Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Abort

»Vi vann ett slag men kriget fortsätter«

De polska demonstranterna lyckades stoppa ett totalt abortförbud men regeringspartiet lämnar dörren öppen för ett nytt försök. Nu kraftsamlar proteströrelsen för fortsatt kamp och de hoppas på Europas stöd.

— Vi vann ett slag men kriget fortsätter, säger Barbara Nowacka, polsk politiker och frontfigur i medborgarkommittén »Rädda kvinnorna«.

Hon är en av frontfigurerna inom den proteströrelse som stod bakom demonstrationerna och strejkerna under namnet Black Monday den tredje oktober.

Det var en dag då polska universitetsbänkar gapade tomma. Affärer och restauranger höll stängt. Över 100 000 gick ut på gatorna, klädda i svart för att protestera mot förslaget om ett totalt abortförbud och en kriminalisering av de som gör abort.

»Att stödet utlystes där och då stärker misstankarna om att Lag och rättvisa vill förbjuda abort vid fosterskador.«

Bara tre dagar senare röstade det polska parlamentarikerna ned abortförbudet – som var ett så kallat medborgarförslag, inlämnat av ett nätverk av abortmotståndare med drygt 450 000 namnunderskifter.

Regeringspartiet Lag och rättvisas ledare manade sina ledamöter till en kovändning – men de lovade att hålla kvar vid sin anti-abortlinje. Premiärminister Beata Szydlo meddelade också att de skulle stärka stödet för människor med funktionsnedsättningar och utlyste en kommande informationskampanj till skydd för människolivet.

— Den polska staten gör knappt något för funkisbarn, självklart kräver vi också att de får det bättre, säger Barbara Nowacka.

Men att stödet utlystes där och då stärker misstankarna om att Lag och rättvisa vill förbjuda abort vid fosterskador, som i dag står för merparten av alla lagliga ingrepp. Den polska lagen ger för närvarande också rätt till abort efter våldtäkt, och om kvinnans liv eller hälsa är i fara. Flera ministrar har poängterat att de inte vlll förbjuda abort vid våldtäkt eller hot mot kvinnans hälsa men utan att nämna det tredje undantaget om fosterskador.

Sedan den 30 september finns också ytterligare ett förslag om abortförbud – dock utan kriminalisering av de som gör abort. Initiativtagare är abortmotståndarna i »Federation of Pro-Life Movement« men eftersom det inte är ett medborgarförslag är det osäkert om det kommer att behandlas av parlamentet.

»Barbara Nowacka ser parlamentets omröstning som ett sätt att vinna tid och lägga locket på för kvinnornas mobilisering.«

Proteströrelsens sociala medier, där organiseringen främst äger rum, svämmar nu över av diskussioner om nästa steg. Vissa är nöjda med att ha stoppat förslaget. Andra vill gå vidare och jobba för en liberalisering av dagens abortlag. Många vill bara dela med sig av sina erfarenheter med andra svartklädda kvinnor.

Barbara Nowacka ser parlamentets omröstning som ett sätt att vinna tid och lägga locket på för kvinnornas mobilisering. Kampen fortsätter och medborgarkommittén »Rädda kvinnorna« vill bygga vidare på stödet i andra EU-länder.

— Demonstrationer utanför Polen visar att det finns en gemenskap över gränserna. Vi ser oss som del av Europa och förväntar oss samma villkor och rättigheter.

»Vi ser att utvecklingen går bakåt i flera EU-länder, att döttrar har färre rättigheter än deras mammor hade.«

I början av nästa år kommer »Rädda kvinnorna« börja samla in namnunderskrifter till ett europeiskt medborgarinitiativ för kvinnors rättigheter, som EU-kommissionen kan göra till bindande lag. För att det ska behandlas krävs en miljon underskrifter.

