Taggat med: åsa regnér

Åsa Regnérs framtidsspaning anno 2008

2015-03-04 11.30.51.jpg

Åsa Regnér i Ottar 2008
Åsa Regnér i Ottar 2008

Ottar grävde i arkiven och hittade en framtidsspaning signerad jämställdhetsminister Åsa Regnér från 2008. Hade hon rätt när hon siade om framtidens sexualpolitik?

För snart sju år sedan, i Ottar #2 2008 i samband med att RFSU firade sitt 75-årsjubileum frågade Ottar vår nuvarande jämställdhetsminister Åsa Regnér om vilka frågor som blir viktiga i framtiden kring sexuell och reproduktiv hälsa. Hade hon rätt?

Vilka blir de största sexualpolitiska frågorna de kommande fem åren?

– I världen; SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och migranters villkor, SRHR och väpnade konflikter, och som alltid kvinnors rättigheter och hbt-personers möjligheter att bestämma över sina egna kroppar, sexualitet och liv.

– Jag är optimist och tror också att världens ledare tagit mödradödligheten på allvar – det måste de bara ha gjort! I EU måste de politiska krafterna bli vänligare inställda till fri abort och hbt-personers rättigheter. I Sverige hoppas jag att sexuellt överförbara sjukdomar minskar och att vi har en samhällsdebatt om sexuella rättigheter för alla oavsett härkomst och kön, och att sexuellt våld drastiskt minskar.

Finns RFSU om ytterligare 75 år?

– Absolut. Men jag hoppas och tror att vi har mindre att göra, det vill säga att sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa är verklighet för fler!

 

/Carolina Hemlin

Åsa Regnér springer vidare

En driven debattör med särskild plats i hjärtat för frågor om kvinnors rätt till abort och minskad mödradödlighet. RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér tittar tillbaka på fem år som organisationens högsta chef och hoppas bli ihågkommen som påläst och engagerad.

Dömda för sin sjukdom

11-hivsem.JPG

Per-Ole Träskman, Joakim Berlin, Ingela Lekfalk och Ås Regnér.

RFSU:s första seminarium på bokmässan i Göteborg handlade om varför Sverige kriminaliserar hiv. Hur påverkas hiv-smittade av dagens lagstiftning? Hjälper straff att förebygga hiv, och vad finns det för alternativ?
 
– En person som är hiv-positiv är skyldig att informera om sin sjukdom i olika situationer så som innan sex. Men det råder stor osäkerhet över vad som egentligen gäller där allt ansvar läggs på den hiv-smittade, säger RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér.

Ingela Lekfalk är regissören bakom filmen Hur kunde hon? som handlar om Lillemor som blir smittad som 17-åring men väljer att inte berätta det för sin man och barn. När det uppdagades ledde det till åtal och 2,5 års fängelse. 
 
  – Jag gjorde filmen därför att Lillemor kom till mig och ville berätta sin historia, och innan dess visste jag absolut ingenting om hiv.

Vi får se ett klipp ur filmen där Lillemor berättar att hon var en av de första som smittades i Sverige och trodde att livet var slut. Men så kom bromsmedicinerna och hon fick hoppet åter och valde att inte berätta om sin sjukdom för någon, allt för önskan om ett normalt liv och rädslan att bli lämnad.

Per Ole Träskman är professor i straffrätt och menar att Sverige idag har en väldigt sträng lagstiftning. 
– Det är cirka 50-60 personer som har blivit dömda på grund av sin sjukdom. Det handlar om åtal för mord, dråp, vållande till annans död eller grov misshandel för att ha smittat någon annan. Problemet är att dessa åtal förutsätter uppsåt, och dessa personer har inte medvetet försökt att smitta någon. 
 
– Det råder en stor rättsosäkerhet i dagens lagstiftning där samma fall kan få kraftigt varierade utgångar där domarnas egna attityder påverkar mycket.

Joakim Berlin, rådgivare för Föreningen Hiv-Sverige är själv hiv-positiv och har stor insikt i dagens situation för hiv-smittade. 
– En del väljer att sluta ha sex helt på grund av rädslan att bli avvisade när de berättar om sin sjukdom. Andra åker utomlands för att ha sex, trots att det sker skyddat eftersom de är rädda för fängelsestraff om kondomen skulle spricka.

Rädslan är en röd tråd i diskussionen. Hiv-smittade är rädda för att få ett hård dom där ett längre fängelsestraff är vanligt. Och rädslan från andras sida att bli smittade. 
– Jag har läst utdrag ur en rättegång där en domare hade små sår på händerna och kände obehag att befinna sig i samma rum som en hiv-smittad. Det finns så stor okunskap kring ämnet, säger Ingela Lekfalk. 
 
– Vår rekommendation är att avkriminalisera alla fall förutom de som har haft ett uppsåt att smitta andra. Vi uppvaktar hela tiden ansvariga politiker och ministrar för att få en förändring, säger Åsa Regnér. 

– Idag läggs hela ansvaret på hiv-smittade, men vi måste börja jobba med att förebygga spridning och utbilda domare och politiker som man har börjat göra i Norge, säger Joakim Berlin.

– När jag gjorde filmen om Lillemor var jag rädd att hon skulle tvingas gå igenom ’en tredje rättegång’ där människor skulle döma ut henne. Men det är vi som är orsaken till att hon inte berättade, våra reaktioner och vår rädsla, säger Ingela Lekfalk.

Emma Lundberg 

Bild Carolina Hemlin
 
 

 
Prenumerera på RSS - åsa regnér