Sexspalter

#1/2005
TEMA: Sexspalter. Ottar tar ett grepp på sexspalterna. Trots det ökade utbudet av information om sex minskar inte antalet frågor. Och vilken roll spelar svararna när svenskarnas sexualitet formas?