Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Essä

Starka kvinnor – hårt motstånd

I Bolivia är abort olagligt och tillåts endast i de fall då det är fara för kvinnans hälsa eller då hon blivit våldtagen. Det bolivianska folket har en kluven inställning till abortfrågan.

Samtidigt som abort ses som tillåtet om man framkallat den spontant (ofta genom att kvinnan kastat sig ner från lastbilar eller trappor), är medicinsk abort skamligt, dyrt och olagligt. En kvinna som kommer in till sjukhus efter en framkallad abort blir utfrågad tills det står klart om aborten varit spontan eller framkallad. Om kvinnan framkallat den själv får hon betala 450 Bolivianos (cirka 100 dollar). Detta är väldigt mycket pengar i Sydamerikas fattigaste land där BNP per invånare är 1 125 dollar. Det bolivianska hälsoministeriet uppskattade på 1970-talet att eftervården vid osäkra aborter kostade mer än 60 procent av landets totala kostnader för gynekologisk och obstretisk vård.

Om man räknar bort de illegala aborterna uppger en tredjedel av alla bolivianska kvinnor som fött barn att graviditeten var oönskad. Av tradition är kvinnans position i det bolivianska samhället stark och man hade redan 1979 sin första kvinnliga president. Kvinnorna är betydelsefulla för familjens inkomst eftersom det är de som sköter handeln på gator och torg. Detta har gjort att de patriarkala strukturerna har luckrats upp, men har även medfört ett dilemma då det gäller att kontrollera fertiliteten. Många män skulle gärna vilja att deras fruar använde säkra, moderna preventivmedel, men är rädda att de då skulle vara otrogna på sitt arbete. Okunskapen om sexualitet är också stor, många vet inte hur man blir gravid och hur man undviker att bli det.

En ny studie kring ungdomars syn på abort i Bolivia har gjorts av studerande vid Karolinska Institutet. Den är gjord vid två gymnasieskolor i en mer välbärgad del av Bolivias största stad, La Paz. 98 procent av eleverna svarade att de ansåg att abort var lika med mord, och bara 16 procent av ungdomarna ansåg att abort borde vara kvinnans rättighet.

De ansåg att abort är fel av religiösa skäl, snarare än att det skulle vara olagligt. Dock kände nästan hälften av de tillfrågade någon som hade genomgått en abort. Positivt var att man inom denna grupp ungdomar hade god kunskap om preventivmedel och vad de skyddar emot.

Motståndet mot abort finns alltså inte bara hos den politiska eliten, den traditionella kulturen och inom katolska kyrkan. Det verkar heller inte minska med den yngre och utbildade generationen.

Marléne Hugosson

Beställ lösnummer av Ottar här! (Detta är nr 4 2006)

Fler artiklar

Reportage

Proud boys inifrån

Experter menar att Proud Boys är en av USA:s farligaste, fascistiska organisationer. Ottar har följt den innersta kretsen på politiska

Insändare

»Israel förtjänar bättre«

Kristofer Åberg skriver replik till krönikan Pinkwashing säljer myten om Israel. Skribenten Shora Esmailian svarar direkt.