Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Manifestation "Vi vet vad en snippa är" på Medborgarplatsen i Stockholm i mars 2023. Foto: Jessica Gow / TT
Nyheter Kroppen

Snippadomen prövas i Högsta domstolen

Hovrätten friade i februari den 50-årige man som stod anklagad för våldtäkt mot en tioårig flicka. Domarna var osäkra på vad flickan menade med »snippa«. Nu kommer fallet upp i Högsta domstolen. Men bara en fråga i åtalet ska tas upp.

Ordet snippa har funnits i Svenska Akademins ordlista sedan 2006, ett ord som är populärt bland barn och unga för att beskriva det kvinnliga könsorganet. »Snippa« etablerades av RFSU för 20 år sedan, som ett enkelt och avdramatiserat ord som tar ned biologin på en nivå som gör att barn kan förstå. Ändå har det funnits tvivel kring hur ordet snippa används. 

I slutet av februari meddelades den så kallade snippadomen i hovrätten i Göteborg. En 50-årig man som i tingsrätten blivit dömd  till tre års fängelse för två fall av våldtäkt mot barn, friades sedan i hovrätten. Fyra av fem domare i hovrätten var osäkra på vad flickan menade när hon sa att mannen fört fingrarna långt in i snippan. Det var då ordboken kom in i rättssalen. Ordet »snippa« syftar enligt Svensk ordbok (SO) till det yttre könsorganet, den inre delen kallas för slida. Detta skapade då förvirring bland domarna kring var den 50-årige mannen haft sina fingrar innanför den tio åriga flickans trosor. 

– Riksåklagaren har pekat på att hon bedömer att det är en konstig hantering, att slå i en ordbok istället för att reda ut med parterna. Vi menar att detta utgör ett fel, så ska man inte hantera en fråga. Är man osäker till exempel på vad snippa betyder ska man ta upp det med parterna i målet och inte slå i en ordbok. Det är riksåklagarens hållning, vi har absolut haft synpunkter på det i överklagan, säger Eva Bloch, byråchef hos Åklagarmyndigheten, till Ottar.

Då det inte går att penetrera ett yttre könsorgan friades mannen för våldtäkt, vilket var det enda brottet som mannen stod åtalad för. Riksåklagare Petra Lundh överklagade domen till Högsta domstolen en dryg månad senare för att hovrätten inte prövat alternativa brottsrubriceringar, som exempelvis grovt sexuellt övergrepp mot barn. 

Martin Candell, sakkunnig inom juridik på RFSU.

»I vardagligt tal idag, och särskilt bland barn, betyder snippa både de yttre och inre könsorganen. Det vet alla barn och alla föräldrar.«

Men, det är inte bara riksåklagaren som var missnöjd. Efter att mannen friades kom hashtagen #JagVetVadEnSnippaÄr att ta över sociala medier. Många delade budskapet som en protest mot hovrättens beslut att fria mannen. Manifestationer hölls bland annat på Medborgarplatsen i Stockholm där hashtagen och orden »utbilda hovrätten«  prydde flera plakat. 

Martin Candell, sakkunnig inom juridik på RFSU:

– I vardagligt tal idag, och särskilt bland barn, betyder snippa både de yttre och inre könsorganen. Det vet alla barn och alla föräldrar. Svensk ordbok har uppenbarligen varit sena med att plocka upp detta. Men oavsett om målsäganden skulle använt ett helt annat ord – som inte fanns i ordboken eller som betydde något annat, eller för den skull haft talsvårigheter – är det ju ett orimligt tillvägagångssätt för en domstol att konsultera en ordbok snarare än att på riktigt försöka förstå vad målsägande menar, säger Martin Candell.  

Fallet har nu beviljats prövning i Högsta domstolen. Men, det som kommer att prövas är om hovrätten gjort ett rättegångsfel, inte själva våldtäktsanklagelsen. 

– Högsta domstolen ska pröva om det förekommit rättegångsfel, och om de kommer fram till att det har förekommit har Högsta domstolen även möjlighet att undanröja hovrättens dom och skicka tillbaka målet för ny prövning. Men, Högsta domstolen har möjlighet själva att pröva målet också om de skulle vilja det, säger Eva Bloch. 

»Riksåklagaren har begärt att fallet ska bedömas som våldtäkt mot barn i två fall, det är vårt yrkande.«

Om Högsta domstolen kommer fram till att fel skett i hovrätten kan brottmålet prövas igen och mannen som tidigare friades, kan komma att fällas för brott. 

 – Riksåklagaren har begärt att fallet ska bedömas som våldtäkt mot barn i två fall, det är vårt yrkande. Det vanliga är att om Högsta domstolen bedömer att det skett ett rättegångsfel, då brukar man oftast undanröja den tidigare domen och skicka tillbaka målet som prövas igen i hovrätten. Då får en ny sits med domare pröva målet igen, fortsätter Bloch.

Vad betyder prövningen i Högsta domstolen för framtida brott?

– Vi bedömer att det är väldigt viktigt inte minst i mål om sexualbrott och brott mot barn, att rätten är aktiv och ser till att reda ut om det är oklarheter i brottmålet. Därför tror vi att domen kommer få betydelse, egentligen för alla brottmål, så att man inte bara är en passiv åhörare utan ser till att målet blir ordentligt utrett. Om det uppstår oklarheter ska det tas upp med parterna vid huvudförhandlingen för att det ska bli en riktig prövning, säger Eva Bloch.

– Att Högsta domstolen väljer att ta upp frågan om rättegångsfel betyder i sig mycket. Sen får man ju se vad de faktiskt skriver i sitt beslut. Utöver att hanteringen av frågan om vad målsägande egentligen menat med ordet snippa känns väldigt märkligt, är det också konstigt att alternativa brottsrubriceringar inte prövats i fallet, säger Martin Candell på RFSU.


Text Nathalie de Alencar

Fler artiklar

Artiklar Kroppen

»Min röst är mitt vapen«

Artisterna Negar Zarassi, Bahareh Razekh/Uroish och Haniye Kian använder sina röster för att stötta frihetskampen i Iran.