Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Ledare Sex & hälsa

Sexualupplösning

Ottars chefredaktörer ser hur sexualupplysningen äntligen lyfts fram, med all sin outnyttjade potential: Kunskapen om kroppar, relationer, sexualitet, om våra gränser, om ömsesidighet, gråzoner, och om våldet. Tack vare #metoo.

Sexualupplysning i skolan har länge berättigats av att den förebygger oönskade graviditeter och könssjukdomar. Det pratas om kondomer och p-piller. Det är viktigt. Men givetvis innefattar upplysningen så mycket mer.

Och kanske, kanske är det nu som den kommer till sin rätt, i all sin outnyttjade potential: Kunskapen om kroppar, relationer, sexualitet, om våra gränser, om ömsesidighet, gråzoner, och om våldet. Om hur verkligheten ser ut, hur vi ska förstå och förändra den. Tack vare #metoo.

I det här numret granskar vi våldtäkternas väg genom rättskedjan, och trots ett stadigt ökande antal anmälda våldtäkter så är det få som klaras upp eller leder till åtal. Experternas svar är samstämmigt: Det krävs mer kunskap.

När vi inför valet ställer frågan till de åtta största partierna om hur de vill öka kunskapen inom polis och rättsväsende är enigheten inte lika stark. Fi, V, L och C riktar in sig på utbildningar för blivande poliser, åklagare och domare, redan yrkesverksamma ska fortbildas.

»Metoo har skapat en tyngd i frågan om sexismens långtgående konsekvenser som gör att politiker inte längre kan smita undan.«

M vill återinföra specialenheter för sexualbrott i alla polisregioner – det är också en önskan från experter. KD vill utbilda polischefer och stärka kvinnojourerna, som ska utbilda poliser. SD vill utvärdera kunskapsläget. S nöjer sig med sitt förslag om ny sexualbrottslag. Där nämns utbildnings- och informationskampanjer om den nya lagen och om sexualbrott, om än inte som obligatoriska utbildningsmoment.

Men det måste också börja tidigare än så.

På frågan om sex- och samlevnadsundervisning ska bli ett krav på lärarutbildningen svarar flera partier ja. Och säger de inte ett direkt ja, så har de i alla fall förslag på hur lärarnas kompetens ska höjas.

»En bra sexualupplysning handlar om att förbättra förutsättningarna för framtida generationer.«

För sexualupplysning verkar äntligen ha seglat upp som en legitim politisk lösning på samhällsproblemet med sexuella trakasserier och övergrepp. Något till exempel RFSU tjatat om sedan, tja, 1930-talet.

Metoo har skapat en tyngd i frågan om sexismens långtgående konsekvenser som gör att politiker inte längre kan smita undan. En bra sexualupplysning handlar om att förbättra förutsättningarna för framtida generationer. Trots att det handlar om insatser vars resultat kommer att kunna skönjas först nästnästa mandatperiod.

Ottars chefredaktörer

Carolina Hemlin och Anna Dahlqvist

Teckna en prenumeration och få en fin premie – aktuell bok eller tygkasse!

Trevlig läsning!

Fler artiklar