Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Byråkrati stoppar krisleverans med preventivmedel till Bolivia

P-piller och kondomer som skulle räcka i 18 månader ligger ouppackade sedan ett halvår, i väntan på politiska beslut.

När Bolivia i början av 2010 drabbades av brist på preventivmedel sände FN:s befolkningsfond ett krispaket till landet, men hjälpen har fortfarande – över ett halvår senare – inte nått sitt mål. Krispaketet innehåller de mest efterfrågade preventivmedlen; kopparspiral, kondom, p-piller och injektioner.

Jaime Nedal Roig, representant i Bolivia för FN:s befolkningsfond, UNFPA, förklarar för Ottar rapport att det var viktigt att skicka krispaketet så fort som möjligt för att kvinnorna i Bolivia skulle kunna fortsätta med den preventivmetod de önskade.

– Det här är en fråga om kvinnors möjlighet att förverkliga sina reproduktiva rättigheter och en fråga om att rädda kvinnors liv.

Biståndet var avsett att täcka den offentliga sektorns behov för 18 månader framåt. Enligt en överenskommelse mellan UNFPA och Bolivias hälsodepartement skulle bidraget fungera som ett startkapital med målet att landet i framtiden själv ska kunna täcka behovet. Planen för hur det ska gå till var färdig i oktober 2010 och då överläts preventivmedlen till hälsodepartementet.

– Men, främst beroende på byråkrati, har planen fortfarande inte blivit verkställd eftersom den inte fått alla godkännanden som behövs, förklarar Jaime Nedal Roig.

Till dess ligger leveransen fast i olika delar av landet.

Regeringen kan ha dold agenda

Sedan 2009 har Bolivia en unik formulering i landets konstitution som säger att alla ska ha rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. Eva Magnusson, regional handläggare på RFSU, besökte nyligen landet. Hon tycker att det finns många bra krafter som arbetar för sexuella rättigheter.
”Det här är en fråga om kvinnors möjlighet attförverkliga sina reproduktiva rättigheter och en fråga om att rädda kvinnorsliv.”

– Bolivia har bra skrivningar kring sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa men problemet är att det som står i konstitutionen inte implementeras, säger Eva Magnusson.

Inom regeringspartiet, det socialistiska MAS (Movimiento al Socialismo) ryms många olika åsikter gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, vilket kan försvåra förverkligandet av lagar och beslut. Det är svårt att enas. Flera organisationer som arbetar med SRHR-frågor i Bolivia misstänker att regeringen har en icke officiell agenda för att få ursprungsbefolkningen att växa, och därför medvetet reducerar tillgången till preventivmedel.

UNFPA kan i dagsläget inte svara på om preventivmedlen nått några kvinnor än. Biståndet har sänts ut till olika regioner i väntan på att planen ska godkännas av departementet. Under tiden drabbas kvinnor och familjer. När preventivmedlen från UNFPA väl når ut så kommer de vara gratis.

– Kostnad är en stor barriär för användandet av preventivmedel. I brist på tillgång till offentliga resurser för familjeplanering så kan man anta att många kvinnor måste betala för eller helt enkelt skippa familjeplanering, även om det innebär en stor risk för oönskad graviditet, könssjukdomar och aborter, säger Jaime Nedal Roig.

Hanna Jonsson Löfbom

Bild: RFSU


Läs mer

Relaterade artiklar på RFSU.se

De fattigaste kvinnorna genomgår de farligaste aborterna (Åsa Regnér, januari 2008)

Bolivias nya grundlag – ett bra första steg (Åsa Regnér maj 2009)

Abort – med respekt för moder jord (Ottar nr 4 2006)

Starka kvinnor – hårt motstånd (Ottar nr 4 2006)

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.