— Våra jurister håller just nu på att analysera luckor i den europeiska lagstiftningen, så för närvarande är det för tidigt att säga vad vi kommer föreslå men jag tror att det kommer handla om att förbättra EU:s hälsolagstiftning så att den säkrar tillgång till fosterdiagnostik, provrörsbefruktning och kanske även preventivmedel, säger Barbara Nowacka.

De flesta EU-länder ger redan sina medborgare tillgång till detta men, enligt Barbara Nowacka, är det rättigheter vi inte längre kan ta för givna.

— Vi ser att utvecklingen går bakåt i flera EU-länder, att döttrar har färre rättigheter än deras mammor hade, säger hon.

I Polen försöker de organiserade abortmotståndarna också begränsa tillgången till fosterdiagnostik, som ett sätt att komma åt abort vid fosterskador. I det senaste förslaget till parlmentet vill »Federation of Pro-Life Movement« även förbjuda försäljningen av p-piller och andra hormonella preventivmedel.

Malin Björk med kollegor under diskussionen om polska kvinnors rättigheter i Europaparlamentet den 5 oktober.
Malin Björk under diskussionen om polska kvinnors rättigheter i Europaparlamentet den 5 oktober.

Men kommer EU leverera? Den femte oktober, dagen före det polska parlamentets omröstning, diskuterades polska kvinnors rättigheter i Europaparlamentets plenum.

Barbara Nowacka och ett dussin andra aktivister bjöds in till Strasbourg av All of Us, en plattform för EU-parlamentariker som vill stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i EU.

Vänsterpartiets Malin Björk är medgrundare och enda svenska medlem. Liksom de flesta svenska politiker vill hon inte ha gemensamma EU-regler om abort, främst av rädsla för det i ett framtida scenario skulle kunna innebära en risk för de länder som i dag har liberala abortlagar.

— Men vi kan göra mycket annat på EU-nivå, till exempel stärka samarbetet mellan kvinnoorganisationer i Europa och hjälpa dem att stå emot attacker på aborträtten, säger Malin Björk.

»EU måste sluta påstå att man inte har någon åsikt om rätten till säker och laglig abort.«

EU-kommisionär Vera Juorova solidariskt klädd i svart i Europaparlamentet.
EU-kommisionär Vera Juorova solidariskt klädd i svart i Europaparlamentet.

Vänstergruppen i Europaparlamentet, GUE/NGL, vill också få med kvinnors rättigheter i EU-kommissionens pågående granskning av polska regeringspartiets Lag och rättvisas efterlevnad av grundläggande EU-värderingar.

— Vad kan vara mer grundläggande än rätten att få bestämma över sin kropp, konstaterar Malin Björk och fortsätter: Men gubbarna i det här huset vägrar att förstå det. Att ens få till en debatt i plenum om kvinnors rättigheter tog månader.

Nu har även den gröna gruppen sällat sig till kravet på att utvidga kommissionens granskning till kvinnors rättigheter.

EU måste sluta påstå att man inte har någon åsikt om rätten till säker och laglig abort, säger Malin Björk.

Hon såg ett frö till en sådan utveckling under plenumdebatten i Strasbourg. Där närvarade EU-kommissionären för rättvisa och jämställdhet, Vera Jourova, som bar svart och liknade det tilltänkta abortförbudet med diktarur.

—Hon betonade visserligen att hon talade i egenskap av kvinna och mamma. Men det skulle kunna vara ett första steg till att EU börjar tala om abort som en mänsklig rättighet, hoppas Malin Björk.

Aleksandra Eriksson är frilansjournalist i Bryssel. Uppdatering 13 oktober Sveriges Radio: Polen kan skärpa abortlagen trots protesterna

Läs mer

http://www.www.ottar.se/artiklar/historien-upprepar-sig-kring-abortf-rbud-i-…

http://www.www.ottar.se/artiklar/polens-premi-rminister-vill-totalf-rbjuda-a…

Fler artiklar

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.

Essä Abort

Frihet i en liten påse?

På 1970-talet fantiserade feminister om konstgjorda livmödrar. I dag är vi närmare det än någonsin.