Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Extra

Kan du de kontroversiella orden?

Den sexualpolitiska arenan är minerad mark vad gäller ord och begrepp. Vid den internationella befolkningskonferensen i Kairo (ICPD) 1994 förändrades världens syn på befolkningsfrågor. I fokus kom individens rätt till sexuell och reproduktiv hälsa – till skillnad från tidigare demografiska mål om att styra befolkningstillväxten. Samtidigt började kampen om orden – och kampen om människors rätt att själva bestämma.

1994 antog 179 länder Programme of Action (PoA) i Kairo och 243 rekommendationer fastställdes där individens sexualitet och reproduktion sattes i centrum. Ett krav som till stor del fördes fram av kvinnoorganisationer och andra organisationer från hela världen. Länderna lovade då att under en tjugoårsperiod arbeta för att förbättra människors hälsa och rättigheter. Idag, tio år senare, har 90 procent av länderna stiftat lagar, antagit policys och infört program för att leva upp till målen.

Men människors rätt att själva bestämma över sin kropp och sexualitet är en laddad fråga som ofta får kliva åt sidan för religiös och kulturell hänsyn.

1994 var USA ett av de pådrivande länderna för ett förändrat synsätt i befolkningsfrågan – i dag är tonläget ett helt annat. Motståndet mot kvinnor, ungdomar och homo-, bi- och transpersoners rättigheter har intensifierats och blivit mer professionellt. Budskapet från Bushadministrationen i USA är att bekämpa hiv med avhållsamhet och att begränsa aborträtten. Internationella lobbyorganisationer mot abort, för avhållsamhet och kärnfamiljen som enda lösningen vinner mark – även i Europa. I maj beslöt skotska politiker att avhållsamhet är ett av budskapen som ska få ned antalet tonårsgraviditeter. En tydlig import av det amerikanska angreppssättet, påhejat av katolska kyrkan och andra konservativa kristna samfund.

Runt om i världen dör kvinnor och unga för att de saknar kunskap och tillgång till sexualundervisning, preventivmedel och säkra aborter. För att stärka de beslut som världen enades om i Kairo ger RFSU i år ut fyra sexualpolitiska böcker. Här följer ett utdrag ur en av dem,”Breaking Through” – med en lista över kontroversiella ord. De konservativa krafterna kallas här gemensamt för oppositionen. Vi har även valt att behålla de engelska orden i detta kortare utdrag.

”Abortion”

Vid alla internationella konferenser sedan Kairo (ICPD 1994) har abortmotståndare blockerat försök att ge kvinnor rätt till säkra aborter i internationella dokument. Abortfrågan debatteras i första hand som en hälsofråga – inte en rättighetsfråga. Abortfrågan är en av de mest kontroversiella frågorna. Sedan 2001 har Bushadministrationen förhindrat utländska organisationer att jobba för säkra aborter, genom att villkora biståndspengar då han återinförde ”the global gag-rule” (munkavel-regeln).

”Abstinence”

Vid Kairokonferensen opponerade sig ett antal muslimska länder, och Vatikanen, mot ord som ”responsible sexual behaviour”, ”sexual activity”, samt ord som kunde tolkas som att icke-gifta personer har sex. De ansåg att sex endast kan accepteras inom äktenskapet, och att avhållsamhet (abstinence) är vad som annars gäller. De hävdar också att avhållsamhet är det bästa sättet att förhindra sexuellt överförbara infektioner, hiv/aids och oönskade graviditeter. De refererar missvisande till den positiva effekten av ABC-metoden i Uganda, som ofta sätts i fokus i detta sammanhang. Men avhållsamhet är endast en av tre komponenter som har minskat förekomsten av hiv/ aids i Uganda. ABC-modellen står för A – abstinence, B – be faithful (var trogen) och C – condom use. Ugandas framgångar med att bekämpa hiv/aids handlar framför allt om att regeringen på allvar bestämt sig för minska spridningen. Detta märks i att man tillsatt resurser för att satsa både på prevention och behandling.

