Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik

Artiklar om #facebook

Ledare

Upp till bevis, Facebook!

Ottars chefredaktörer Carolina Hemlin och Ida Måwe om hur nätjättarnas censur av den feministiska kampen måste stoppas.

Reportage

Facebook stryper kampen för jämställdhet

Nätjättarna Facebook och Instagram sätter munkavle på den feministiska och sexualpolitiska kampen. Ottar granskar algoritmerna som har blivit ett demokratiproblem.

Essä Kroppen

Nät utan naket

Är Facebook och Wikipedia ett hot mot demokratin? Skräcken för att förknippas med porr gör att många digitala rum censurerar