Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
En kvinna håller sitt nyfödda barn i ett skyddsrum
Kiev, 3 mars, 2022. En kvinna har just fött barn i ett skyddsrum på BB. Bild: SCANPIX/ZUMAPRESS
Artiklar Sex & hälsa

»Att föda i skyddsrum innebär stort trauma«

Från det krigsdrabbade Ukraina kommer rapporter om att gravida tvingas föda i skyddsrum eller nere i tunnelbanan, ibland utan medicinskt kunnig personal.

Signe Svallfors forskar om sexuell och reproduktiv hälsa under krig, och följer situationen i Ukraina.

Signe Svallfors, forskare vid Stockholms universitet.

Vilka är de mesta akuta frågorna?

− Tillgången till reproduktiv hälsovård måste säkras av alla parter i konflikten. Vi vet också att utsattheten för sexuella övergrepp ökar i krig. Hittills har det inte kommit några indikationer på att det skulle ske systematiskt i Ukraina men även om det inte har rapporterats är det inte säkert att det inte förekommer.

Vilka är de största riskerna med att föda barn i krig?

− Om man tvingas föda utan medicinskt kunnig personal ökar riskerna, inte minst i samband med komplikationer som är riskfyllda i vanliga fall som stora blödningar, sätesbjudning eller om man egentligen skulle behöva akut snitt.

– Att plötsligt behöva föda i ett skyddsrum eller nere i tunnelbanan innebär också ett stort trauma. Dessutom vet vi att de psykologiska aspekterna av krig har stor påverkan både på den gravida och på fostret. Stressen kan till exempel leda till tidig födsel eller låg födelsevikt.

Hur ser tillgången till reproduktiv hälsovård ut nu i Ukraina?

− Över lag drabbas all sjukvård vid krig. Det blir en överbelastning av traumapatienter vilket gör att det saknas resurser för annan vård. Det kan också vara svårt att ta sig till sjukhusen samtidigt som delar av vårdpersonalen kan ha flytt landet.

»Det finns regler som ska hindra att sjukhus blir måltavlor i krig, men som vi ser nu åker reglerna snabbt ut genom fönstret när konflikten är ett faktum.«

Vad kan omvärlden göra?

− Främst handlar det om insatser som kan minska våldet och där görs mycket. Det behövs också säkra korridorer så att människor kan fly, vilket ser ut att vara på väg att upprättas. Något annat som är viktigt är att se till att attacker inte drabbar sjukhus och ambulanser. Militärstrategiskt är det lönsamt att angripa sjukvården för det slår hårt mot ett land.

– Det finns regler som ska hindra att sjukhus blir måltavlor i krig, men som vi ser nu åker reglerna snabbt ut genom fönstret när konflikten väl är ett faktum. Allt tyder på att Ryssland redan har brutit mot flera internationella konventioner.

Hur ser tillgången till reproduktiv hälsovård ut för dem som har flytt Ukraina?

− På pappret ska de ha rätt till hälso- och sjukvård men det är inte säkert att alla vet det. Det är inte heller säkert att de vet hur de går till väga för att få hjälp.

– Vart vänder man sig till exempel om man behöver göra en abort? Det är viktigt att mottagarländerna ser till att sådan information kommer fram.

Charlie Olofsson


Läs mer om situationen i Ukraina:

Ukrainska hbtqi-rörelsen: »En kamp mot klockan«

Fler artiklar

Intervju Sex & hälsa

Världens knepigaste samtal?

Nathalie Simonsson aktuell med boken Världens viktigaste samtal — en handbok till föräldrar om tonåringar och sex.