Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

Puder hos gynekologen kan skada kvinnan

Hallå där Anette Sjösten, som nyligen doktorerat och hävdar att pudret på handskarna som används vid gynekologiska undersökningar kan vara skadligt för kvinnan. Studien visar att stärkelsen på handskarna kan vandra upp från vaginan till livmodern, ut i äggledarna och bukhålan.

På vilket sätt kan pudret orsaka skada?

– Vi vet sedan tidigare att pudret är mat för bakterier, och det ökar risken för sårinfektioner efter en operation. Min forskning har visat att kvinnor som gynundersöks och sedan opereras nästa dag, får svårare sammanväxningar för att puderpartiklar har vandrat från vagina till livmodern eller äggledarna. Hamnar pudret i bukhålan så kan det orsaka tarmvred och oklara buksmärtor.

Hur vanligt är det att patienter får besvär på grund av handskpuder?

– Det vet vi inte. Alla får ju inte besvär, ofta sugs pudret upp av kroppen. Men det faktum att pudret vandrar skulle kunna vara en orsak till så kallad oförklarlig barnlöshet. Hos en tredjedel av de infertila kvinnorna hittar man inga medicinska förklaringar. De kvinnorna har genomgått många gynekologiska undersökningar och alltså exponerats mer för riskerna med puder. Det kan klumpa ihop sig och ge upphov till små sammanväxningar i äggledarna. Det är något som behöver studeras mer.


Borde gynekologer använda handskar utan puder?

– Jo, sådana finns, de kostar tre gånger mer än de pudrade. Det är inte svårt att motivera gynekologer att använda dem i stället. Vid Södersjukhuset i Stockholm och Örebro sjukhus har man helt och hållet frångått handskar med puder. Men vid ultraljudsundersökningar, då man sätter en kondom på ultraljudsstaven finns bara en sort att välja på och den är pudrad. Då är det mycket bättre att sätta dit en opudrad handske i stället. Patienten ska inte behöva utsättas för onödiga risker när hon genomgår en undersökning.

Med tämligen enkla medel går det att undvika stora problem. Är inte det en historia vi har hört förr inom kvinnosjukvården?

– Jo, så är det nog. Men jordnära forskning har aldrig haft någon vidare status.

Kajsa Olsson

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 1 2005)

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.