Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Reportage

Hur många ska offras?

Leila och hennes son blev drabbade av tvåårsregeln. Foto: Åsa Sjöström.

Misshandel, kränkningar, sexuellt utnyttjande. Tvåårsregeln har kritiserats i åratal för att drabba massor av kvinnor och barn, senast i statens egen utredning. Trots det vill jämställdhetsministern behålla den. Vi undrar — varför?

– Detta pågår, varje dag, och politikerna vet om det. Ändå fortsätter de bara att utreda. Hur många barn och kvinnor ska offras under tiden?

Det säger Farideh Arman, ordförande i Kvinnorättsförbundet i Malmö. Sedan 1998 har hon och Mitra Seif hjälpt kvinnor och barn som blivit sexuellt och ekonomiskt utnyttjade, misshandlade eller kränkta på andra sätt genom de män som tagit dem till Sverige på så kallad »snabb anknytning«.

Om en person kommer till Sverige på snabb anknytning utfärdas ett tillfälligt uppehållstillstånd på två år. Syftet med det tillfälliga tillståndet sägs vara att bland annat upptäcka skenäktenskap. Består förhållandet under de här två åren görs en grundlig uppehållsprövning och därefter utfärdas ett permanent uppehållstillstånd.

»Det var min förbannade plikt, och mitt ansvar som utredare, att även utreda tvåårsregeln och peka på vilka vidriga konsekvenser reglerna får för många kvinnor och barn.« Eva Eriksson

Farideh Arman och Mitra Seif kallar det inte för snabb anknytning. I majoriteten av fallen de får ta del av handlar det i stället om det som brukar kallas »serieimport« eller »fruimport«, menar de. Män som utnyttjar tvåårsregeln till att ta kvinnor till Sverige och sedan avsluta relationen innan de två åren gått, och sedan gifter om sig och tar hit en annan kvinna att utnyttja.

Framför oss ligger utredningen Kvinnor och barn i rättens gränsland, som initierades av staten och kom ut i juni 2012. Regeringens särskilda utredare, Eva Eriksson skapade uppmärksamhet när hon presenterade utredningen och starkt kritiserade den så kallade tvåårsregeln som hon menar försätter kvinnor och barn i en omänsklig och livsfarlig situation. Genom det tillfälliga uppehållstillståndet hamnar kvinnan direkt i ett underläge och hotas med att bli utkastad på gatan eller tillbakaskickad till sitt hemland om hon polisanmäler eller lämnar mannen.

Farideh Arman, ordförande i Kvinnorättsförbundet i Malmö.

»Detta pågår, varje dag, och politikerna vet om det.« Farideh Arman

Utredningen slog också fast att skyddsregeln (se faktaruta) vars syfte är att våldsutsatta kvinnor inte ska behöva stanna i en våldsam relation, är ojämlikt utformad och inte baserad på den forskning som finns om hur våld mot kvinnor ser ut. Detta medför att många kvinnor försöker härda ut de två åren i stället för att söka permanent uppehållstillstånd.

I utredningen presenteras flera förslag på hur regeringen kan förändra båda reglerna för att stärka skyddet för kvinnor och barn. Därför blev jämställdhetsminister Maria Arnholms (FP) besked i mars 2013 att behålla tvåårsregeln i dess nuvarande form – och endast förbättra informationen till de kvinnor som kommer hit på snabb anknytning om deras rättigheter – en kalldusch för såväl utredarna som för kvinnorättskämpar och genusforskare.

– Jag kände att det var min förbannade plikt, och mitt ansvar som utredare, att utreda tvåårsregeln och peka på vilka vidriga konsekvenser reglerna får för många kvinnor och barn.

Det säger utredaren Eva Eriksson. Enligt henne var det omöjligt att följa regeringens direktiv eftersom de missade att sätta sökarljuset på de verkliga problemen. (se debattartikel här)

Tanken med utredningen, som dåvarande jämställdhetsministern Nyamko Sabuni beställde i slutet av maj 2011, var nämligen egentligen inte att utreda tvåårsregeln. Uppdraget handlade om att kartlägga hur många kvinnor och barn som blir utsatta för kränkningar när de kommer till Sverige, och vilket typ av skydd de är i behov av.

»Det som är nytt är däremot siffrorna över hur många som faktiskt far illa av tvåårsregeln. Det handlar inte om ett fåtal kvinnor och barn utan om flera tusen utländska kvinnor och barn – varje år.«

– Det är inte kvinnorna som är problemet, det är utformningen av tvåårsregeln och männen som utnyttjar den för att »importera« kvinnor till Sverige. Jag kunde inte sitta som ansvarig för den här utredningen utan att ta med det i rapporten. I slutändan handlar detta om mänskliga rättigheter, säger Eva Eriksson.

Utredningens skarpa kritik mot tvåårsregeln är långt ifrån ny. I statens anknytningsutredning från 1997 och i Kvinnokommissionens betänkande från 1995 varnar utredarna för konsekvenserna av hur lagen kan utnyttjas för så kallad »fruimport«. Det som är nytt är däremot siffrorna över hur många som faktiskt far illa av tvåårsregeln. Det handlar inte om ett fåtal kvinnor och barn utan om flera tusen utländska kvinnor och barn – varje år.

