Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju Abort

Ständigt hot om bakslag i Latinamerika

Giselle Carino. Foto: Carolina Hemlin

Kampen för allas rätt till sexuell hälsa präglas i Latinamerika av en konstant spänning mellan framsteg och bakslag. Oppositionen är väldigt aktiv, berättar Giselle Carino som leder organisationen IPPF:s arbete för sexuella rättigheter i regionen.

De allra flesta kvinnor i fertil ålder i Latinamerika och Karibien bor i länder där abort är förbjudet eller där det är väldigt svårt att få abort. Fri abort finns bara i Puerto Rico, Kuba, Uruguay och Mexiko City.

Men nyligen införde Chile undantag från abortförbudet och det finns tecken på att även Brasilien är på väg åt det hållet. I El Salvador, där abort är totalförbjudet och bestraffas med långa fängelsestraff, ligger nu ett lagförslag om vissa lättnader.

Ingen seger är dock säker, poängterar Giselle Carino som leder arbetet i Latinamerika och Karibien på den internationella organisationen International Planned Parenthood Federation (IPPF).

– Oppositionen är dessvärre väldigt aktiv i Latinamerika och det är en konstant spänning mellan framsteg och bakslag.

»Ett exempel är när abort legaliserades i Mexiko City. Flera andra delstater svarade med att införa totalförbud.«

Motståndet mot aborträtt och mot kvinnors och hbtq-personers rättigheter kommer både från katolska och evangeliska kyrkan.

– Vi jobbar för att legalisera abort, för att de lagar som finns ska implementeras och vi arbetar också för att förhindra bakslag, som är ett ständigt hot, säger Giselle Carino.

Ett tydligt exempel är när abort legaliserades i Mexiko City 2007. Flera andra delstater i landet svarade med att införa totalförbud.

Ottar träffar Giselle Carino under ett besök i Stockholm. Hon kommer från Argentina men bor sedan ett antal år i New York.

Giselle Carino. Foto: Carolina Hemlin
Giselle Carino. Foto: Carolina Hemlin
IPPF är en paraplyorganisation som arbetar för sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter världen över. Förutom det politiska påverkansarbetet driver IPPF tillsammans med lokala medlemsorganisationer kliniker där människor bland annat kan få tillgång till mödravård, preventivmedel, hiv-tester och abort. Giselle Carino är chef över en verksamhet som omfattar femtio av IPPF:s medlemsorganisationer i Latinamerika och Karibien.

»Klassamhället innebär att abortförbuden slår helt olika.«

– Vi är den mest ojämlika regionen i världen och många lever fortfarande i ekonomisk utsatthet. Samtidigt har klyftorna minskat, säger Giselle Carino.

Klassamhället innebär att abortförbuden slår helt olika. De som har råd kan göra säkra aborter hos läkare även i länder där det råder totalförbud.

Detsamma gäller zikaviruset. De som drabbas hårdats är de som redan befinner sig i en utsatt position. De som måste samla vatten i tunnor, de som inte har råd med luftkonditionering och myggnät för fönstren. Samma kvinnor som inte har tillgång till preventivmedel.

I Peru är tonårsgraviditeter nio gånger vanligare i den fattigaste delen av befolkningen jämfört med den rikaste.

Det har aldrig funnits en så stor andel unga människor i Latinamerika som nu. Det är också den enda delen av världen där siffran för barnafödande flickor under 15 år ökar.

Giselle Carino konstaterar att det är viktigt att satsa på heltäckande sexualundervisning i skolor, något som saknas i Latinamerika.

– Sexualupplysning med ett genusperspektiv är det bästa sättet att minska oönskade graviditeter och hiv. Vi vet också att det är avgörande om man vill få bort skadliga normer kring maskulinitet, relationer och könsroller.

Det har skett en rad framsteg när det gäller att ta fram läroplaner och program för sexualundervisning. Nu gäller det att se till att programmen sprids. Här, menar Giselle Carino, spelar Sverige en viktig roll. Både för att utöva politiska påtryckningar och för att finansiera projekt.

»Vi är del av en rörelse som diskuterar faderskap och faderns roll.«

En annan viktig del i arbetet är att nå ut till män.

– Männens roll är fundamental för oss. Och vi ser ett stort intresse. Det finns en kritisk massa som driver de här frågorna.

IPPF har genomfört flera projekt riktade till pappor och har sett att det gör skillnad. Anknytningen till barnen blir starkare och det könsbaserade våldet minskar.

– Vi är del av en rörelse som diskuterar faderskap och faderns roll. Vi ser att män följer med kvinnor till klinikerna i större utsträckning än tidigare, säger Giselle Carino.

Innan Giselle Carino började på IPPF för 16 år sedan arbetade hon med lagstiftning mot könsbaserat våld i Argentina.

»När jag började pratade man om ’crimes of passion’, nu pratar man om femicide.«

Hon berättar att synen på frågan om mäns våld mot kvinnor har förändrats under de senaste tio åren.

– När jag började pratade man om »crimes of passion«, nu pratar man om femicide.

IPPF deltar i »Ni una menos«, en massmobilisering mot könsbaserat våld som organiserats i flera latinamerikanska städer.

– Jag tror att början på slutet på könsbaserat våld är en social mobilisering kring att det inte ska accepteras som en del av kvinnors vardag. Det ger mig hopp att se och vara en del av det.

Natalie Högström är frilansjournalist och praktikant på Ottar


Läs mer

http://www.www.ottar.se/artiklar/varje-bl-dande-kvinna-r-misst-nkt

http://www.www.ottar.se/artiklar/lagstrid-om-abort-i-el-salvador

http://www.www.ottar.se/artiklar/miluska-k-mpar-f-r-r-tten-till-sin-identitet

http://www.www.ottar.se/artiklar/laglig-abort-ingen-garanti

Fler artiklar