Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

Hemaborterna ökar i Texas

Demonstration för aborträtten i Texas
Protester för aborträtten i Austin, Texas, maj 2021. Foto: Sergio Flores/Getty Images.

Den hårda lagen, som förbjuder abort efter vecka sex, har bidragit till en kraftig ökning av medicinska aborter i Texas. Det uppger amerikanska vårdaktörer. Trenden gäller även i USA som helhet, där striden om aborträtten intensifieras.

I slutet av augusti rullar en lastbil runt i Texas med ljusskyltar som utropar »Är din mens sen? Det finns piller för det«. Reklamkampanjen är undertecknad »Plan C«, en organisation som informerar om medicinsk abort genom telefon eller internetkonsultationer.

– Vi ser receptfria abortpiller som en möjlighet i USA och arbetar för att det ska bli verklighet, vi har också jobbat med medicinsk abort med piller utskrivna via telefonrådgivning under den öppning som skapades i och med pandemin, säger Elisa Wells, delchef för Plan C.

»Situationen i Texas var redan svår, men nu med den nya lagen är den fruktansvärd.«

Några dagar senare träder en lag i kraft som syftar att i princip utplåna möjligheten till abort i delstaten.

– Situationen i Texas var redan svår, men nu med den nya lagen är den fruktansvärd. Så vi vill sprida budskapet att du inte behöver ta dig till en annan delstat för att göra abort, du kan beställa hem abortpiller i brevlådan, säger Wells.

Organisationen Plan C informerar om medicinsk abort efter förbudet i Texas. Foto: Plan C.

Den nya lagen, Senate Bill 8, tillåter vem som helst i Texas att stämma alla som på något som helst sätt assisterar en abort efter sjätte veckan.

I och med att en menscykel är ungefär fyra veckor och en graviditet räknas från den sista mensens första dag, har en gravid person i Texas alltså två veckor på sig att upptäcka en oönskad graviditet och avsluta den.

Detta i en delstat där aborträtten redan är så hårt kringskuren att det i skrivande stund endast finns 16 kliniker som utför aborter, för en befolkning på 29 miljoner människor, på en yta betydligt större än Sverige.

Senate Bill 8 är knepigt utformad – den lägger ansvaret för att stämma medhjälpare till en abort hos privatpersoner, snarare än hos en myndighet, därför är det svårt för de som värnar om aborträtten att överklaga lagen som sådan. Men den kommer säkerligen att tas upp i domstol igen allteftersom folk faktiskt blir stämda för medhjälp till abort. Vad lagen innebär i praktiken är ännu oklart, men den har skapat stor osäkerhet.

– Jag har hört från folk som trott att abort nu är olagligt i hela USA efter sjätte veckan, säger Christie Pitney, barnmorska och talesperson för organisationen Aid Access som skriver ut abortpiller via telekonsultationer.

»Många som kämpar för aborträtten ser Högsta domstolens handlande som slutet för Roe vs. Wade och är oroliga för att Texaslagen kommer att ses som ett positivt exempel av abortmotståndare.«

Roe v. Wade – det beslut som på federal nivå garanterar aborträtt i USA gäller fortfarande, men den nya lagen i Texas, som kränker denna rätt, bekräftades av landets högsta domstol (beslutet var 5 mot 4). Detta är delvis på grund av att domstolen nu är övervägande konservativ sedan Amy Coney-Barrett ersatte Ruth Bader-Ginsburg förra året.

Många som kämpar för aborträtten ser HDs handlande som slutet för Roe och är oroliga för att SB 8 kommer att ses som ett positivt exempel av abortmotståndare och leda till en ström av liknande lagar i andra abortfientliga delstater som Florida, där ett sådant förslag redan ligger uppe. SB 8 ses också som ett varsel om hur amerikanska HD kan komma att utlåta sig i Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, gällande en abortlag i Mississippi, som kommer at tas upp i December.

Allteftersom aborttillgången strypts i USA har alternativa vägar till abort vuxit fram och när förbudet mot att skriva ut abortpiller via telefon eller internet lyftes i och med pandemin välkomnades det av många som arbetar med reproduktiva rättigheter.

Pionjären på området är Rebecca Gomperts, läkaren i Nederländerna som 1999 grundade Women on waves och 2018 startade Aid Access, en organisation som genom mejlkonsultationer skriver ut recept på abortpiller till amerikaner. Patienten får sedan instruktioner på hur de kan beställa medicinerna, antingen från internetapotek i USA (om de bor i en delstat där medicinsk abort via telefon eller internrådgivning är lagligt) eller i Indien (om de bor i en av de 20 delstater där det inte är det). I det senare fallet får de vänta två, tre veckor på pillren.

Rebecca Gomperts.

