Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Washington, 3 maj 2022. Demonstranter för och emot abort möts efter läckan i Högsta Domstolen. Foto Jabin Botsford Getty Images
Artiklar Abort

USA:s abortförbud skapar en global backlash

När Roe mot Wade nu står på spel sträcker sig hotet mot aborträtten långt utanför USA:s gränser. Framsteg riskerar att gå om intet när konservativa politiker och anti-abortgrupper kan använda USA som »förebild«.

– Om ett land som USA kan riva upp ett beslut som har förbättrat situationen för kvinnor i femtio år, vad kan då inte konservativa regeringar i Afrika göra nu? säger Boniface Ushie, forskare med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter vid African Population and Health Research Centre i Nairobi, till Ottar.

Boniface Ushie, African Population and Health Research Centre i Nairobi

Boniface Ushie är oroad. De framsteg som har skett kring aborträtten i flera afrikanska länder de senaste åren är sköra. Nu ser han hur det mödosamma arbetet för att flytta fram positionerna hotas. Vunna segrar riskerar att omkullkastas. Om Roe mot Wade, domslutet från 1973 som ligger till grund för rätten till abort i USA, upphävs i sommar är det långt mer än en nationell angelägenhet.
– USA har en unik position både i form av globalt ledarskap och genom ekonomiskt stöd till andra länder, säger Boniface Ushie.

»Om ett land som USA kan riva upp ett beslut som har förbättrat situationen för kvinnor i femtio år, vad kan då inte konservativa regeringar i Afrika göra nu?«

Efter läckan från Högsta domstolen i USA i början av maj som pekar mot att Roe mot Wade rivs upp, har människorättsorganisationer som Amnesty och Human Rights Watch varnat för de globala konsekvenserna. Det är ett beslut som kan »(…) äventyra aborträtten runtom i världen«, skriver Amnesty Internationals generalsekreterare Agnès Callamard i ett uttalande. Hon uppmärksammar länder som nyligen har legaliserat abort, som Argentina och Colombia, och konstaterar att USA är på väg i motsatt riktning och därmed nu blir »ett fruktansvärt exempel«.

Kenneth Juma, också han forskare och epidemiolog vid African Population and Health Research Centre, berättar att det visserligen fanns en viss förberedelse för de amerikanska domarnas vägval, men att innehållet i det läckta dokumentet ändå kom som en chock:

– Det kommer att fungera som inspiration och en form av »godkännande« för både konservativa politiker och andra abortmotståndare, säger Kenneth Juma.

Han berättar att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ofta betraktas som västerländskt i den afrikanska kontexten. USA:s ståndpunkt har i det sammanhanget en stark symbolisk betydelse: Om de förkastar aborträtten, varför ska då afrikanska länder acceptera den?

Afrika söder om Sahara har med sina 77 procent den högsta andelen osäkra aborter i världen. Det är aborter som varje år skördar omkring 15 000 liv. Över 90 procent av alla kvinnor i reproduktiv ålder bor i länder där abort antingen är förbjudet eller endast tillåtet vid hot mot kvinnans liv eller hälsa.

»Det kommer att fungera som inspiration och en form av »godkännande« för både konservativa politiker och andra abortmotståndare.«

Kenneth Juma, epidemiolog vid African Population and Health Research Centre i Kampala.

Att västafrikanska Benin förra året ändrade grunderna för abort till att också omfatta socioekonomiska skäl beskriver Boniface Ushie som »en stor seger«. Det gäller också för Demokratiska Republiken Kongos beslut om att göra Maputoprotokollet om kvinnors rättigheter till nationell lag, med rätt till abort vid exempelvis våldtäkt och hot mot kvinnans psykiska hälsa.
Förslag som innebär en liberalisering av abortlagarna är på väg i Sierra Leone och Liberia, men de möts av motstånd från en bred rörelse med stora resurser – inte sällan från amerikanska finansiärer.

– De är väl etablerade i samhället, har höga maktpositioner och driver mycket aggressiva kampanjer, säger Kenneth Juma.

Och de stannar inte vid aborträtten, utan vänder sig också mot sexualundervisning, preventivmedel och hbtq-rättigheter. Abort fungerar som en hävstång, det är abortfrågan som motståndare mot sexuella och reproduktiva rättigheter i första hand lyfter fram, paketerat som mord.

– De kallar till exempel förslaget om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i East African Legislative Assembly för ett »abortförslag«, berättar Kenneth Juma.

»De amerikanska anti-abortgrupperna kommer nu med förnyad kraft att rikta in sig på fattiga länder i Afrika som är ekonomiskt beroende av USA.«

Det är ett förslag som – om det går igenom – blir lag i de sju länder som ingår i partnerskapet. Men också det kan komma att påverkas av det som sker i USA. Abortmotståndarna kommer, enligt Kenneth Juma, använda hotet mot Roe mot Wade som ett argument mot sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter generellt. Boniface Ushie fyller i:

— De amerikanska anti-abortgrupperna kommer nu med förnyad kraft att rikta in sig på fattiga länder i Afrika som är ekonomiskt beroende av USA, säger han.

De som arbetar för legala och säkra aborter på den afrikanska kontinenten börjar samla sig, säger Kenneth Juma. De diskuterar strategier för att möta den backlash de ser komma.

– Vi utgår inte från kvinnors rättigheter, utan driver abort som en fråga om säkerhet, om hälsa och liv. Det är det mest effektiva i den afrikanska kontexten. Men med den amerikanska situationen blir kvinnans kropp återigen ett politiskt verktyg, säger Kenneth Juma.


Anna Dahlqvist

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.

Extra Kroppen

Smala ideal hetsar unga

Över hälften av alla tjejer mellan 10 och 17 år har en negativ syn på sin kropp – men vad

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.