Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Kinga Jelinska & Rebecca Gomperts
Artiklar Abort

Abortpillret – En frigörande revolution?

Med piller kan oönskat gravida över hela världen utföra abort i hemmet. Nu höjs röster för att apoteken borde få sälja dem över disk. Aktivister ser en potentiell revolution för kvinnors rättigheter. Men den medicinska professionen manar till försiktighet.

— En dag i framtiden kommer ni att förstå att den era då ni kontrollerade våra fittor är över.

Vid en global abortkonferens i Riga i september 2022 håller den polska abortaktivisten Kinga Jelinska ett anförande som får en hel sal fylld av läkare att hämta andan.

– Till alla läkare i det här rummet. Snälla, sluta vara så ignoranta. Kämpa istället hårdare emot era kollegor, som sträcker sig efter makt så som olydiga barn sträcker sig efter sin nallebjörn.

»En dag i framtiden kommer ni att förstå att den era då ni kontrollerade våra fittor är över.«

Kinga Jelinska

Kinga Jelinskas budskap är lika tydligt när Ottar når henne ett halvår senare. Som grundare av organisationen Women help women arbetar hon för att avkriminalisera och avstigmatisera abort, och att avskaffa den medicinska professionens inblandning i proceduren. Debatten hennes tal var ett inlägg i gäller det sistnämnda.

I grund och botten gäller den till och med något så specifikt som två läkemedel: mifepriston och misoprostol. Dessa används vid medicinsk abort. Först tar den gravida en tablett av det ena läkemedlet och några dagar senare en tablett av det andra. För graviditeter upp till vecka tio är metoden verksam i 95 procent av alla fall.

Kinga Jelinska

Den är dessutom mycket säker. En studie från University of California San Francisco från 2021 visar att så få som 0,5 procent av de som genomgår medicinsk abort upplever komplikationer. Abortpiller är till och med säkrare än Viagra. Trots detta måste oönskat gravida – till och med i länder med liberal abortlagstiftning – vända sig till vården för att få tillgång till medicinsk abort.

– Det finns i dag inte ett enda land i världen som har en evidensbaserad lagstiftning, säger Kinga Jelinska.

– Ingen lagstiftning lever heller upp till standarden för mänskliga rättigheter. Jag menar att mot bakgrund av vad vi vet i dag om hur säker medicinsk abort är så borde den inte omgärdas av någon lagstiftning överhuvudtaget. Abortpiller borde säljas receptfritt på apotek och i dagligvaruhandeln.

»Jag tycker att läkares enda roll i medicinsk abort bör vara att inte ha någon roll. Vi måste sluta vara portvakter.«

Rebecca Gomperts
Rebecca Gomperts

Jelinska får medhåll av den nederländska läkaren Rebecca Gomperts. Hon är den globala abortaktivismens främsta fixstjärna och grundare av organisationerna Women on waves och Women on web. Tack vare den höga säkerhetsprofilen hos mifepriston och misoprostol kan hennes verksamheter hjälpa gravida över hela världen att utföra abort själva, via post och digital rådgivning.

– Jag tycker inte att medicinsk abort ska vara receptbelagt, säger Rebecca Gomperts.

– Argumenten emot att släppa medicinsk abort fri är falska. De är inte förankrade i forskning eller i verkligheten, utan snarare i en allmän misstro riktad mot kvinnor. Det är misogyni. Jag tycker att läkares enda roll i medicinsk abort bör vara att inte ha någon roll. Vi måste sluta vara portvakter.

2018 startade Rebecca Gomperts även organisationen Aid Access. Den är specifikt inriktad mot att hjälpa gravida i USA, där möjligheten till abort försvårats enormt sedan upphävandet av den nationella aborträtten Roe mot Wade 2022. Aid Access tillhandahåller abortpiller via post och erbjuder distansrådgivning till patienten under proceduren.

Metoden anses så patientsäker att Världshälsoorganisationen WHO 2022 uppdaterade sina riktlinjer för abort till att även inkludera telemedicinsk rådgivning och andra insatser som kan göras på distans. WHO understryker dock fortfarande vikten av tillgång till högkvalitativ, personfokuserad vård.

Kristina Castell, RFSU

– Jag tycker att man ska ta in både aktivisternas och läkarnas perspektiv när man talar om den här frågan, säger Kristina Castell, sakkunnig i abortfrågor på RFSU.

– Aktivisterna ser receptfri, medicinsk abort som en chans för kvinnor att för första gången helt ta makten över sina egna kroppar. Men medicinsk abort är inte för alla. Även om komplikationer är ovanliga kan sådana uppstå. En del kan inte alls ta abortpiller på grund av underliggande sjukdomar. Många behöver dessutom stöd och handledning från medicinsk personal.

