Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik
Intervju Abort

»Vi kommer att ställa regeringen till svars för löftet om abortlagen«

Justyna Wydrzyńska. Foto Elisabeth Jubelin.

Aborträttsaktivisten Justyna Wydrzyńska tror inte på en snabb förändring av abortlagen i Polen efter valet – om den alls kommer.

Donald Tusk sa att han ville ha en liberalisering av abortlagen, men vad betyder det egentligen? Hans parti har inte visat något stöd eller intresse för oss som driver rätten till abort, säger Justyna Wydrzyńska, som är på besök i Sverige för att träffa politiker, civilsamhälle och vårdpersonal – allt för att väcka opinion och berätta om det arbete som hon och andra aborträttsaktivister i Polen bedriver.

Det har snart drygt två veckor sedan det polska parlamentsvalet. Det nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa som har styrt Polen i en alltmer antidemokratisk riktning sedan 2015, förlorade makten till en koalition med liberalkonservativa Medborgarplattformen i spetsen.

Abortlagen i Polen ska liberaliseras. Det var ett av budskapen under partiet Medborgarplattformens valkampanj, som nu står som vinnare.

Europa drog en lättnadens suck när det stod klart att partiledaren för Medborgarplattformen Donald Tusk, kommer att bilda regering. Men än är det för tidigt att hoppas på lättnader i den polska abortlagen, enligt Justyna Wydrzyńska.

Justyna Wydrzyńska under sitt besök i Stockholm. Foto Elisabeth Jubelin.

– Tusk var väl medveten om det växande stödet för en mer liberal abortlag och det tog han fasta på, men vi vet av erfarenhet att de enda vi kan lita på i den här frågan är politikerna i vänsteralliansen.

Inför valet utlovade Medborgarplattformen fri abort fram till vecka tolv, ett stort steg i ett land där abort är förbjudet med undantag för allvarliga hot mot kvinnans hälsa och liv, samt vid våldtäkt. En strategi för att vinna väljare, befarar Wydrzyńska. Men det handlar inte bara om den politiska viljan. Medborgarplattformen ingår i en koalition där stödet för en liberalisering är svagt.

– Det är många frågetecken nu innan regeringen är på plats, men tillsammans med andra feministiska aktörer kommer vi att ställa dem till svars för vallöftet om abortlagen, säger Wydrzyńska.

»Det ska vara möjligt att göra medicinsk abort och till en rimlig kostnad.«

Hon poängterar också att det handlar om mycket mer än att införa fri abort på papperet.

– Det ska vara tillgängligt, till exempel genom att aborter kan utföras både på sjukhus och privata kliniker, utan begränsningar som obligatorisk rådgivning och vänteperioder. Det ska vara möjligt att göra medicinsk abort och till en rimlig kostnad.

Vad maktskiftet innebär för den rättsprocess som pågår mot Justyna Wydrzyńska just nu, återstår att se.

– Det är möjligt att pressen på domare och åklagare minskar nu, men det inflytande Lag och rättvisa har över rättsväsendet försvinner inte över en natt.

I mars i år dömdes hon till åtta månaders samhällstjänst efter att ha skickat läkemedel för medicinsk abort till en kvinna i Polen, en dom som hon har överklagat. Rättsprocessen har mötts av starka fördömanden från internationella människorättsorganisationer som konstaterat att det handlar om förföljelse av en kvinnorättsaktivist som hjälper kvinnor att få tillgång till grundläggande vård – i ett land där grundläggande demokratiska principer som oberoende medier och rättsväsende monterats ned.

– Jag riskerade tre års fängelse. Omvärldens stöd är en av orsakerna till att straffet inte blev hårdare, men det skickade också en viktig signal om att rätten till abort handlar om mänskliga rättigheter.

»Jag riskerade tre års fängelse. Omvärldens stöd är en av orsakerna till att straffet inte blev hårdare.«

Justyna Wydrzyńska under sitt besök i Stockholm. Foto Elisabeth Jubelin.

Justyna Wydrzyńska berättar att de många klagomål som kom in genom bland annat Amnesty Internationals namninsamlingar noterades av domstolen.

– Det var oerhört viktigt för mig personligen. Jag hade flera av breven med mig under rättegången och det gjorde mig starkare, modigare, att veta att någon ser, att någon bryr sig.

Och hon lägger till, som så många gånger förr:

– Jag ångrar ingenting. Vad som än händer vet jag att jag gjorde det som var rätt.

I väntan på nästa rättegång fortsätter hennes arbete inom Abortion Dream Team, en polsk aborträttsgrupp som hjälper kvinnor att få tillgång till säkra aborter genom information om hur man beställer läkemedel för medicinsk abort eller åker utomlands för att göra abort. Sedan 2019 ingår de i det europeiska nätverket Abortion Without Borders.

– Det senaste året har vi hjälpt över 46 000 kvinnor. I de flesta fall med medicinska aborter. Mer än 1 000 kvinnor har också fått hjälp med att resa utomlands för senare aborter.

Att omvärlden fortsätter att sätta press på Polen är viktigt, konstaterar Justyna Wydrzyńska. Men det behövs också mer handfast stöd.

– Vi som aktivister behöver veta att det finns en fristad för oss. Och vi behöver finansiering.

För många kvinnor är det omöjligt att själv betala för en abort, inte minst när det krävs en resa. I dag kommer de flesta ekonomiska bidragen från privatpersoner, men Abortion Without Borders har också fått stöd från Nederländerna, Belgien och Frankrike

– Vi fick till exempel 60 000 euro från den franska regeringen och det är vi givetvis tacksamma för, men det räcker inte till mer än 60 abortresor.


Text Anna Dahlqvist

Bild Elisabeth Jubelin

Fler artiklar

Artiklar Abort

Myten om Frida Kahlos missfall

Konstnären Frida Kahlo gjorde tre aborter. Synen på aborterna som missfall förminskar Kahlos feministiska gärning, menar forskare.