Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Abortmedicinen Misoprostol. Bild Womenonwaves.

Hemaborter ökar i hela USA – och de är säkra

Över hälften av alla aborter i USA utförs som medicinska hemaborter, enligt en ny rapport. Och de är säkra och effektiva, enligt ny forskning. Men hemaborter är omdiskuterade, och förbjudna i 19 delstater. 

Medicinsk abort i hemmet har blivit den mest använda, tillgängliga och önskade abortmetoden i USA. Över hälften av alla aborter utförs i dag hemma, enligt en ny rapport från Guttmacherinstitutet.

Undersökningen visar att medicinsk abort – som i USA är godkänd att utföras upp till tio veckors graviditet – år 2020 stod för 54 procent av alla aborter, vilket är en rejäl ökning från 39 procent under 2017. Institutets beräkning är att siffrorna kommer öka ytterligare de kommande åren. 

Som Ottar skrev i höstas har hemaborter – alltså medicinska aborter i hemmet kombinerat med telefonstöd och internetrådgivning – ökat kraftigt i Texas till följd av en allt striktare abortlagstiftning i USA där många abortkliniker stängts.

Eftersom hemaborter inte kan kontrolleras anses de utgöra ett allt mer vanligt alternativ när det blir allt svårare att uppsöka fysisk vård i landet. En medicinsk hemabort fungerar på så sätt att patienten får tabletter som avbryter graviditeten hemskickade, och har kontakt via telefon eller andra digitala plattformar med en läkare som kan de stöd och råd.

Ny forskning visar också att hemaborter med hjälp av läkarkontakt via telefon eller chatt är både effektivt och säkert. Under pandemin pågick ett projekt där man kunde få hjälp med sin abort i hemmet via telefon, och i april 2021 öppnade president Joe Biden att upp för att det ska fortsätta vara lagligt. I 19 av USA:s stater  är det inte lagligt att beställa hem tabletter för att avsluta sin graviditet, och det pågår en hård politisk debatt om hemaborter. 

/Carolina Hemlin

Källor: Guttmacher Institute, The New York Times


LÄS MER:

Fler artiklar

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.