Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Tamponger på ett bord
Foto: Jessica Gow /TT
Artiklar Kroppen

Ny studie kartlägger covidrelaterade mensrubbningar

Extra stora blödningar, försenad och oregelbuden mens. Över 4 000 rapporter om misstankar om mensrelaterade biverkningar kopplat till covidvaccin har kommit till Läkemedelsverket. Nu undersöker en internationell studie sambandet.

– Min mens försvann helt efter spruta två i juni och har inte kommit tillbaka än. Det gick så långt att vi gjorde graviditetstest, men jag är inte gravid, säger 46-åriga Susanne.

När 30-åriga Kim tagit vaccinet fick hon mens trots att hon har hormonspiral.

– Före jag tog dos ett hade jag inte haft mens på tio år, nu är mensen som vanligt, med PMS och allt, säger hon.

Av de 4032 anmälda rapporterna om misstänkta biverkningar i form av mensrubbningar hade Läkemedelsverket i slutet av september handlagt 612 ärenden där de misstänkta biverkningarna uppfattats vara av mer allvarlig karaktär. Pfizers vaccin Corminatory, som är det vanligaste att ges i Sverige, hade totalt 445 rapporter. Modernas Spikevax och Astra Zenecas Vaxzevria har runt 80 rapporter vardera.

»Många kvinnor hör av sig till mottagningen om ändrad menscykel efter covid eller vaccination. Vi ville därför undersöka denna fråga«

Kristina Gemzell Danielsson, professor på Karolinska Institutet.
Kristina Gemzell Danielsson. Foto: Linus Hallgren.

Under covid-pandemin har många även rapporterat mensrubbningar kopplat till själva sjukdomen, och data om ett eventuellt sådant samband analyseras just nu i en internationell studie där även svenska forskare deltar.

– Många kvinnor hör av sig till mottagningen om ändrad menscykel efter covid eller vaccination och i sociala medier diskuteras detta flitigt. Vi ville därför undersöka denna fråga. I ett stort material jämför vi menscykel, blödningar och så vidare hos personer från flera olika länder innan och under pandemin. Våra preliminära resultat visar små men signifikanta förändringar, säger Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi på Karolinska Institutet.

Lisa, 46, från Stockholm har upplevt utebliven mens både i samband med sjukdomen och efter första vaccindosen. Och vid andra sprutan fick hon kraftiga blödningar i femton dagar.

– Jag blödde jag igenom både tampong och binda under femton dagars tid, jag har aldrig varit med om något liknande, säger hon. 

Men enligt europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté PRAC finns idag inget som tyder på orsakssamband mellan Covid-19-vacciner och menstruationsstörningar, och Läkemedelsverket säger samma sak.

 – Vi vet att det är stort samhällsfokus på detta och att de som får mensrubbningar vill ha en förklaring till det. Men det finns efter diverse utredningar inga sådana kopplingar. Detta område är också svårvärderat, eftersom det kan finnas så många orsaker till rubbningar i menstruationscykeln. Vi fortsätter dock att följa frågan och uppmanar alla att fortsätta rapportera misstänkta biverkningar, säger Ebba Hallberg, chef inom Läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, till Ottar. 

Lena Marions. Foto: privat.

Lena Marions, docent i obstetrik och gynekologi och överläkare vid Kvinnokliniken på Södersjukhuset, tror inte att mensen kan påverkas av vaccinet.

– Att många märker sina mensrubbningar handlar nog dels om att Covid-19-vaccinet är så aktuellt i debatten, och dels om att många har bra kontroll på sin mens idag tack vare av alla mensappar som finns, säger Lena Marions. 

Marions framhåller att mensrubbningar är väldigt vanliga hos kvinnor och att det egentligen inte finns någon logik i att vaccinet skulle kunna påverka menscykeln hos kvinnor. 

– Det är svårt att se en biologisk förklaring då kvinnor fått sina vaccinationer vid olika tidpunkter i menscykeln och eftersom åldern hos kvinnorna och även typen av mensrubbningar har varierat, säger Lena Marions.

Hennes budskap till kvinnor som känner oro är också att mensrubbningar sällan betyder att något är allvarligt fel.

– Men är man orolig tycker jag alltid att man ska kontakta sin gynekolog, det är viktigt att oron tas på allvar, säger hon.

Martina Strand Nyhlin

Fler artiklar

Artiklar Kroppen

»Min röst är mitt vapen«

Artisterna Negar Zarassi, Bahareh Razekh/Uroish och Haniye Kian använder sina röster för att stötta frihetskampen i Iran.