Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Reportage Abort

››Varje abort en förlust för samhället‹‹

Riksdagens nykomlingar Sverigedemokraterna vill som enda parti inskränka den svenska aborträtten. Vissa företrädare framhåller också vikten av fler ”svenska” barn för att hejda en påstådd islamisering.

Abort efter vecka tolv ska förbjudas, om Sverigedemokraterna får som de vill.

– Läkarna kan rädda för tidigt födda barn allt tidigare. Abortgränsen bör ligga så att man är säker på att fostret inte hade kunnat överleva på egen hand, säger Richard Jomshof, riksdagsledamot (SD).

Han bedyrar att man inte är ute efteratt röra fler aspekter av den svenska abortlagen, trots att partiet skriver i ett pressmedelande att ”varje abort innebär en förlust för samhället”.

Vill ni uppmuntra folk att föda fler barn?
– Att vi behöver öka nativiteten i hela västvärlden är ganska givet. Vi måste bedriva en familjepolitik som gör att folk i Sverige faktiskt skaffar barn, som självklart ska vara önskade.

Vissa barn tycks ändå vara mer problematiska än andra. När partiledaren Jimmie Åkesson förra året gick ut på Aftonbladet Debatt och skrev att muslimerna ”är vårt största utländska hot sedan andra världskriget” framhöll han särskilt ”de relativt höga födelsetalen inom den muslimska befolkningsgruppen”. Enligt Jonas Otterbeck, islamolog vid Lunds universitet, knyter Åkesson an till tankar i den så kallade Eurabiateorin. Den går ut på att Europa, sedan 1970-talets oljekris, har blivit beroende av arabvärlden och omformats till ett ”Eurabien”.

››Vi måste bedriva en familjepolitik som gör att folk i Sverige faktiskt skaffar barn.‹‹ Richard Jomshof

10-r-nov-jomshof.jpg– Anhängare av Eurabiateorin anser att viljan att erövra ligger i islams och i arabers natur, säger Otterbeck och betonar att det etablerade forskarsamhället avfärdar Eurabiatanken som en konspirationsteori.

– Utmärkande för sådana är att det sägs finnas en stor hemlighet som får en mängd olika parter att agera på ett väldigt välkoordinerat sätt. Så blir arabvärldens ledare – som de facto ständigt motarbetar varandra – istället extremt koordinerade och kan diktera både vår migrationspolitik och vad som står i våra skolböcker.

En viktig del i teorin är den påstått höga aktiviteten i muslimska kvinnors livmödrar, som redan sägs ha fått städer som Malmö att ”falla”.

– Det handlar om ganska banala räkneövningar hos dessa teoretiker, i stil med att om muslimer föder åtta barn och européer bara 1,6 så kommer Europa att vara muslimskt om si och så många år. Det man missar är att det även i migranternas ursprungsländer är stor skillnad i nativitet mellan till exempel stad och land, säger Otterbeck.

Bäst med ”normal” familjerelation

SD:s internationelle sekreterare Kent Ekeroth har en särskild avdelning för ”muslimsk demografi” på sin blogg. I ett inlägg föreslår han åtgärder för att Sverige ska förbli ”svenskt”: ”Vi behöver rikta ekonomiska incitament för att få den svenska delen av befolkningen att föda barn”, skriver han i mars 2009. Partikollegan Richard Jomshof vill inte kommentera om uppfattningen är utbredd i partiet.

– Det är inget vi har diskuterat. Men det vore bra om vi kunde ha en så pass hög nativitet i Sverige att man inte behöver ha detta som ett argument för ökad invandring, särskilt med tanke på de problem som följer i invandringens spår, säger Jomshof.10-r-nov-åkesson.jpg

I mars i år gjorde SD en ansats till att lansera sig som ett parti för hbt-personer. Jimmie Åkesson pekade på den oro som många hbt-personer sades känna inför ”massinvandringen och det homohat som den tilltagande islamiseringen medför”. Han framförde också en ursäkt för hur ”enskilda företrädare” hade uttryckt sig vid ”enstaka tillfällen”. Möjligen gällde ursäkten Björn Söder, partisekreteraren som liknat homosexualitet vid pedofili och djursex. I en intervju med Sydsvenskan medgav Söder att han uttryckt sig klumpigt, men vidhöll att ”spektakel som Pridefestivalen innebär att det har blivit en tunnare gräns mellan det som anses vara acceptabelt och det som är brottsligt, som pedofili”. Söder menade också att homosexuella av ”naturen frånsagt sig rätten att få barn” – och går således på partilinjen i fråga om adoption och insemination. När Ottar tar upp frågan med Richard Jomshof betonar han att det inte handlar om hbt-personers värde som föräldrar.

– När man adopterar ett barn bör man ge det en så bra start i livet som möjligt, och då fungerar det generellt sett bäst i en normal familjerelation – med en mamma och en pappa, säger Jomshof.


Text: Kristina Lindquist
Bild: Riksdagen.se


Läs mer

Generella riktlinjer för en sverigedemokratisk region- och landstingspolitik (sverigedemokraterna.se)

Riktlinjer för en sverigedemokratisk kommunpolitik, 2008 (sverigedemokraterna.se)

Sverigedemokraternas invandringspolitiska program, 2007 (pdf)

Sverigedemokraternas skuggbudget 2010 (pdf)

Sverigedemokraternas valmanifest 2010 (sverigedemokranterna.se)

Ett genus, en sexualitet, en nation, 2007 (lu.se)

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.