Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju HBTQI

En armé av älskande – unika bilder av hbtq-kampen i ny dokumentär

I dokumentären »En armé av älskande« berättar några av den svenska hbtq-rörelsens veteraner om queer kultur och aktivism via tre filmer gjorda på 70-talet. Ottar träffar regissören Ingrid Ryberg.

Dokumentären »En armé av älskande« som har biopremiär den 14 december, är gjord av filmaren och filmvetaren Ingrid Ryberg. Den berättar historien om tre unika filmer i svensk filmhistoria: »Bögjävlar«, »Eva och Maria« och »Kvinnan i ditt liv är du«. Det som gör dessa verk unika är att det var de första statligt finansierade filmerna om hbtq-personer, son var gjorda av öppna hbtq-personer. I »En armé av älskande« möter vi några av dem som var med.

– Jag vill att de här filmerna, som gjordes som en del av homokampen på 1970-talet, och frågan om queer självrepresentation ska få ta plats i den svenska filmhistorien, säger Ingrid Ryberg.

De tre filmerna gjordes på slutet av 70-talet, en brytningstid i svensk historia. Det var 1979 som homosexualitet gick från att officiellt klassas som en sjukdom, listad av Socialstyrelsen under kategorin mentala rubbningar, till att bli en rättighetsfråga.

– Det var en tid där både kvinnor och queers tar plats i filmproduktioner på ett mer politiskt sätt, och många av de diskussioner som fördes om representation då är aktuella idag, säger Inger Ryberg.

»Jag vill att de här filmerna, som gjordes som en del av homokampen på 70-talet, och frågan om queer självrepresentation ska få ta plats i den svenska filmhistorien«Ingrid Ryberg

Arkivbild. Foto: Monica Englund.
Stillbild ur filmen »En armé av älskande«

Gemensamt för de tre filmerna är att skaparna var trötta på den negativa och stereotypa bild av homosexualitet som var dominerande på den tiden, och bestämde sig för att skapa egna bilder.

»Bögjävlar« är en dokumentär som skildrar vardagslivet i ett kollektiv bestående av elva homosexuella män, och gjordes med stöd av Filminstitutet.

»Kvinnan i ditt liv är du« gjordes av aktivistgruppen Lesbisk Front. I eftertexterna finns inga namn. Bakom kameran »vi«, framför kameran »vi«. »Eva och Maria« är en spelfilm om två unga kvinnor som blir kära i varandra. Filmkollektivet Tjejfilm sökte stöd från Filminstitutet och Konstnärsnämnden, men nekades.

Det var pengar från Socialstyrelsen som gjorde det möjligt att skapa de två lesbiska filmerna.

Men inte pengar till lesbisk film, utan medel som var öronmärkta till åtgärder för att förebygga oönskade aborter.

– Det stämmer att det var medel som hade sin grund i ett abortförebyggande arbete, men vår definition av det arbetet var sex- och samlevnadsinformation. För att kunna nå ut till unga människor krävdes att vi skapade en dialog kring de två orden, sexualitet och samlevnad. Därför gavs också ekonomiska bidrag till att synliggöra lesbiska kvinnors samlevnad. Socialstyrelsen hade en ambition om att arbeta med kultur som kommunikationsmedel, så vi satsade både på teater och film, berättar Hanna Olsson, dåvarande chef på Nämnden för Hälsoupplysning, för Ottar.

»En armé av älskande« skildrar den svenska hbtq-rörelsen på 70-talet.

»En armé av älskande« berättar om svensk sexualpolitik och hbtq-rörelsens historia. Klipp från SVT:s arkiv blandas med aktivisternas egna filmer. Vi får också se film från City Club, en queerklubb som fanns i Stockholm på 1960- och 70-talet. Koreografen Rune Graffo som drev klubben gjorde bland annat uppsättningar av baletten Svansjön med bara män.

– Det är en tid långt innan dragshower som After Dark. Filmmaterialet visar en annan estetik som är rolig och spännande, och som breddar idén om dragkulturens historia i Sverige, säger Ingrid Ryberg.

Inger Ryberg har tillbringat oräkneliga timmar i arkiv och privatpersoners vardagsrum i sitt sökande efter rörlig queer bild från 1960- och 70-talet. Det som finns i arkiven är välbevarat, medan amatörfilmerna är slitna.

– Att tillvarata audiovisuellt material kräver en viss teknik, och det är en diskussion som jag hoppas väcka med min film. Det finns ett behov av att de här unika bilderna av vår historia och kamp räddas, för det som ligger på VHS-kasetter bleks bort och försvinner. Det är också mycket historiskt material som har kastats för att det inte har funnits något arkiv för det, berättar Ingrid Ryberg.

»Det finns ett behov av att de här unika bilderna av vår historia och kamp räddas, för det som ligger på VHS-kasetter bleks bort och försvinner.«Ingrid Ryberg

»En armé av älskande« fungerar som en påminnelse om att de rättigheter som hbtq-personer har i Sverige i dag är ett resultat av många individers aktivism. Det är en hyllning till de som gått före, men den ger inte sken av att kampen är klar.

– Jag vill att publiken ska få uppleva historien i rörliga bilder, få njuta av styrkan och kraften som finns i materialet. Modet hos de här aktivisterna att ge sig själva rätten att leva sina egna liv, trots att det omgivande samhället ser på det som en omöjlighet, och som en sjukdom.

– Styrkan i den kollektiva kraften vill jag att folk ska ta med sig. Vi lever i en tid när vi inte vet vad som händer framöver, i och med den växande högerextremismen, och jag tror att vi behöver minnas den här kampen, säger Ingrid Ryberg.

Natalie Högström

▶ Den 13 december arrangerar Ottar i samarbete med Folkets bio och Nätverkstan en förhandsvisning av filmen plus samtal mellan Ottars chefredaktör Carolina Hemlin och regissören Ingrid Ryberg. Läs mer här!


Läs mer

Fler intervjuer på OTTAR:

Vad är viktigast av allt?

Sött som skaver

Don Quijote – en opera om kärlekskranka dårar

Fler artiklar

Artiklar HBTQI

Bögarna i bräschen

Tomas Hemstad reder i frågan om bögarna som föregångare till öppna relationer.