Backlash Europa

#1/2006
TEMA: Backlash Europa. Kvinnofientliga, homofoba och främlingsfi entliga strömningar fått utökat tillträde till makten runt om i Europa. Ottar ser en utveckling som det knappast går att blunda för och undrar – ska vi bry oss?