Taggat med: #prataomdet

»Det räcker inte att #prataomdet«

#Prataomdet fick många att dela med sig av negativa händelser och utökade samtalet om sexuella övergrepp. Men även bortförklaringar har fått stort utrymme, och risken finns att kampanjen bidrar till att skydda förövare, skriver Anna Svensson.

#prataomdet på Södra Teatern

Prenumerera på RSS - #prataomdet