Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Bild: Unsplash
Artiklar Abort

Vad är en hemabort?

Att göra hela aborten hemma kan bli verklighet när riksdagen nu ska utreda frågan. Men vad innebär egentligen hemabort? Mindre risker och större frihet, säger de som jobbar med frågan.

– Det är dags att våga lita på den som önskar en abort, att man själv kan fatta beslut om var aborten ska påbörjas, säger Eva Nordlund, ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet.

Tillsammans med bland andra RFSU och Vårdförbundet driver Svenska Barnmorskeförbundet frågan om att tillåta hemabort. Och nu är första steget taget, sedan riksdagen röstade för en utredning om att ändra abortlagen i slutet av april.

Eva Nordlund

Men att prata om hemabort som en ny företeelse är egentligen en sanning med modifikation. En medicinsk abort sker i två steg. Första tabletten, som mjukar upp livmoderhalsen och sänker nivån av graviditetshormoner, måste tas på ett sjukhus eller en abortklinik.

De andra tabletterna, som sätter igång själva aborten, kan man redan i dag ta hemma – vilket också många väljer.

– Det man ser i diskussionerna kring detta är att det finns många missuppfattningar om vad det egentligen gäller, säger Kristina Gemzell-Danielsson, överläkare och professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet.

»Vill man minska de medicinska riskerna ytterligare och tillåta att vården utvecklas behöver vi en lagändring«

Kristina Gemzell-Danielsson

Och vad det gäller? Det är alltså den första tabletten och möjligheten att få den utskriven på recept, utan ett fysiskt läkarmöte.

– Vill man minska de medicinska riskerna ytterligare och tillåta att vården utvecklas behöver vi en lagändring, säger Kristina Gemzell-Danielsson,.

En abort innebär generellt få medicinska risker, men ju längre tid det går desto större blir riskerna. För den som bor långt ifrån ett sjukhus eller en abortklinik kan det lagstadgade läkarbesöket dra ut på tiden.

– Det kan innebära extra besvär och obehag för patienten. Därför vill vi slippa den delen, säger Åsa Mörner, barnmorska som sitter i förbundsstyrelsen för Vårdförbundet.

Det finns flera anledningar att tro att utredningen om hemabort mynnar ut i en lagändring. Dels röstades förslaget om en utredning igenom med stöd från samtliga riksdagspartier. Det ligger också i linje med vårdens strävan efter en mer patientcentrerad vård, där större hänsyn tas till individens behov och önskemål.

Dessutom visar erfarenhet från länder som redan har infört hemabort, att effekterna är positiva för såväl patienterna som sjukvården. Några medicinska skäl för att tänka annorlunda finns inte, menar Åsa Mörner.

– Egentligen kan man tycka att det inte skulle behöva en utredning, men man ska givetvis inte förhasta sig kring att förändra lagar. Däremot ska det inte behöva dra ut på tiden, säger Åsa Mörner.

Abortmedicinen Misoprostol. Bild Womenonwaves.

»Det får inte råda någon tvekan kring vart man vänder sig under en pågående abort, dygnet runt, vad man än behöver.«

Eva Nordlund

Men valmöjligheten är viktig. En grundbult. Det är de alla överens om – Åsa Mörner, Kristina Gemzell-Danielsson och Eva Nordlund. Den som vill ska kunna genomföra hela eller delar av aborten på en vårdinrättning – precis som man kan välja att göra en kirurgisk abort. Hemaborten får inte bli en besparingsåtgärd.

– Rutinerna kring digitala möten kan behöva utvecklas. Där måste vi tänka igenom hur vi ska arbeta på bästa sätt. Det får inte råda någon tvekan kring vart man vänder sig under en pågående abort, dygnet runt, vad man än behöver. säger Svenska Barnmorskeförbundets Eva Nordlund.

Kristina Gemzell-Danielsson. Foto: Linus Hallgren.

I det fallet har pandemin varit en lärandeprocess, som öppnat dörrarna för att ge vård utan fysiska möten – en omständighet som också skyndat på tillgången till hemabort i både Frankrike och Storbritannien.

Så varför har detta ännu inte skett i Sverige?

– Det är speciellt med abort, att det fortfarande finns ett stigma. Jag tror att det spelar in. När den medicinska aborten kom såg vi ett motstånd som delvis bottnade i att det inte ska vara »för lätt« att göra abort, säger Kristina Gemzell-Danielsson.

Abortvård skiljer också ut sig bara genom att regleras i en egen, separat lag, till skillnad från annan vård. Därför kräver även mindre förändringar än politisk process.

– Tillgång till abort, rätten till den egna kroppen är synat i sömmarna över hela världen, ständigt ifrågasatt på ett eller annat sätt, säger Åsa Mörner.

Anna Dahlqvist


Läs mer om hemaborter:

Fler artiklar

Nyheter Abort

Nej till fri abort på Färöarna

Med minsta möjliga marginal röstade Färöarna emot fri abort. Kvinnor tvingas att fortsätta ta sig till privata kliniker i Danmark.

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.