Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter

Kommentar från Ottars redaktion kring näthat mot skribent

Det har kommit till Ottars kännedom att en formulering ur artikeln Sexarbete eller prostitution som publicerades i senaste numret av tidningen Ottar med tema $€X – att köpa och sälja har väckt mycket starka reaktioner. I många fall verkar orsaken till reaktionerna vara utomståendes översättningar av artikeln till engelska som har spridits på sociala medier, där det bland annat felaktigt står att uttrycket »billig fitta« används av en av de medverkande i artikeln för att beskriva kvinnor.

Det är mycket olyckligt att formuleringen på detta sätt tagits ur sitt sammanhang. Vi rekommenderar att man läser intervjun i original, där framgår det tydligt att formuleringen i texten syftar på en attityd och jargong som kan finnas bland sexköpare.

Här går det att läsa artikeln i sin helhet: http://www.www.ottar.se/artiklar/sexarbete-eller-prostitution

Som en följd av denna missuppfattning och reaktionerna som skapats av detta, har en mängd hat och hot publicerats på nätet och i sociala medier riktade mot skribenten, och i flera fall handlar det om regelrätta dödshot. Det är högst oroväckande.

I en tid då yttrandefriheten runtom i Europa inskränks är det viktigt att journalistiken inte tystnar. Att yttra sig är en rättighet, att hota och hata är däremot ingen rättighet, utan något som ska ses mycket allvarligt på.

I flera inlägg förväxlas även den svenska tidningen Ottar med den norska radikalfeministiska organisationen »Kvinnegruppa Ottar«. De är två helt olika saker.

Om någon har frågor, maila gärna oss på ottar@rfsu.se

/Ottars redaktion

– – – – – – – – – – – – – – – –

Comment from Ottar on internet based hatred against writer

It has come to Ottars attention that a wording in the article Sexwork or prositution, published in the latest issue of Ottar with theme $€X – to buy and to sell, has caused very strong reactions. In several cases this springs from external translations of the article to english that has been spread in social media and in which it falsely states that the words “cheap cunt” is used by one of the contributing writers to describe women.

We find it very unfortunate that the wording in this way is taken out of its context. In the actual context it is clear that the sentence refers to an attitude and jargon that can exist among people buying sex.

The whole text can be read here: http://www.www.ottar.se/artiklar/sexarbete-eller-prostitution

As a consequence of this misunderstanding and the reactions coming from this, a considerable amount of hate and threats aimed at the writer of the article has been published on the internet and in social media, in several cases actual death threaths. This is deeply worrying.

In a time when the freedom of speech is being threatened in Europe, it is of big importance that the free journalism is not being silenced. It is a right to express your opinion, but to threaten and hate is not a right, and someting to be taken very seriosly.

In several posts the swedish magazine Ottar is being confused with the norwegian feminist organisation “Kvinnegruppa Ottar”. These are two completely different plattforms, and are not to be confused.

If you have questions, please contact us on ottar@rfsu.se

/Editors in chief of Ottar

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.