Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Artiklar Abort

Här får du fängelse för abort

Abort är fortfarande förbjudet i stora delar av världen. Ottar har kartlagt länderna där abort leder till fängelse.

EL SALVADOR

Abort är totalförbjudet sen 1998 i El Salvador och inga undantag tillåts. Straffsatsen är fängelse i två till åtta år både för den gravida och för utförande vårdgivare. Enligt Amnesty har många flickor och kvinnor dött eller fått permanenta skador till följd av totalförbudet. Under de senaste två decennierna har 180 kvinnor dömts till fängelsestraff efter att ha genomgått illegala aborter eller fått oavsiktliga missfall.

HONDURAS

I Honduras är mer än var fjärde gravid en tonåring. Abort är totalförbjudet — även om det föreligger fara för den gravidas liv. Fängelsestraffet för att genomgå eller utföra en abort är tre till sex år. Mellan 2016 och 2019 dömdes ingen för abortrelaterade brott i Honduras, men sju personer stod anklagade och två greps. Enligt Human Rights Watch uppskattar man att 50 000 – 80 000 illegala aborter utförs varje år.

JAMAICA

På Jamaica råder totalt abortförbud — även vid incest, våldtäkt eller omfattande fosterskador är abort olagligt och kan leda till livstids fängelse, enligt rådande lagtext från 1861. Cirka 22 000 kvinnor på Jamaica gör illegala aborter varje år, enligt en ny rapport från Caribbean Policy Research Institute (CAPRI). Dödligheten till följd av illegala aborter är hög, men officiella siffror saknas.

SENEGAL

I Senegal är abortlagstiftningen både strikt och något oklar. Abort är totalförbjudet men undantag kan ges om tre läkare via omfattande pappersarbete intygar att graviditeten utgör fara för kvinnans liv. I praktiken är de legala aborterna i Senegal närmast obefintliga och illegala aborter straffas i regel med fängelse i ett till fem år samt böter. År 2013 avtjänade 3 procent av de intagna kvinnorna i Senegals fängelser straff för abortrelaterade brott.

MALTA

Malta är tillsammans med furstendömet Andorra de enda europeiska nationerna med totalförbud mot abort. Straffsatsen för abort är tre års fängelse. Läkare som utför abort riskerar fyra års fängelse och att få sin yrkeslegitimation indragen på livstid. Enligt dagstidningen Times of Malta har ingen fängslats för abortrelaterade brott under de senaste fem åren. Sedan år 2000 har totalt tre kvinnor dömts till fängelse för att ha gjort abort. Uppskattningsvis reser 400 gravida om året utomlands för att genomgå abort, medan ca 200 beställer läkemedel för medicinsk abort på nätet.

MADAGASKAR

Den som gör en abort på Madagaskar riskerar fängelse i sex månader till två år samt böter. Den som utför en abort straffas med fängelse i ett till fem år samt böter. Vid organiserad abortverksamhet riskeras fem till tio års fängelse, böter och yrkesförbud i minst fem år. Ändå sker många illegala aborter och de flesta genomförs i huvudstaden Antananarivo. En fjärdedel av kvinnorna på Madagaskar har genomgått en abort, enligt den inhemska aborträttsorganisationen Nifin’akanga.

FILIPPINERNA

Aborter är förbjudna, och straffas med fängelse från sex månader upp till sex år. Samma straff gäller den som utför aborter. Trots abortförbudet kan många filippinska kvinnor numera köpa abortpiller genom kontakter via sociala medier. Enligt lag har ungdomar under 18 år inte rätt att få tillgång till preventivmedel utan att föräldrarna gett sitt samtycke.


Text & research: Ida Säll och Nathalie de Alencar

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.