Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Reportage Sex & hälsa

»Jag får luftbrist av kyssar«

Feber, blå tår och en trötthet som gör det svårt att träffa någon ny. Partners som inte respekterar rädslan för att bli smittad igen. Postcovid stör det sexuella livet på många sätt.

Lisa blev sjuk i mars 2020. Hon var singel då och hon är singel i dag. Att bygga upp en ny relation med postcovid har inte funnits på kartan, berättar hon.

– Jag har alltid haft en stark sexlust. Innan covid var jag lagd åt det lite äventyrliga hållet. Nu har jag haft feber i snart två år, jag har fatigue (extrem trötthet, red. anm.), pulsstörningar, blå tår… Det dödar lusten. Både på ett rent fysiskt plan och psykologiskt.

Lisa är i 30-årsåldern. Hon, liksom övriga personer i den här texten, heter egentligen något annat.
I grupper för personer med postcovid på Facebook diskuteras symptom och vad långtidssjukdomen innebär på många plan. Men sexuallivet är för privat för sammanhanget, säger Lisa, även för någon som hon själv, frispråkig i direkta möten med andra.

»Jag brukade vara en person med sexuellt självförtroende som kände att kroppen är min vän, en väg till njutning. Nu känner jag mig istället sårbar. «

Lisa

Förlusten av sexlivet är något av det hon har sörjt mest under sjukdomsperioden.

– Jag brukade vara en person med sexuellt självförtroende som kände att kroppen är min vän, en väg till njutning. Nu känner jag mig istället sårbar.

Bild: Josefin Lidh

En period hade Lisa även hjärthugg, något som visade sig bero på en hjärtsäcksinflammation. Det gjorde henne direkt rädd för pulshöjande aktiviteter som sex. Även om inflammationen behandlats och lusten ibland faktiskt finns där är det långt ifrån hur det var när hon var frisk.

– Även om lusten kan finnas där ibland sätter fatiguen praktiska käppar i hjulet för sexuell samvaro med andra. Bara att duscha och att vara social kostar orimligt mycket energi numera. Därför är jag otroligt glad för de kontakter jag skapade innan covid. En av mina gamla äventyrskompisar har jag fortsatt att träffa då och då.

Marcus var i 40-årsåldern när han insjuknade i covid-19 med påföljande postcovid.

– Det svåraste för mig med postcovid har varit ansträngningsutlösta försämringar, PEM, där en väldigt liten ansträngning göra att jag blir utmattad från ett par dagar till ett par veckor. Jag får yrsel, och det är oerhört svårt att orka koncentrera sig på tankeverksamhet. De gånger jag och min sambo har försökt ha sex, så har det ofta resulterat i att jag blivit fysiskt sjuk med dessa symptom efteråt, säger Marcus.

Därför har paret inte haft sex mer än totalt ett tiotal gånger under de 18 månader som gått sedan han insjuknade i postcovid, att jämföra med tre-fyra gånger i veckan innan dess.

»Förut gillade jag när min sambo låg på mig, men nu är det alltid jag som måste ligga på henne annars jag får inte tillräckligt med luft.«

Marcus

Den nedsatta andningsförmågan har gjort att han har svårt att kyssas.

– Korta snabba pussar fungerar, men så fort det blir ens en lite längre kyss så får jag luftbrist och panikkänsla och måste rycka bort mitt huvud.

Det här är något Marcus genom samtal med andra postcovidsjuka vet händer fler, berättar han.

– Förut gillade jag också när min sambo låg ovanpå mig, men nu är det alltid jag som måste ligga ovanpå henne, för ligger hon ovanpå mina lungor så blir det samma resultat: jag får inte tillräckligt med luft och därmed panikkänsla och måste direkt stöta bort henne. Även om jag berättar varför så har det varit svårt att acceptera för henne. Hon förstår det i teorin, men i praktiken så blir hon ju ändå ledsen när hon upplever att hon blir avvisad.

Lena, som är i 60-årsåldern, upplever också att den postcovid hon lidit av i snart två år flammar upp vid fysisk ansträngning. Symptomen kommer från hjärta, mage, hjärna, hud.

Både genom Facebookgrupper för långtidssjuka och genom sitt jobb har hon fått höra många berättelser från kvinnor med postcovid som vittnar om att deras män tycker att de är gnälliga, tråkiga och överdriver.

– Relationsproblemen kan även vara parade med att mannen inte tar smittrisken på samma allvar
då han själv inte är långtidssjuk, vilket inte bäddar för ett bra samliv. Att inte lyssna på och respektera den andre och bara tänka jag, mig och mitt är nu än mer oattraktivt än tidigare. Respekt, lyssnande och omsorg föder ett bra samliv, med och utan långtidscovid, säger Lena.

Text Jenny Damberg

Illustration Josefin Lidh


»MÅNGAS SEXLIV HAR PÅVERKATS NEGATIVT«

Det finns ett möjligt samband mellan postcovid och sexuella problem. Det visar samlad forskning.

Coronapandemin slog mot den sexuella aktiviteten. Flera internationella studier visar på en generell nedgång i sexuell aktivitet under början av pandemin jämfört med tiden innan. Även i Sverige har sådana tendenser noterats.

Elias Svedberg, handläggare vid CES.

Region Stockholms Centrum för epidemio- logi och samhällsmedicin (CES) genomförde 2021 en enkätundersökning där tusen personer besvarade frågor om hur deras sexliv påverkats av pandemin.

– Mindre sexuell aktivitet, en nedgång i samlag med partner och sex med tillfällig partner och större missnöjdhet med sexlivet var några av de förändringar de tillfrågade stockholmarna noterade, berättar Elias Svedberg, handläggare vid CES.

– Resultatet är inte representativt och kan därför inte generaliseras till Stockholms läns befolkning. Däremot kan man säga att resultatet indikerar att många personers sexliv påverkats negativt av pandemin, säger Elias Svedberg.

»Många personers sexliv påverkats negativt av pandemin.«

En grupp som troligtvis påverkats extra starkt är de som har postcovid. De har hunnit leva med sviterna av covid-19 i många månader, i vissa fall snart två år. CES har gjort en sammanställning av den forskning som finns på postcovid och sexuell funktion och lust.

– Vi har inte identifierat några studier som specifikt tittat på postcovid och den sexuella lusten, utan snarare postcovid och sexuella problem som kan påverka den sexuella lusten, berättar Elias Svedberg.

De studier CES har hittat visar att postcovid kan ha en negativ påverkan på den sexuella funktionen hos kvinnor. Tillgänglig forskning indikerar också att covid-19 ökar risken för erektionsproblem. Vissa hjärt- och kärlsjukdomar, testosteronbrist, ångest och nedsatt lungfunktion som kan före- komma hos individer med postcovid är kopplade till nedsatt sexuell lust och kvalitet på sexuallivet.

– Annan forskning som vi tagit del av visar att postcovid kan ha negativ påverkan på den sexuella funktionen i allmänhet. I de flesta studier som vi tittat på används »sexuell funktion« som ett paraplybegrepp där exempelvis sexuell lust, sexuell tillfredsställelse, möjlighet att få orgasm och lubrikation ingår, säger Elias Svedberg.

Jenny Damberg är frilansjournalist


Fler artiklar om covid på Ottar:

Fler artiklar

Intervju Sex & hälsa

Världens knepigaste samtal?

Nathalie Simonsson aktuell med boken Världens viktigaste samtal — en handbok till föräldrar om tonåringar och sex.