Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik

Artiklar om #samvetsfrihet

Nyheter Abort

»Frågan om vårdvägran är död«

Att fallet med de vårdvägrande barnmorskorna inte togs upp i Europadomstolen i mars blev en milstolpe i svensk aborträttskamp. Men

Reportage Abort

När abort blev mord

11-åriga Lucia blev gravid efter en våldtäkt men nekades abort. Två läkare utförde ett kejsarsnitt i vecka 23 för att

Intervju

»En märklig och olycklig dom«

En norsk domstol har i dagarna gett en vårdvägrade läkare rätt. Ottar bad RFSU:s förbundsjurist Sara Bäckström reda ut frågan.

Nyheter Abort

Abortlagen tillåter inte vårdvägran

I måndags avslutades målet i Nyköping tingsrätt där barnmorskan Linda Steen stämt landstinget för att hon nekats anställning när hon

Nyheter Abort

Barnmorskan har inte diskriminerats

Ellinor Grimmark anmälde tre sjukhus för att ha nekats anställning som barnmorska eftersom hon inte vill utföra aborter. I dag

Ledare

Lämna moralen hemma

Med samvetsfrihet öppnas ett utrymme för vårdgivarens moral. Ledare ur Ottar #2 2015

Reportage Abort

Samvetsfrihetens farliga gränslöshet

Debatten om samvetsfrihet pågår för fullt. Snart väntas Europarådet ta ställning till om Sverige bör införa samvetsklausuler i vården. I