Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Nyheter Kroppen

Flera länder agerar mot oskuldskontroller

Woman prepares for breast exam, mammogram at doctor's office or hospital.
Bild: Getty Images

Många kvinnor i Europa förväntas bevisa sin oskuld. Oskuldskontroller och operationer av »mödomshinnan« har länge lyfts i internationell media, men inte förrän de senaste åren har europeiska regeringar börjat diskutera frågan. Är kriminalisering rätt väg att gå?

Frankrikes senat röstade förra året igenom ett förbud av utfärdandet av oskuldscertifikat. Ett oskuldscertifikat är ett ovetenskapligt dokument som gynekologer ger kvinnor som behöver bevisa sin oskuld, oftast innan äktenskap.

I november förra året blev oskuldskontroller olagliga i England och Wales och i början på 2022 röstade den brittiska regeringen igenom en lag som även förbjuder oskuldsoperationer.

I Nederländerna startade en diskussion om oskuldsoperationer i regeringen i november 2018. Förening för obstetrik och gynekologi blev inbjuden till samtalet och 2020 resulterade det i en riktlinje som förbjuder operationerna. Planen är att kriminalisera oskuldsoperationer i framtiden ifall förbudet visar sig vara otillräckligt.

»Om vi endast skapar lagar utan andra insatser kommer ingreppen fortsätta på svarta marknaden, och det är farligt.«

Halaleh Tahiri, brittisk kvinnorättsaktivist.

I december 2019 när den brittiska regeringen började titta på problemet med oskuldskontroller och oskuldsoperationer startade hon en kampanj för att förbjuda dem. Många har slutit upp i kampanjen och då den brittiska regeringen meddelande att de kommer att förbjuda både oskuldskontroller och operationer firades framgången med kampanjen på sociala medier.

Halaleh Tahiri

Kvinnorättsaktivisten Halaleh Tahiri är genom sitt center i London i daglig kontakt med kvinnor som lever med förväntningar på oskuld. Hon understryker dock hur viktigt det är att inte endast kriminalisera ingreppen.

– Om vi endast skapar lagar utan andra insatser kommer ingreppen fortsätta på svarta marknaden och det är farligt, säger Halaleh Tahiri.

Hon återkommer ofta till hur problemet måste hanteras med insatser i hela samhället och hur regeringen även är ansvarig för att utbildning om oskuldsnormer blir en del av sexualundervisningen i skolan.

Januari 2020 publicerades två undersökningar, där Sunday Times funnit 22 kliniker och BBC 21 kliniker som utfärdade oskuldstester för mellan 150 och 300 pund.

LÄS OCKSÅ: LÄKARE ERBJUDER OSKULDSUNDERSÖKNING I STOCKHOLM

Parlamentsledamot Richard Holden är en av de politiker i England som varit mest drivande i frågan om kriminalisering av oskuldskontroller och operationer. Han har samarbetat med Halaleh Tahiri och andra brittiska aktivister och anser att ingreppen bör förbjudas eftersom de är kvinnoförtryckande och pseudovetenskapliga.

– Det är totalt bedrägeri eftersom det är ett opålitligt test som kan leda till hedersrelaterat våld, säger han.

»Den franska lagen har fått kritik för att vara rasistisk och skapad för att vinna högerröster i det kommande valet.«

Frankrikes regering röstade 2021 igenom president Emmanuel Macrons omtalade separatistlag. Det är en lag avsedd att tackla radikal islamisering och bestående av flera lagar som bland annat skärper förbud mot vissa religiösa sedvänjor och finansiering av religiösa organisationer. I denna lag ingår även ett förbud för läkare att utfärda oskuldscertifikat. Brott mot lagen kan medföra ett års fängelse och böter på 15 000 euro.

Lagen har fått kritik för att vara rasistisk och skapad för att vinna högerröster i Frankrikes kommande val. Antropolog Corinne Fortier förklarar hur många upprörts av att lagen pekar ut muslimer.

–Inte endast muslimer gör detta. Även romer, kristna i Libanon, kristna i Egypten, säger hon.

Corinne Fortier

Corinne Fortier tror inte det kommer någon lag i Frankrike som förbjuder operationerna. I sin forskning har hon kommit fram till en hypotes som förklarar varför:

–Då kanske vi måste förbjuda andra operationer som till exempel klitorislyft. De flesta kvinnor i Frankrike går till statliga läkare för oskuldscertifikat. Där är merparten av läkarna är kvinnor. Men för operationerna går kvinnorna till privata kliniker där majoriteten av läkare är män, säger Corinne Fortier.

Corinne Fortier menar att det är lättare att skapa en lag för läkare inom den statliga sektorn än inom den privata. Det skulle enligt henne innebära att politiker börjar utmana dessa manliga privatläkare med mycket pengar och ekonomiska intressen.

Feministen och läkaren Ghada Hatem i Paris är känd för sin öppna ställning mot förbud. Vid sin klinik utfärdar hon certifikat och utför operationer på kvinnor vars liv hon anser var i fara utan operationen.

–Lagen kan ha haft goda intentioner, men jag tror att den kommer att ha negativa konsekvenser för doktorer och våra patienter, säger doktor Ghada Hatem.

Hon menar att lagen riktar sig mot utbuds-sidan av problemet utan att ta itu med själva efterfrågan. Enligt henne kommer förbudet mot oskuldscertifikat att tvinga kvinnor in på den svarta marknaden där de är sårbara för både ekonomiskt och fysiskt utnyttjande. Hon tror även att lagen kommer att ta ifrån läkare den viktiga möjligheten att prata med patienter i förtroende.

– Om vi verkligen vill lösa det här problemet måste vi göra det genom utbildning och samtal med kvinnorna och deras familjer, säger Ghada Hatem.

Mirja Lakso är frilansjournalist


Läs fler artiklar i Ottars om oskuldsoperationer och oskuldskontroller:

Fler artiklar

Reportage Sex & hälsa

»Jag älskar mitt jobb«

Ottar har besökt en Unrwa-klinik i Amman och följer arbetet i skuggan av kriget i Gaza.

Extra Kroppen

Smala ideal hetsar unga

Över hälften av alla tjejer mellan 10 och 17 år har en negativ syn på sin kropp – men vad

Nyheter

Drevet mot RFSU

Hur blev en sexualupplysande broschyr riktad till vuxna transpersoner ett hot mot barnen? Ottar har granskat desinformationskampanjen mot RFSU.

Artiklar HBTQI

Homofobt sexskämt i Bamse?

Många känner till uttrycket om vad som händer när någon tappar tvålen i fängelseduschen. Men varför återanvänds det av Bamse?