Initialt sköttes all rådgivning från Europa, men nu arbetar ett nätverk av amerikanska läkare och barnmorskor med patienter på distans i de stater där det är lagligt. Kontakten med Aid Access sköts helt via email, en behöver alltså inte videochatta eller tala i telefon.

»I teorin måste folk i Texas och andra stater där medicinsk abort via telefonrådgivning eller mejl inte är lagligt resa någon annanstans för konsultationer och få pillerna skickade poste restante i en annan stat.«


Aid Access verksamhet befann sig innan 2020 i ett legalt skymningsland. Anti-abort rörelsen har försökt ställa Gomperts inför rätta och FDA, den amerikanska läkemedelsmyndigheten, har tidigare försökt stoppa Aid Access.

I och med den tillfälliga lagändringen har flera andra inhemska organisationer nu vuxit fram för att på olika sätt hjälpa med tillgång till medicinsk abort via telefon och internetrådgivning, såsom Plan C, ReproCare, Jane’s Choice, och Abortion on Demand.

– Vi ger råd gällande både mainstream och alternativa lösningar, beroende på delstat, säger Elisa Wells på Plan C.

I teorin måste folk i Texas och andra stater där medicinsk abort via telefonrådgivning eller mejl inte är lagligt resa någon annanstans för konsultationer och få pillerna skickade poste restante i en annan stat. Men det är svårt att kontrollera telefonsamtal, mejl och post – förmodligen beställer många helt enkelt hem abortpiller trots förbudet.

Liksom nästan all infrastruktur kring abort i USA är denna sektor präglad av volontärarbete och välgörenhetsdonationer. Eftersom varken offentliga eller privata sjukförsäkringar tillåts täcka abortvård i många delstater saknas oftast institutionellt stöd för att finansiera abort på individnivå. För att möta detta behov har s.k. abortfonder vuxit fram för att hjälpa med betalning. Aid Access tar $150 för konsultation plus piller, men om någon inte kan betala det så får de betala det de känner att de kan.

»Det har skett en kraftig ökning av medicinska aborter via telefon och internetrådgivning i hela USA«

Christie Pitney
Christie Pitney

Christie Pitney arbetar utöver sin vanliga barnmorskepraktik (som inbegriper abort) som volontär för The Miscarriage & Abortion hotline, en telefonlinje som erbjuder medicinsk vägledning 16 timmar om dygnet för folk som gjort medicinsk abort via telefon eller internetrådgivning.

Pitney finns även på Tik Tok och Instagram där hon dansar till information om medicinsk abort.

– Jag insåg snabbt att sociala medier är det bästa sättet att få ut information till yngre personer så jag startade en Tik Tok, säger hon.

Hon berättare att hon bor i en stad i Kaliforniens inland där närmsta abortklinik ligger 45 minuters bilresa bort och där de flesta saknar tillgång till pålitlig transport, stadig inkomst eller barnomsorg. Så de hindren i sig kan ofta vara så betydande att de tvingas fortgå med en oönskad graviditet. Och detta i en delstat där tillgång till abort är god.

Morgan Love, verkställande direktör på Reprocare, en organisation som arbetat med finansiellt stöd för medicinska aborter genom telefon eller internetrådgivning sedan 2020, säger att de inte frågar var patienten befinner sig.

Aid Access å anda sidan behöver patientens address för att skicka piller och de säger att många som kontaktar dem befinner sig i Texas och andra delstater där medicinsk abort via telefon eller internetrådgiving inte är lagligt. 

»Trots förbud lever vi idag i en verklighet där alla som har tillgång till en mobiltelefon har tillgång till abort fram till vecka tio.«

Elisa Wells

På frågan om vem som kan hamna i legalt blåsväder om en person beställer Mifepriston via Aid Access svarar Christie Pitney:

– Vi tror inte att någon är särskilt utsatt. SB8 gäller specifikt folk i Texas som har tillgång till abort från läkare som är legitimerade i Texas. Brevbärare har inte rätt att öppna post, så detta har inte påverkat Aid Access alls.

Det har skett en kraftig ökning av medicinska aborter via telefon och internetrådgivning i hela USA, säger Pitney.

– Men särskilt i Texas. Dels sprider SB 8 skräck. Men ökningen har också att göra med att Senate Bill 8 fört med sig mycket mer medvetenhet kring möjligheten till medicinsk abort via telerådgivning.

I dagsläget har Biden administrationen ställt sig öppen till abort via telefon och internetrådgivning, så de kan mycket väl kvarstå som en möjlighet även efter att pandemin lagt sig.

– Trots förbud lever vi idag i en verklighet där alla som har tillgång till en mobiltelefon har tillgång till abort fram till vecka tio, säger Elisa Wells.

Sarah Clyne Sundberg är frilansjournalist bosatt i USA.

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.

Extra Kroppen

Smala ideal hetsar unga

Över hälften av alla tjejer mellan 10 och 17 år har en negativ syn på sin kropp – men vad

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.