Dessutom ökar de snabba anknytningarna med tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige. 1999 var en tredjedel av alla anknytningsärenden så kallade snabba anknytningar. Under de senaste två åren uppgår de till nittio procent av alla anknytningsärenden. Trots detta deklarerade Maria Arnholm i en debatt i riksdagen 28 juni 2013 att hon »… vill försvara och stå fast vid att tvåårsregeln är en bra del i den svenska lagstiftningen. Jag tycker att det är viktigt att den inte får ett omänskligt ansikte för att den missbrukas av ett fåtal, brutala män«.

Hur Maria Arnholm kan veta att det rör sig om »ett fåtal män« framkommer inte. Ingen myndighet för någon statistik över hur många kvinnor en man tar hit till Sverige med hjälp av tvåårsregeln. Avsaknaden av kontroll över männen som utnyttjar lagen kritiseras också i utredningen.

Före 2006 hade Migrationsverkets handläggare en möjlighet att, om det fanns en misstanke om att kvinnan eller barnen skulle bli utsatta för våld och andra grova kränkningar av sin anknytningsperson, slå i brotts- och belastningsregistret och ta reda på om mannen hade satt i system att ta hit kvinnor eller var dömd för exempelvis grov kvinnofridskränkning.

Den möjligheten ändrades 2006 då EU:s familjeåterföreningsdirektiv införlivades i utlänningslagen. Nu görs inte den utredningen längre av gifta par. En förändring som fått allvarliga konsekvenser för sde kvinnor som kommer på snabb anknytning från länder där hederskulturen är stark, eftersom de alltid är gifta, säger Farideh Arman:

– Det är en omöjlighet för en kvinna som lever i en hederskultur att åka till ett annat land för att leva med en man som ogift. Förändringen gör livet ännu farligare för kvinnorna och barnen – och underlättar »fruimporten«.

Hon fortsätter:

– Om de åker tillbaka till sina hemländer och berättar att mannen har begärt skilsmässa, så blir de dödade.

»Ingen myndighet för någon statistik över hur många kvinnor en man tar hit till Sverige med hjälp av tvåårsregeln. Avsaknaden av kontroll över männen som utnyttjar lagen kritiseras också i utredningen.«

– Och nu har vi bara pratat om kvinnorna, men situationen för barnen då? De tvingas bevittna hur deras mamma misshandlas och våldtas. Eller så blir de själva utsatta för våld och övergrepp. Detta pågår, varje dag, och politikerna vet om det.

Trots att Eva Eriksson och de andra utredarna gjorde en juridisk kartläggning av tvåårsregeln och skyddsregeln har regeringen bestämt att starta ännu en utredning under migrationsminister Tobias Billström (M) som ska vara klar i slutet av juli i år. På frågan om varför ännu en utredning ska göras meddelar migrationsministerns pressekreterare att »det behövs en fördjupad kartläggning om det i framtiden blir fråga om en lagrådsremiss«. Medan regeringen gör ytterligare en utredning kräver oppositionen däremot att regeln avskaffas eller förändras.

Monica Burman, universitetslektor i rättsvetenskap vid Umeå universitet och utredningens juridiska expert, fnyser när hon hör argumentet om varför ytterligare en kartläggning behövs. Hennes åsikt om varför ingen regering under alla dessa år har velat förändra eller avskaffa tvåårsregeln är att det har att göra med rädslan för en ökad invandring till Sverige.

– Tvåårsegeln uppkom för att undvika skenäktenskap.

Anledningen till varför ingen politiker på allvar vill förändra den är myten om massinvandring, vilken alltid har funnits, men som är särskilt stark idag. Skulle man förändra tvåårsregeln befarar man att kvinnor från hela världen skulle ta sig hit och ljuga sig till ett permanent uppehållstillstånd. Det är min personliga åsikt.

Text Linda Stark

Bild Åsa Sjöström

I Ottar #2 2014 där denna artikel är publicerad kan du även läsa två intervjuer med kvinnor som drabbats av tvåårsregelns konsekvenser . Ottar senaste nummer går att beställa här eller köpa digitalt via Qiozk.

Ottar går att beställa här!

Teckna en årsprenumeration och få en fin bokpremie!

Trevlig läsning!


Läs mer

Skyddregeln (fortsättning från faktaruta ovan):

Sex kriterier som måste infrias för att skyddsregeln ska kunna tillämpas:

+ Sammanboendet måste ha varat viss tid.

+ Våldet/kränkningen måste ha viss omfattning, det är inte tillräckligt med enstaka mindre allvarliga våldshandlingar.

+ Om kvinnan går tillbaka till mannen förminskar det våldet.

+ Förhållandet ska ha upphört på grund av våldet.

+ Våld eller kränkning måste anges innan det tillfälliga uppehållstillståndet löpt ut.

+ Förhållandet ska ha varit seriöst från början.

Källa: Roks

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.