla för hedersrelaterat våld och förtryck«.

– Föreställningar om kvinnors oskuld och kyskhet är kärnan i den hederskultur som det svenska samhället måste bekämpa. Dessa »oskuldsoperationer« hör inte hemma i Sverige eller i något annat land. Det är förkastligt och djupt oetiskt att bedriva verksamhet som bekräftar hedersnormer och som upprätthåller hedersförtryck, skriver Lena Hallengren.

»IVO har de senaste veckorna tagit emot en rad anmälningar mot kliniken efter Ottars reportage.«

porträtt på Linda Almqvist från Inspektionen för vård och omsorg
Linda Almqvist, chefsjurist, IVO.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), är den tillsynsmyndighet som har i uppgift att stå på patienternas sida och granska om vården utförs i enlighet med lag och vetenskap. Oskuldsoperationerna påstås kunna »reparera mödomshinnan«. Men enligt modern läkarvetenskap existerar ingen hinna. IVO har de senaste veckorna tagit emot en rad anmälningar mot kliniken efter Ottars reportage.

– Det är viktigt att vi får in tips som vi fått i det här fallet. Vi uppmanar alla som utsatts för detta att ta kontakt med IVO och berätta, säger myndighetens chefsjurist Linda Almqvist.

IVO utreder nu kliniken. I nästa steg är det Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som har möjlighet att dra in en läkarlegitimation.

– All hälso- och sjukvård ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, och alla kroppsliga ingrepp måste bygga på en reell frivillighet, annars kan det utgöra ett brott.

– Vi är skyldiga att anmäla till åtal om det finns en skälig misstanke om brott, säger Linda Almqvist.

»Det måste vara tydligt, vad det är som läkarna riskerar«

Sara Bäckström, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Porträtt på Sara Bäckström, jurist och sakkunnig, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Sara Bäckström, jurist och sakkunnig.

Sara Bäckström, som är jurist och sakkunnig på Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, välkomnar lagförslaget. Men för att den nya lagen ska få effekt krävs det att myndigheterna är mer på tårna:

– Det skulle vara väldigt bra om de ansvariga myndigheterna går in och utövar aktiv tillsyn, säger hon till Ottar.

Socialstyrelsen har tidigare satt ner foten, mot andra uttryck för hedersförtryck i vården. År 2018 var myndigheten tydlig: En oskuldskontroll är aldrig laglig, inte ens om kvinnan själv säger att hon vill göra den. Och ingen läkare får skriva ut ett oskuldsintyg. Sara Bäckström hoppas att Socialstyrelsen ska ge en liknande riktlinje om operationerna:

– Det måste vara tydligt, vad det är som läkarna riskerar. Oskuldsoperationer är inte att ge hjälp till målgruppen, det är att tjäna pengar på utsatta flickor och kvinnor.

»Det är jätteviktigt att vården inte avvisar dem som efterfrågar operationerna« Mattias Fredrikcson, Socialstyrelsen

Något sådan riktlinje är inte på gång mot oskuldsoperationerna, det berättar Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyrelsen. Men han understryker att det är det är ett stort problem att det finns en efterfrågan på ingreppen. Han ser det som ett tecken på att samhället måste arbeta ännu hårdare mot hedersnormerna.

– Yrkesutövaren kan naturligtvis hamna i ett svårt etiskt vägval, men de här operationerna är kopplade till hedersrelaterat våld- och förtryck, de hör inte hemma i hälso- och sjukvården och de bör inte utföras. Däremot är det jätteviktigt att vården inte avvisar dem som efterfrågar operationerna. Tvärtom behöver den här patientgruppen ett tydligt stöd, avslutar Mattias Fredricson.

Rasmus Malm

Frilansjournalist


LÄS MER:

Ottars granskning: Klinik i Stockholm utför »oskuldsoperationer«

Jämställdhetsministern: »Det är möjligt att dra in läkarlegitimationen«

Fler artiklar

Artiklar Kroppen

»Min röst är mitt vapen«

Artisterna Negar Zarassi, Bahareh Razekh/Uroish och Haniye Kian använder sina röster för att stötta frihetskampen i Iran.