Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju

Är porrtidningen död?

Hallå där, Klara Arnberg som disputerat med sin avhandling ”Motsättningarnas marknad” om den pornografiska pressens genombrott i Sverige.

I slutet av 60-talet ökade utbudet av pornografi i Sverige i vad beskrivits som en ”porrvåg” och porr blev mer synligt i samhället. Den perioden kan ses som ett avstamp för den pornografiska kommersiella pressen, som började masskonsumeras. Sverige och Danmark sågs som frontländer i denna utveckling. Avhandlingen handlar om pornografins kommersiella genombrott och hur debatten såg ut fram till och efter avregleringen, när porrtidningar blev tillåtet, 1971.

11-r-jan.klaraarnberg.jpgVarför intresserade du dig för detta?
– Jag ville förklara det kommersiella genombrottet, hur pornografin från att ha varit förbjuden kom att bli en laglig vara som i princip var tillgänglig för alla. Jag var intresserad av hur lagstiftningen påverkat branschen och hur det kom sig att Sverige tidigt både avreglerade pornografin och hade en omfattande pornografisk press.

Hur gick debatten som ledde till att porrtidningarna blev lagliga 1971?
– Debatten hävdades handla om ett val mellan det moderna – med en utökad tryckfrihet – och det som sågs som en gammaldags sexualmoral. Det var en del i en politisk process där andra tryckfrihetsrättsliga frågor utreddes samtidigt. Därför var det många som inte vågade ta öppen ställning mot porren eftersom de var rädda att stämplas som pryda och sexualfientliga, något som exempelvis kvinnorörelsen senare påpekade som en orsak till att de inte agerat tidigare mot porren.

››Det finns en utveckling där pornografin alltmer konsumeras i det privata och inte längre syns i det offentliga samhället. Tidigare var pornografin mer samhällskritisk och interagerade med och provocerade det omgivande samhället.‹‹

– Den statliga utredningen som tillsattes hade också i uppdrag att se ifall den gamla lagstiftningen som hindrade pornografipublicering kunde begränsas eller eventuellt tas bort. Danmark hade avreglerat pornografin vilket också användes som ett argument för att en avreglering hörde till det ”moderna demokratiska samhället”.

– Det fanns också redan en relativt stor pornografisk bransch, vilket kan ha utgjort ett visst kommersiellt tryck.

Vad präglade debatten?11-r-jan-motsättningarnas.jpg
– Under 1950- och 1960-talet diskuterades framförallt behovet av att skydda samhällsmoralen. Många debattörer vände sig mot att sexualiteten sipprade ut utanför äktenskapet i och med pornografins skildringar av annan sexualitet. Många var oroliga för hur unga människor skulle påverkas. Oron rörde framförallt homosexualitetens spridning och andra ”perversioner”.

– Överhuvudtaget oroades man främst av konsumtionen och fokuserade i mindre grad av de människor som eventuellt for illa vid produktionen.

Nu spår många den pornografiska pressens död till förmån för andra media. Är porrtidningen död?
– Det finns en utveckling där pornografin alltmer konsumeras i det privata och inte längre syns i det offentliga samhället. Tidigare var pornografin mer samhällskritisk och interagerade med och provocerade det omgivande samhället. Under 1970-talet visades porrfilm på bio och porrtidningar kunde köpas i de flesta vanliga kiosker. Internet har ibland beskrivits som det perfekta mediet för pornografikonsumtion. Det möjliggör en konsumtion i avskildhet där man i viss mån kan man sudda ut sina spår.

Text: Arvid Norin
Bild: jackace/Jack Acecroft/Flickr.com

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska

Insändare

»Israel förtjänar bättre«

Kristofer Åberg skriver replik till krönikan Pinkwashing säljer myten om Israel. Skribenten Shora Esmailian svarar direkt.