Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Illustration: Mya Hang
Reportage Sex & hälsa

Sexdebuten!

Första förälskelsepirret, första kyssen, första hånglet, första kärleken, första sexet. I tonåren debuterar vi med massor av saker. Men vad innebär egentligen »sexuell debut«, och hur har synen på sexdebuten förändrats i de studier som mäter åldern för första gången vi har sex? Ottar söker svar hos folkhälsoforskare.

Under mer än ett halvt sekel har svenskarna varit ungefär 16 år gamla första gången de haft sex. Men vad de stora befolkningsstudierna om sexualvanor har syftat på med »sexuell debut« har förändrats över tid. Ottar har kikat närmare på vad forskarna menar när de undrar om du »har gjort det än?«.

De flesta av oss minns nog den nyfikna frågan: Har du gjort det än? Tonårens skvallerkanaler gick varma om vem som vågat vad, med vem och hur och när och var. Sexdebuten, som känns så personlig och privat, är märkligt nog av intresse för ganska många. Kompisarna i skolan måste få veta.

Sedan vill forskningen också gärna få svar.

Sverige har en speciell historia vad gäller att undersöka medborgarnas sexliv.

Sverige har en speciell historia vad gäller att undersöka medborgarnas sexliv. 1967 tog »den svenska synden« inte bara samtiden med storm via Vilgot Sjömans film Jag är nyfiken – gul, vi satte oss också i framsätet för den sexuella revolutionen när staten genomförde världens första befolkningsbaserade sexualvanestudie. Den historiska SOU:n »Om sexuallivet i Sverige« publicerades 1969 och baserades på så väl personliga intervjuer som enkätsvar från nära 5 000 deltagare.

I denna första stora undersökning av svenskarnas sexvanor undrades: »Har Ni haft samlag?«

Resultatet visade en medianålder för samlagsdebut på 17 år och 7 månader. Fast… Innebär att ha gjort det verkligen att ha haft just samlag, alltså penis i slida? I dag, mer än ett halvt sekel senare, låter definitionen snäv. Hur frågan ställs och vad svaren kan vara, är i dag mycket bredare.

»Sexdebuten kan innebära olika sexuella praktiker. Men den brukar vara något som man gör tillsammans med en annan person.«

– I våra undersökningar är det upp till varje individ att bestämma vad som utgjorde deras sexuella debut, säger Klara Abrahamsson.

Klara Abrahamsson är utredare vid Folkhälsomyndigheten och projektledare för nästa stora studie om sexuell och reproduktiv hälsa bland 16-29-åringar.

– Sexdebuten kan innebära olika sexuella praktiker. Men den brukar vara något som man gör tillsammans med en annan person, säger hon.

För den som är intresserad av att jämföra svenskarnas ålder för sexdebut från 1967 till 2015 uppstår alltså vissa problem. Den första stora befolkningsbaserade undersökningen lät ju inte deltagarna själva bestämma vad de lade in i att ha gjort det, så som Folkhälsomyndighetens studier gör i dag. Resultaten från förr kan därför dölja intressant information om svenskarnas första sexuella kontakter, som vi aldrig kommer att kunna få reda på.

Klara Abrahamsson forskar om sexdebut
Klara Abrahamsson, utredare vid Folkhälsomyndigheten

Dåtidens syn på sexuella praktiker återspeglas nämligen i frågorna från 1967 inte bara i att det första vaginala samlaget räknades som sexdebuten. Oral- och analsex saknas helt som svarsalternativ, vilket alltså kan ha exkluderat individer som har haft den typen av sexuella kontakter utan att dessa inneburit vaginal penetration. Frågor om både onani och smeksex förekommer dock, i studien moderiktigt kallat »petting«.

Sedan »Om sexuallivet i Sverige« 1967 har två ytterligare stora befolkningsbaserade sexualvanestudier genomförts, 1996 och 2017. Det har dessutom tillkommit ett antal svenska undersökningar som riktar in sig specifikt på ungdomar. UngKAB har vid två tillfällen mätt 16-29-åringars kunskap, attityd och beteende vad det gäller sex. Första gången, 2009, ställde dåvarande Smittskyddsinstitutet frågorna, i samarbete med Göteborgs universitet. Andra gången, 2015, stod Folkhälsomyndigheten för undersökningen.

– I våra studier har man aldrig frågat efter »samlagsdebut«. Vi vill att de som svarar ska tänka bredare än att endast inkludera heterosexuella, vaginala samlag, som ju traditionellt varit i fokus när man talat om sexdebuten. Alla, oavsett sexuell praktik eller sexuell identitet, ska känna att de kan svara. Så vi har frågat om huruvida man »haft sex med någon«, säger Klara Abrahamsson på Folkhälsomyndigheten.

Att alla upplever sig inkluderade i frågeställningen är en förutsättning för att en korrekt bild av ungas sexualitet ska ges, menar Abrahamsson. De över 15 000 ungdomar som tog ställning till frågorna i UngKAB 2015 mötte alltså ett brett spektrum av svarsmöjligheter. Formuleringen om debuten lyder »Har du någon gång haft sex?« och deltagarna fick även bredare möjlighet att precisera vilken typ av sexuell aktivitet som de upplevt vid senaste sextillfället. Smek/gnidsex, oralsex, användning av sexleksaker, eller »annan sorts sex« fanns som alternativ.