»Det är förenklat att säga att medicinsk abort ska ligga helt utanför sjukvården«

Kristina Gemzell Danielsson

Kristina Gemzell Danielsson vid Karolinska institutet är en av världens ledande forskare på abort. Hon är också en av dem som på 1990-talet utvecklade den medicinska aborten med mifepriston och misoprostol. Hon tror inte att tiden är inne ännu för receptfria abortpiller.

Kristina Gemzell, forskare inom abort vid Karolinska institutet

– Jag tycker att det är förenklat att säga att medicinsk abort kan ligga helt utanför sjukvården, säger hon.

– För mig är det viktigt att man ska ha rätt och tillgång till vård i samband med abort, precis som man har vid missfall eller utomkvedshavandeskap.

Informationen inför en medicinsk abort är extremt viktig. Det är inte så lätt att ta två tabletter med ett specifikt intervall för att få till en korrekt behandling. För den som inte
vill uppsöka sjukvården skulle man i framtiden kunna tänka sig någon form av telemedicinsk rådgivning, så att det blir helt rätt.

I Sverige är medicinsk abort i princip norm. 96 procent av de drygt 34000 aborter som skedde här 2021 var medicinska. Just nu pågår en utredning beställd av riksdagen om så kallad hemabort. Rätt till sådan skulle innebära att patienter kan välja att ta båda abortpillren hemma. I dag måste det första pillret alltid tas på klinik.

– Jag tycker att det är viktigt att egenbehandling blir möjlig, säger Kristina Gemzell Danielsson.

»Vill man ska man kunna välja att göra abort hemma. Vill man hellre göra det på klinik så ska man kunna göra det.«

– Jag känner också att jag har stort stöd i det, både från gynekologer och barnmorskor. Vill man ska man kunna välja att göra abort hemma. Vill man hellre göra det på klinik så ska man kunna göra det. Sedan vet jag att framför allt många barnmorskor känner att de verkligen vill ge omvårdnad och omtanke till patienterna. Men vill patienten vara hemma, så ska den få vara det.

Sverige har en, i jämförelse med många andra länder, liberal abortlagstiftning och vi har en offentligt finansierad vård. Pengar är alltså oftast ingen stor fråga här. Men Kristina Gemzell Danielsson ser risker med att receptfria abortpiller skulle kunna komma att driva upp kostnaderna:

– Om abortpiller skulle säljas på apotek tillkommer en avgift, säger hon.

– Jag tycker att det är väldigt bra att abort ingår i sjukvården i Sverige. Att vi har en syn på abort vid oönskad graviditet som en rättighet och att det också är en vård som inte kan anstå. Blir abort dyrare är jag rädd att det skulle bli en barriär för vissa.

En medicinsk abort kan utföras vid alla graviditetslängder. Gränsen för egenbehandling sätts dock ofta vid vecka 12. Det är dessa tidiga aborter som den polska aktivisten Kinga Jelinska tycker att abortsökande kan få sköta utan att någon läkare skriver ut recept. Hon är dock tydlig med att hon, precis som Gemzell Danielsson, tycker att rätten till god vård för patienten fortfarande är i allra högsta grad väsentlig.

»För abortpiller behöver vi inga läkare. Men läkare behövs för aborter.«

Kinga Jelinska

– Sjukvården är väldigt viktig i aborter som sker i andra och tredje trimestern och för att behandla komplikationer, säger Kinga Jelinska.

– I Europa och i hela världen finns ett enormt behov av kompetenta läkare och vårdpersonal som kan utföra och behandla sena aborter. Det är den luckan jag anser att den medicinska professionen borde fokusera på att fylla. För abortpiller behöver vi inga läkare. Men läkare behövs för aborter, säger hon.

Mellan abortaktivisterna och den medicinska professionen finns alltså såväl splittring som samsyn. Även den nederländska aktivisten Rebecca Gomperts, själv läkare, betonar vikten av en god abortvård för patienter som upplever komplikationer eller behöver utföra en senare abort. Att säker abort utan läkare eller andra medicinska professionella inblandade borde vara en mänsklig rättighet vidhåller hon dock. Hon är också helt på det klara över att möjligheten att köpa abortpiller på apoteket eller i dagligvaruhandeln kommer att bli verklighet.

– Det kommer absolut att hända så småningom, säger Rebecca Gomperts.

– I länder där abort inte är lagligt köper folk redan sina piller själva. Så säker abort för alla finns redan, via internet. Egentligen är det länderna där abort är lagligt som ligger efter i utvecklingen.


Text Sara Martinsson, frilansjournalist.

Bilder TT/EPA/REMKO DE WAAL, KAROLINA JACKOWSKA

Fler artiklar

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.