Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Debatt

RFSU – ta ställning för sexköpslagen!

RFSU har en lång tradition av att ta ställning för och arbeta för kvinnors rättigheter. Elise Ottesen Jensen, ”Ottar”, kämpade för sexualupplysning, rätt till preventivmedel och fri abort. Även om hennes arbete inte kallades feministiskt ledde hennes insatser till att förbättra kvinnors liv. Tyvärr fortsätter inte RFSU i Ottars anda eftersom de motsätter sig sexköpslagen.

Sexköpslagen är precis som rättigheterna abort och preventivmedel delar av en feministisk strategi, steg på vägen till kvinnors befrielse från mäns förtryck. I sexköpslagen pekas prostitution ut som en del av mäns våld mot kvinnor. Eftersom vi vill ha kvinnofrid kan vi inte tillåta att män köper kvinnors kroppar. Det är dags för RFSU att sluta att blunda för de goda effekter som en kriminalisering av sexköp har inneburit. RFSU anser att det krävs extra insatser för att få män att sluta köpa sex, exempelvis terapi, men kriminaliseringen är definitivt fel står det på RFSU:s hemsida. Det är lätt att dra slutsatsen att RFSU menar att torskar är sjuka eftersom de behöver terapi för att ändra sitt beteende.

Jag menar att mäns våld mot kvinnor inte är en psykisk sjukdom, det är möjligt att sluta att förtrycka. Män har utan extra insatser, exempelvis terapi, redan slutat att köpa sex. Tack vare sexköpslagen tvekar internationella kriminella nätverk som idkar människohandel för sexuella ändamål att komma till Sverige. Sverige anses vara en olönsam och dålig marknad för prostitution i jämförelse med andra länder där prostitution är lagligt. Sexköpslagen har stöd av 80 procent av svenska folket, enligt Makten att forma samhället och sitt eget liv (prop. 2005/06:155). Det är märkligt att RFSU som tidigare tagit parti för kvinnors rättigheter väljer att inte stödja sexköpslagen. Det är dags att ta till sig forskningen och att ändra åsikt. Svik inte kvinnorna, Ottar vrider sig i sin grav!

Annica Lidström, aktiv i Stockholms tjejjour och medlem i Feministiskt initiativ

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 2 2006)

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska

Insändare

»Israel förtjänar bättre«

Kristofer Åberg skriver replik till krönikan Pinkwashing säljer myten om Israel. Skribenten Shora Esmailian svarar direkt.