Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Illustration med person som äter nudlar under japansk flagga
Bild: Adrian Malmgren
Artiklar Sexualitet

Japan – landet olust?

I Japan har människor mindre sex än i andra länder. Men vad beror det på? Ottar undersöker orsakerna bakom statistiken.

Med ett omfattande och lättillgängligt utbud av erotisk litteratur, pornografisk film och virtuell sex-underhållning visar Japan upp en medial samhällsbild där sexuellt innehåll har en given plats. Bland japaner är konsumtionen av sexrelaterat material hög.

Den sexuella kontakten mellan människor är däremot mindre. Sedan tio år tillbaka har det publicerats mängder av artiklar om hur japaner avstår eller till och med skyr sex.

Oavsett vilket perspektiv som diskussionen om japaners sexvanor har, finns forskning som visar på att frekvensen av sexuell aktivitet är låg och fortsätter att minska. Men vad beror det på?

»I japanska dramaserier framställs relationer ibland som djupare, om sex inte ingår«

Tomoka Ayabe, 28, bor i Shizuoka-regionen i centrala Japan med sin partner. Hon framhäver det svåra i att generalisera japaners vanor i allmänhet då samtalsämnet aldrig berörs.

– I Japan pratar vi inte om det. Jag vet inte hur ofta människor omkring mig har sex, inte ens när det gäller mina närmaste vänner. One-night-stands sker antagligen, men jag har aldrig haft det.

Tomoka Ayabe tror att många i Japan prioriterar nära vänskapsrelationer över sexuella kontakter. Hon tillägger att i japanska dramaserier framställs relationer ibland som djupare, om sex inte ingår.

Kazuko Fukuda

– Att ha sex två gånger i månaden låter mycket.

Kazuko Fukuda är aktivist och en av nyckelpersonerna bakom Nandenaino, ett projekt som arbetar för ökad kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa i Japan.

Hon menar att japaners låga sexfrekvens bottnar i kulturella faktorer snarare än i att lusten saknas. Bekymrad över rådande stigma och konventioner kring sex pekar hon i synnerhet på bilden av kvinnors sexualitet.

– Historiskt sett har kvinnan delats in i två kategorier; hustru och mor kontra objekt för sexuell konsumtion. Förväntningen på »en god mor« innefattar oskuldsfullhet och sexuell avhållsamhet. När en kvinna fött barn ses hon därför inte längre som en sexpartner, säger hon.

– I kontrast florerar en utbredd industri av sexuella tjänster. Många gifta män köper hellre sexuella tjänster av unga, okända kvinnor än att dela sexuellt intima stunder med sin fru, säger Kazuko Fukuda.

Även hos ogifta individer är ämnet sex komplicerat. I sitt jobb möter Fukuda många unga som vittnar om sex som en plikt snarare än ett nöje.

– 70 procent av unga kvinnor i Japan har erfarenheter av smärta under sex, och majoriteten vågar aldrig nämna det för sin partner. Sex ses som något som ska härdas ut, inte njutas av.

Med undermålig tillgång på preventivmedel, dyra aborter som kostar tiotusenals kronor och tabu kring kommunikation kring ämnet, ter sig sex från en kvinnas perspektiv mer som en riskfylld aktivitet snarare än ett uttryck för samhörighet och lek.

Lägg till grovt nedsättande markörer som »en toalettstol av kött«, ett uttryck som slängs åt flickor och kvinnor som har tillfälliga sexuella förbindelser. Toalettstolen är en metafor för kvinnans underliv som en sopkorg för mannens sperma.

Med givna omständigheter och normaliserade kommentarer som ovan nämnt är det inte märkligt att japanska tjejer undviker att med glädje och nyfikenhet utforska sin sexualitet. Det är helt enkelt för fysiskt, ekonomiskt, mentalt och socialt riskabelt.

Fukuda menar att bilden av sex som skamlig företeelse kontra konsumtionsvara reproduceras genom media.

– Så fort en dramaserie eller film porträtterar vuxna par i 30 eller 40-årsåldern urartar sexet antingen i porr eller för att gestalta en otrohetsaffär. Sex ses inte som kommunikation, säger hon och ut- trycker en önskan att de binära ytterligheterna skulle utmanas av ett samtal kring sex av humanare och känsligare karaktär.

Fukuda nämner den svenska tv-serien Solsidan som praktexempel på en produktion som Japan aldrig varit i närheten av att producera. Hon lyfter specifikt Solsidans inslag av vuxna pars oro, prestationsångest, samtal och problemlösning kring sex, om än i ett komiskt format.

Hon menar att en sådan tematik både berör och väcker funderingar, som därmed kan bidra till nya perspektiv hos tittaren.

I internationell jämförelse faller japaners månadsvisa frekvens av sexuellt umgänge långt lägre än i övriga länder. Peter Ueda, forskare på Karolinska Institutet och University of Tokyo, bedriver forsk- ning om sexuell hälsa bland unga japaner. Ueda förklarar att det finns ett samband mellan låg socioekonomiskt status och sexuell inaktivitet. Det är ett universellt fenomen som har observerats i olika tidsepoker i olika länder. Gällande Japan tillägger han:

– Just i Japan är det ett stort fokus på inkomst när män blir utvärderade som potentiella partners för heterosexuella relationer.

porträttbild Peter Ueda
Peter Ueda

Ueda tar webbaserade dejtingplattformar som exempel där mäns introduktionsprofil utöver ansiktsbild och namn ibland även visar årsinkomst. För kvinnor tycks inte yrkeskarriären påverka deras sexuella erfarenheter.

Inom svensk film, litteratur och kommersiell an- nonsering anspelas ofta på sex som en positiv och begärlig, nästintill oumbärlig del av livet. Att inte ha sex kan därför vara starkt förknippat med skam och misslyckande. Ueda anser att väst här har något att lära från Japan.

– I många västerländska kulturer framställs ens sexuella aktivitet och relationsliv som en central del av ens självförverkligande, säger han och menar att det i Japan finns en förståelse och generös inställning till sexuell inaktivitet.

Trenden att människor avstår sex i högre grad än tidigare rapporteras i flera delar av världen, däri- bland Storbritannien, Tyskland och USA. Japan är således inte är ett unikt fall sett till statistiken, men ter sig å andra sidan unikt i fråga om acceptansen kring fenomenet.

– Det har föreslagits att Japan kan leda vägen för att utveckla mindre relationscentrerade ideal
för självförverkligande i form av nya subkulturer. Sexuell inaktivitet skulle kunna vara ytterligare ett sätt att uttrycka (eller inte uttrycka) sin sexualitet, som behöver erkännas och accepteras istället för att skambeläggas och stigmatiseras, avslutar Peter Ueda.

Amélie Kiyomi Marmenlind är frilansjournalist.


LÄS MER:

Omstridd abortlag i Japan

Japanska konstnären Rokudenashiko dömd till böter i »Vaginamålet«.

Inte »business as usual« i Japan

Fler artiklar