”Care eller Services”

Vatikanen, vissa muslimska länder samt länder från Latinamerika har opponerat sig mot termen ”reproductive health services”, som de menar kan inkludera abort. Istället förespråkar de att man använder ordet ”care” i betydelsen tillgång till medicinsk vård/behandling. Men i handlingsprogrammet från Kairokonferensen, står att även ”care” kan innebära aborter – där det är lagligt. Även om definitionen ”care” och ”services” liknar varandra i handlingsprogrammet har den politiska tolkningen av orden blivit helt annorlunda. Därför är det viktigt att använda termen ”services”. Tio år av förhandlingar har kommit att definiera ”services” som den mer progressiva termen. Den innefattar en vidare tolkning som att ha kontroll över sin sexualitet och fertilitet, medel för att uppnå detta, och abort där det är lagligt. Medan ”care” mer kommit att betyda rätten att bli omhändertagen när man är sjuk.

”Family eller families”

Att värna om familjen har varit en central fråga för det internationella samfundet sedan FN bildades. Men det har varit svårt att enas om vad som är en familj. Oppositionen definierar familjen som den traditionella kärnfamiljen med mamma, pappa och barn. Det är den enda tolkning som man accepterar. Medan ”families” (familjer) ”various/different forms of the family”, ”other unions” kan tolkas som att innefatta partners av samma kön, vilket oppositionen ej accepterar. Handlingsprogrammet från Kairo konstaterar att olika former av familjer finns i olika sociala, kulturella och politiska system. Ett vidare begrepp av familjen inkluderar även den afrikanska så kallade ”extended family”, ensamstående föräldrar eller familjer där mor- och farföräldrar fungerar som föräldrar. Det är därför viktigt att värna om ett vidgat familjebegrepp som framhåller människors rättigheter i andra familjekonsellationer.

”Sexuality education”

Oppositionen tolkar ”sexuality or sexual education” som att man konkret lär unga ha sex. Men det handlar inte om det. Ökad information om sexualitet leder till färre partner, säkrare sex och att unga skjuter upp sin sexdebut. Några länder hävdar att sexualundervisning är föräldrars ansvar, eller att avhållsamhet ska vara det enda budskapet.

”Sexual orientation”

Detta är ett av de mest kontroversiella ämnena vid internationella konferenser sedan Kairo. Vid Kairo var motståndet starkt mot att vidga familjebegreppet, som då skulle kunna inkludera samkönade par. Vid FN:s människorättskommitté i Genève fastslogs nyligen att diskriminering baserad på sexuell läggning strider mot de mänskliga rättigheterna.

”Sexual rights”

Sexuella rättigheter har ännu inte definierats i internationella dokument. Begreppet är kontroversiellt då progressiva krafter vill inkludera rättigheter för kvinnor, ungdomar och homo-, bi- och transpersoner i begreppet.

”Unsafe abortions”

Runt om i världen dör en kvinna i minuten i samband med en graviditet, många gånger för att kvinnan genomgått en osäker abort. I utvecklingsländerna kan upp till 50 procent av sjukhusens budgetar användas för att behandla kvinnor som genomgått osäkra aborter. Oppositionen accepterar termen ”Post Abortion Care”, där kvinnor ska få vård för abortrelaterade komplikationer. Det är en paradox att man kan tänka sig vårda kvinnor som lider av komplikationer från osäkra aborter – men vägrar att ge dem tillgång till säkra och legala aborter.

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 3 2004)

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska

Insändare

»Israel förtjänar bättre«

Kristofer Åberg skriver replik till krönikan Pinkwashing säljer myten om Israel. Skribenten Shora Esmailian svarar direkt.

Intervju

Minnen från exil

Sex personer från olika platser i Mellanöstern delar ömhudade minnen av förbjudna förälskelser, gayklubbar på tak, och doften av jasmin.