Två illustrerade personer som är på väg att kyssas och kanske har sin sexdebut.
Illustration: Mya Hang

Det i undersökningen från 1967 helt utelämnade anala samlaget fanns också med. Genomsnittsåldern för sexdebuten var i UngKAB från 2015 15,9 år för kvinnor och 16,4 för män.

 – Överhuvudtaget behöver omständigheten kring den sexuella debuten utforskas djupare. Ålder är intressant. Men även om debuten skedde frivilligt, om man kände sig trygg, om man kunde kommunicera med sin eller sina sexpartners, om man använde skydd, och så vidare, säger Klara Abrahamsson.

Forskarna är så klart inte nyfikna på vem som har gjort det bara för sakens skull. När och hur sexdebuten sker har samband med flera faktorer som kan ha påverkan på ungas hälsa, både på kort och lång sikt.

– En tidig sexuell debut, som brukar definieras som före 15 års ålder, är en känd riskfaktor för sexuell ohälsa och även annan form av ohälsa, säger Klara Abrahamsson.

»Att forskare får veta när och hur sexdebuten skett är alltså av största vikt för att samhället ska få syn på vilka olika behov av hälsofrämjande insatser som finns.«

En tidig sexuell debut sker oftare mot ens vilja, utan preventivmetod och har samband med erfarenheter av sexuellt våld. Associationer med riskbeteenden såsom alkohol- och droganvändning har också kunnat påvisas i studier. Men det finns även fakta som visar att en sen debut i förhållande till medelåldern kan hänga samman med ohälsa av olika slag. Att forskare får veta när och hur sexdebuten skett är alltså av största vikt för att samhället ska få syn på vilka olika behov av hälsofrämjande insatser som finns.

Just nu förbereder Folkhälsomyndigheten nästa befolkningsundersökning om ungas sexuella och reproduktiva hälsa, som kommer att utföras 2023. Abrahamsson berättar att också den kommer att fråga om första gången, men i en ännu mer utvecklad form.

– Sex över nätet är ett utvecklingsområde. I undersökningen kommer vi troligen även att ställa följdfrågor om vilka sexuella praktiker som förekom under själva debuten. Det gjorde vi 2009 men inte 2015, avslutar Klara Abrahamsson.

Sara Martinsson är frilansjournalist.


ENKÄT: Vad är sexdebut för dig?

Ottar frågade fyra som nyligen varit tonåringar.

Malin, 23

Malin 23 år berättar om sin upplevelse av sexdebuten.
Malin

»Jag skulle säga att sexdebut är väldigt individuellt men för mig är det nog första gången en har sex, eller första gången en kommer i kontakt med något sexuellt.

Min sexdebut är i alla fall när jag hade sex första gången! Vilket innebar penetrerande sex, däremot är sex olika för alla och behöver inte vara penetrerande!«

Lou, 22

»Jag vill säga att det är den erfarenhet du själv definierar som din första sexuella upplevelse (självklart i samtycke) med någon annan. Oavsett hur långt det går, vad det innehåller, eller vem personen är.

Lou 22 år berättar om sin upplevelse av sexdebuten.
Lou

Min sexdebut var också min första erfarenhet av någon typ av intimitet. Min första flickvän, min första kyss, och min första sexuella erfarenhet inträffade alla samtidigt.

Jag hade ingen aning om vad två tjejer som ville vara med varandra riktigt gjorde, så det var lite trial and error. Vi kysstes, rörde vid varandra, och försökte hitta vad som kändes bra. Vi testade oralsex — det var spännande men kändes helt ärligt lite äckligt den där första gången.«

Nils, 21

»Sexdebut skulle jag beskriva som första gången man har oralt, vaginalt, eller analt sex. Personligen tycker jag inte att beröring eller smekning räknas som sexdebut.

Jag hade sex första gången när jag var 16. Det var på en fest med en tjej som jag hade gemensamma kompisar med och som jag strulat med några gånger tidigare. Vi båda var väldigt fulla.

Sexdebuten var mycket viktigare när man var yngre och mer osäker i sig själv. Då sågs det väl som mer macho. I och med att man när det hände var oerfaren och att jag var väldigt full så var det, nu i efterhand, inte så bra. Nu innebär den gången inte något särskilt för mig.« 

Linnea, 21

Linnea 21 år berättar om sin upplevelse av sexdebuten.
Linnea

»När jag var yngre tänkte jag att en sexdebut behövde vara penetrerande sex, men nu tänker jag att det handlar om att göra det skönt för varandra. Man är nakna, kåta, tar på varandra, att man njuter tillsammans.

Min sexuella debut var med min dåvarande kille. Det gjorde ont, jag var inte så kåt, men jag minns att jag tyckte det var skönt att få sexdebuten överstökad. Själva sexet gick från att hångla, till att ta av oss kläderna, till att han penetrerade mig tills han kom, sen var det finito. Fett synd alltså.«

Prenumerera och få en aktuell och fin premie här!

Fler artiklar

Intervju Sex & hälsa

Världens knepigaste samtal?

Nathalie Simonsson aktuell med boken Världens viktigaste samtal — en handbok till föräldrar om tonåringar och sex.

Porträtt på två ansikten med gul bakgrund
Ledare Sex & hälsa

En humanitär katastrof

Hälsosituationen för kvinnor och barn i Gaza blir värre för varje dag som går.