Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Artiklar Abort

Polska abortlagen prövas i Europadomstolen

Massiva protester följde när den polska abortlagen blev ännu hårdare i oktober 2020. Då inleddes den juridiska kampen för rätten till abort, där tolv olika fall utmanar staten. Europadomstolens beslut väntas vilken dag som helst.

Vi kan kalla henne Teresa. Hon är snart 30 år och vill ha barn. Hennes sambo bär på en kromosomavvikelse, risken för att den förs vidare är femtio procent. Sannolikheten för att ett drabbat barn dör strax efter födseln är stor – om det inte blir missfall eller andra komplikationer.

Sedan lagen i Polen ändrades 2020 och inte längre gav utrymme gör att kunna göra abort vid fosterskador, vågar Teresa inte bli gravid. Hon är en av de tolv kvinnor som nu väntar på Europadomstolens besked om Polen begår ett brott mot kvinnors rättigheter, genom att förbjuda abort vid fosterskador.

– En kvinna i reproduktiv ålder ska känna sig fri och trygg att bli gravid om hon önskar, och att kunna avbryta graviditeten om det behovet finns. De här kvinnorna har blivit berövade den möjligheten och vi ser det som en kränkning av deras mänskliga rättigheter, säger Kamila Ferenc.

»De senaste månaderna har två dödsfall då kvinnor nekats vård i samband med graviditetskomplikationer, skett i Polen.«

Kamila Ferenc, Foto: Darek Golik

Kamila Ferenc är jurist på Federa, en polsk organisation som arbetar för reproduktiva rättigheter och hälsa. Det är Kamila Ferenc och Federa som representerar de tolv kvinnorna i Europadomstolen där medlemsstaternas potentiella brott mot de mänskliga rättigheterna prövas.

Att ta fasta på kvinnors rädsla för att bli gravida, som i fallet med Teresa, är en tidigare oprövad utgångspunkt.

– Det här är nytt för domstolen, men vi tycker att det är hög tid att pröva det. Och det handlar inte bara om fosterskador. I dag avstår läkare från att utföra abort även då det finns en risk för den gravida kvinnas hälsa och liv. Fostret kommer först.

Abort är förbjudet i Polen, men det har tidigare getts undantag vid allvarligt hot mot kvinnas hälsa och liv, våldtäkt och fosterskador. I oktober 2020 beslutade författningsdomstolen, efter begäran från en grupp politiker, att just undantaget vid fosterskador stred mot grundlagen. I januari 2021 trädde de nya restriktionerna i kraft.

Bland de fall som Europadomstolen ska ge besked om finns också en annan grupp kvinnor, de som redan är gravida och beskriver svår oro och ångest för att inte ha tillgång till abortvård om fostret är skadat eller om andra komplikationer uppstår.

– I vissa fall har de också en medicinsk bakgrund som innebär en ökad risk för fosterskador, säger Kamila Ferenc.

Sjal med budskap om att legalisera abort i Polen, som används av många förespråkare för rätten till abort.

De mänskliga rättigheter som ligger till grund för den juridiska kampen är både rätten till privatliv och rätten att inte utsättas för tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling. Men det handlar också om rätten till en rättvis prövning, i det här fallet om det politiska inflytande som innebär att den polska författningsdomstolen inte längre är oberoende.

Teresa och de andra elva kvinnor vars fall nu prövas av Europadomstolen är bara början. Fler anmälningar har redan lämnats in av Federa och Kamila Ferenc och hennes kollegor arbetar vidare.

– Vi har redan flera fall där kvinnor har upptäckt fosterskador och rest utomlands för att göra abort, med allt vad det innebär ekonomiskt och känslomässigt. Vi fortsätter att öka pressen, om två månader är vi uppe i femton fall.

Och det går ovanligt fort genom systemet i Strasbourg, där Europadomstolen har sitt säte.

»Domstolen inser att det är en mycket farlig situation för kvinnor i Polen, de prioriterar det här. Det finns en fara för hälsa och liv, det är mycket allvarligt.«

Kamila Ferenc

De senaste månaderna har två dödsfall, då kvinnor nekats vård i samband med graviditetskomplikationer, rapporterats i Polen. Händelserna har fått mycket uppmärksamhet, såväl i Polen som internationellt.

Kamila Ferenc tror att fällande domar är att vänta för Polens del, ett besked som kan komma vilken dag som helst nu.

– Jag tror att vi får domstolen med oss.

Men, det är inte första gången den polska staten står inför Europadomstolen på grund av abortlagen. Tre gånger har Polen fått domar emot sig, tvingats betala skadestånd och tagit emot krav på förändringar. Polen har uppmanats att säkerställa att inte samvetsklausuler ska stå i vägen för legala aborter, att det ska vara möjligt att få en effektiv och rättvis prövning för den som nekas abort och att abort ska vara tillgängligt även på mindre sjukhus, utanför storstadsregionerna. I praktiken har det dock inte skett några förändringar. Men det betyder inte att Kamila Ferenc misströstar, tvärtom.

– Det är så många fall nu, det är massivt, och det kommer att sätta en mycket hårdare press på den polska staten, politiskt, ekonomiskt, juridiskt. Och det banar väg för oss inom aborträttsrörelsen i kampen för en lagändring.

Text Anna Dahlqvist


LÄS MER:

Fler artiklar

Reportage Abort

Vad väntar om SD får mer makt?

Inför valet tar Sverigedemokraterna ytterligare ett steg in i värmen som tänkbart stödparti. Hur påverkar det sexualpolitiken?

Intervju Abort

Fertilitetsfilosofi

Filosofen Jonna Bornemark tar sig an graviditeten som filosofisk utmaning. När börjar egentligen ett liv?

Artiklar Abort

Den sista abortstriden

Aborträtten i USA är med största säkerhet snart ett avslutat historiskt kapitel. Hur kan det hända?