Lusten

#3/2005
TEMA: Lusten. Hur ser vårt förhållande till lust och sexuella identiteter ut? Ottar undersöker lustens vara eller icke vara, och ser att diskussionerna om lusten förändras i takt med de politiska och sociala svängningarna i samhället.