Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Notis

Pionjärerna och eugeniken

Flera av det förra seklets sexualpolitiska förgrundsfigurer som porträtteras i Ottars nummer »Kampen om historien« bar på och praktiserade eugeniska idéer.

I 1900-talets början fanns i USA och Europa en mängd olika organisationer, politiker och debattörer som utgjorde den så kallade eugeniska rörelsen. Eugenik betyder enligt Nationalencyklopedin idén om att »förbättra människan« genom biologisk förädling. Man brukar skilja mellan »positiv eugenik«, vars syfte var att öka barnalstringen hos »lämpliga« föräldrar, och »negativ eugenik« som genom sterilisering eller på annat sätt skulle minska antalet barn födda av »olämpliga föräldrar«.

De eugeniska idéerna fick olika genomslag och konsekvenser. I Tyskland integrerades tankarna under 1930-talet med rasbiologin. I Sverige, där eugenik oftast kallats ras- eller arvshygien, ledde detta fram till steriliseringslagar och omfattande tvångssteriliseringar. Efter andra världskriget har bland annat Indien använt massteriliseringar av män för att minska befolkningen, och i Japan utfördes även tvångssteriliseringar.

Flera av det förra seklets sexual politiska förgrundsfigurer som porträtteras i det här numret bar på och praktiserade eugeniska idéer. Exempelvis ställde sig Margaret Sanger bakom tvångssteriliseringar för att begränsa barnafödandet hos personer med funktionsvariationer och obotliga sjukdomar.

Brittiska Marie Stopes var medlem The Eugenics Education Society från 1912. Hon uttalade sig emot »mixed-race marriages« och ska ha skickat en av sina poesiböcker till Hitler. Enligt uppgifter förändrades hennes inställning till Hitler efter 1939.

För den som vill läsa mer om hur eugeniska idéer fanns med i internationellt arbete om familjeplanering, och vilken roll personer som Margaret Sanger och Elise Ottesen-Jensen spelat i det, rekommenderas boken Fatal Misconception — The Struggle to Control World Population av historikern Matthew Connelly.

Text Johanna Palmström

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska

Insändare

»Israel förtjänar bättre«

Kristofer Åberg skriver replik till krönikan Pinkwashing säljer myten om Israel. Skribenten Shora Esmailian svarar direkt.